Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék


Ez a rész a felhasznált irodalmat sorolja fel, szerzői abc rendben, amelyen belül egy-egy szerző művei csökkenő kronologikus rendben szerepelnek. A tételeket emelkedő sorrendű arab számokkal számozzuk meg!

A már említett szabványok (MSZ ISO 690:1991 és az ISO 690-2) csak a hivatkozások és különböző írásművekben elhelyezett irodalomjegyzékekre vonatkoznak és nagyban eltérnek a könyvtárosok és bibliográfusok által használt ISBD(g) rendszer leírási szabályaitól (más az adatok sorrendje, az adatok száma nem azonos, másmilyen interpunkciókat kell alkalmazni stb.).

A következő írásművekre hivatkozhatunk:

  • önálló kötet
  • kötetben szereplő tanulmány vagy könyvfejezet
  • közlemény periodikus kiadványban
  • levéltári dokumentumok
  • kéziratos alkotás
  • nem hagyományos adathordozón megjelent kiadvány (CD-ROM, DVD-ROM, különböző kazetták stb.)
  • interneten megtalálható, valószínűsíthetően nyomtatott formában is létező dokumentum
  • csak elektronikus formában létező dokumentum

A legfontosabb leírási elv az egységesen és következetesen alkalmazott forma.

Általános megjegyzések

  • ha több szerző, fordító, szerkesztő, kiadó székhelye, kiadó stb. szerepel, akkor az azonos információval bíró kifejezések közé a - jelet tesszük. (pl. Budapest-Pécs vagy Osiris-Láthatatlan Kollégium vagy Falus Iván-Ollé János stb.

Önálló kötet
Egyszerzős, eredetiben magyarul megjelent kötet esetében a következő sorrendben kell felvenni az adatokat, ügyelve arra, hogy a cím kurzivált legyen:

Szerző: Cím. Alcím. Kiadás helye, Kiadó, Kiadás éve. oldalszám p.
Zsolnai József: A tudomány egésze. Budapest, Műszaki Kiadó, 2005. 315 p.
 

Többszerzős, eredetiben magyarul megjelent kötet esetében a következő sorrendben kell felvenni az adatokat, ügyelve arra, hogy a cím kurzivált legyen:

Zsolnai József-Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? Budapest, Tankönyvkiadó, 1987. 146 p.

Egyszerzős, eredetiben idegen nyelven megjelent kötet fordításban megjelent kiadása esetében az egyszerzős, magyarul megjelent kötetnél leírtak alapján kell felvenni az adatokat. Az eltérés annyi, hogy meg kell fordítani a sorrendet a szerző nevénél, mivel más nyelveknél a személynév szerepel elöl, ezt vesszővel jelöljük. Az alcím után jelölni kell a fordítót vagy fordítókat is.

Az idegen nyelvű kötetek leírásában a magyar nyelvű kötetek leírása az irányadó, azzal a különbséggel, hogy a név sorrendjének cseréjét ebben az esetben is el kell végezni:

Sardar, Ziauddin: Thomas Kuhn és a tudomány-háborúk. Ford. Balatoni Boglárka. Pécs, Alexandra Kiadó, é. n. 80 p.

Többszerzős, eredetileg idegen nyelven megjelent kötet esetében minden szerző nevének sorrendjét fordítsuk meg:

Ruhbach, Josef-Sudbrack, Josef: Nagy misztikusok. Ford. Trauttwein Éva. Budapest, Kairos Kiadó, 2005. 413 p.
 

Kötetben szereplő tanulmány vagy könyvfejezet

AZ ADATOK SORRENDJE: A tanulmány (fejezet) szerzője: tanulmány (fejezet) címe. In: Kötet címe. Szerk. szerkesztő(k). Kiadás helye, Kiadó, kiadás éve. oldal -tól -ig. p.

Hempel, Carl G.: Az indukció újabb problémái. Ford. Novák Zsolt. In: Tudományfilozófia. Szerk. Laki János. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998. 87-106. p.

Közlemény periodikus kiadványban

AZ ADATOK SORRENDJE: A közlemény szerzője: közlemény címe. In: periodikus kiadvány neve, év. szám sz. oldal -tól -ig. p.

Kiss Albert (2007): A tudományos diákköri munka kihívásai az általános iskolai pedagógusok számára. In: Pedagógusképzés, 2007. 3. sz. 97-102. p.

Levéltári dokumentumok
Ritkán, de előfordulhat (főleg nevelés- és oktatástörténeti témák esetében), hogy levéltári dokumentumokat is használunk munkánk során. Ezek adatainak leírása némileg eltér a publikált szövegek leírásától.

AZ ADATOK SORRENDJE: A levéltár nevének rövidítése szekció betűjele fond száma az irat-csoport rövidítésének a feloldása:

MOL E 152 Magyar kincstári levéltárak, Magyar Kamara, Acta Jesuitica. (A példában a MOL a Magyar Országos Levéltár betűjele)
 

Kéziratos alkotások
Ide sorolunk minden, nyomtatásban meg nem jelent írást: doktori disszertációt, diploma- és szakdolgozatot, múzeumokban, könyvtárakban és egyéb intézményekben illetőleg magánszemélyek tulajdonát képező hagyatékban fellelhető kéziratokat stb. A leíráskor törekedni kell a minél pontosabb leírásra, ha nem magáról a dokumentumról, hanem más forrásból szerzünk információkat a kéziratról, azokat az adatokat szögletes zárójelbe [ ] tesszük.

AZ ADATOK SORRENDJE: A kézirat szerzője: írásmű címe. A kéziraton szereplő helymegjelölés, évszám. Oldalak száma p. Műfaj. Kézirat
Heszteráné dr. Ekler Judit: A testnevelés értékreprezentációja a közoktatásban. Veszprém, 2006. 212 p. PhD értekezés. Kézirat.

Nem hagyományos adathordozón megjelent kiadvány (CD-ROM, DVD-ROM, különböző kazetták stb.)

AZ ADATOK SORRENDJE: l. a papíralapú kiadványok megfelelő leírását (egyszerzős, többszerzős kötet, tanulmány, publikáció periodikus kiadványban megjelent stb.) a leírás végén azzal a megjegyzéssel, hogy CD-ROM vagy DVD-ROM stb. azaz az elektronikus, optikus stb. adathordozó fajtájának pontos megjelölésével.

Kertész Gyula: Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. 4. [köt.] Természettudományok - orvostudomány - technika - mezőgazdaság. Budapest, OSZK, 1992. 770 p. In: Arca- num DVD Könyvtár 6. lemez. DVD ROM

Interneten megtalálható, valószínűsíthetően nyomtatott formában is létező dokumentum

AZ ADATOK SORRENDJE: leírást l. mint a fentiek esetében, természetesen a megfelelő kiadványtípusra vonatkozó leírását kell alkalmazni. A leírás végén a következő szöveg szerepeljen: teljes elérési út (Utolsó hozzáférés: év. hó. nap.)

Amennyiben valamelyik jelzett adat nem áll rendelkezésünkre, azt próbáljuk meg más forrásból hozzáírni, csak a végső esetben hagyjuk el.

Zsolnai József: Kutatói utánpótlás már tízéves kortól. In: Magyar Tudor mány, 2004. 2. sz. 242-248. p.
http://www.matud.iif.hu/2004-02.pdf (Utolsó hozzáférés: 2008. máj. 02.)

Csak elektronikus formában létező dokumentum

AZ ADATOK SORRENDJE: Lehetőség szerint derítsünk ki minél több adatot a szöveg pontos beazonosításához (szerző és cím elengedhetetlen). A leírás végén a következő szöveg szerepeljen: teljes elérési út (Utolsó hozzáférés: év. hó. nap.)

Tusa Cecília: A multikulturális nevelés létjogosultsága és szükségessége az Európai Unióban. http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=217 (Utolsó hozzáférés: 2008. máj. 02.)


Használatos rövidítések a leírások során:
é. n. = év nélkül
évf. = évfolyam
Ford. = fordította
h. n. = kiadás helye nélkül
k. n. = kiadó neve nélkül
köt. = kötet
p. = oldal
sz. = szám
Szerk. = szerkesztette

Megjegyzés: Ha a listán nem szereplő rövidítést használunk, akkor annak felodását az irodalomjegyzék végén a fenti felsorolás formájában fel kell tüntetni.

Utoljára frissítve: 2015. október 14., szerda 07:25

Új hozzászólás

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…