2011. szeptember 23., péntek 11:40

A Pannon Egyetem Minőségbiztosítási Nyilatkozata

A Pannon Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozata

 

A Pannon Egyetem célja – korszerő szaktudományos alapokon – kiválóan képzett, a szakmát ismerı és az etikai szabályokat betartó hallgatók szakmaspecifikus személyiségfejlesztése annak érdekében, hogy a XXI. századi magyar társadalom aktív, felelıs tagjaiként és az Európai Unió polgáraiként egyéni boldogulásukkal szolgálják az életminőség javítását.

A Pannon Egyetem célja, hogy a régió olyan szellemi központjává váljon, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősség jellemez.

Ennek érdekében a Pannon Egyetem széles körő és magasfokú tudásbázis megteremtésén, fenntartásán, ezzel összefüggésben a kutatás és az innováció folyamatos fejlesztésén fáradozik. Célja továbbá a tudomány, a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás mővelése, a kutatóegyetemi szellemiség megvalósítása. Az egyetem nemzetközi és hazai kutatási programok keretében zajló kutatói-alkotói tevékenysége átfogja az alap- és az alkalmazott kutatások széles spektrumát, valamint a termék- és szolgáltatásfejlesztést.

Ezen elvárások megvalósításához eszköznek tekinti a minőségirányítási rendszer bevezetését és mőködtetését az MSZ EN ISO 9001:2009 nemzetközi szabvány alapján. E minőségirányítási rendszer bevezetését a vezetés stratégiai döntésnek tekinti, amely a Pannon Egyetem szakmai igényességét, a szolgáltatások biztonságos és finanszírozható megvalósítását, a szervezettség további javítását szolgálja.

Ennek érdekében a Pannon Egyetem a képzési, kutatási, társadalmi szolgáltatási tevékenységeit, valamint az ezeket támogató folyamatokat a minőségirányítás elvei alapján szabályozza, folyamatosan tökéletesíti és kiválóságukat biztosítja. A Pannon Egyetem minőségirányítási rendszerét az érdekeltek igényeit figyelembe véve alakítja ki és törekszik elégedettségük minél magasabb fokú elérésére.

A minden tekintetben minőségorientált munkavégzés minden egyetemi polgár alapvető kötelessége. Ennek jegyében a Pannon Egyetem felelős vezetése rendszeresen meghatározza a minőségcélokat, elemzi azok megvalósulását és értékeli a minőségirányítási rendszer mőködésének hatékonyságát.

A Pannon Egyetem a minőségbiztosítás érdekében kiemelt fontosságúnak tekinti a szervezeti kultúra és értékrend fejlesztését, a minőségtudat kialakítását, a minőségirányítás eszközrendszerének fejlesztését, a vezetői példamutatást és a személyes elkötelezettséget.

A fentiek érdekében a Pannon Egyetem tevékenységei során:

  • figyelemmel kíséri a hallgatók, az egyetem partnerei és a társadalom igényeit, a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit,
  • oktatási tevékenységében az emberközpontúságot érvényesíti,
  • szolgáltatásai minőségét folyamatosan javítja,
  • optimálisan él humán, tárgyi és informatikai erőforrásaival,
  • ösztönzi munkatársai képzését, továbbképzését.

A Pannon Egyetem vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi munkatársa megismerje az intézmény minőségpolitikáját és elkötelezetten, kiváló minőséggel végezze munkáját.

Veszprém, 2010. március 16.

Dr. Rédey Ákos s.k. rektor

 

Utoljára frissítve: 2015. október 07., szerda 09:48
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…