2015. augusztus 18., kedd 08:11

Új könyvek

 

A „TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011” azonosítószámú, a „Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban” című projekt keretében vásárolt könyvek

  

 

Albert József – Leveleki Magdolna: Szociológiai alapismeretek. Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2014.

http://webshop.uni-pannon.hu/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=215&virtuemart_category_id=30 

 

Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben. Meseelemzések – párkapcsolat – meseterápia. Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2014.

http://www.lelkiegeszsegert.hu/noilelek.html

 

Atkinson & Hilgard et al.: Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 

http://www.osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=361 

 

Bagdy Emőke – Kövi Zsuzsanna – Mirnics Zsuzsa: A tehetség kibontakozása. [Budapest], Helikon Kiadó, 2014.

http://www.helikon.hu/termek/ismeretterjesztes/A-tehetseg-kibontakozasa/1818/ 

 

Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye pedagógusoknak 1. Budapest, Kolibri Kiadó, 2015.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/618/Mesefoglalkozasok_gyujtemenye_1._%E2%80%93_pedagogusoknak

 

Baktay Zelka – Csányi Vilmos – Horváth Zoltán – Popper Péter: Az önmagát kereső ember. Bűntudat és feloldozás. Budapest, Saxum, 2007. 

http://www.saxumkiado.hu/kereses/htmls/lap_1/az_onmagat_kereso_ember_buntudat_es_feloldozas 

 

Barcy Magdolna: Csoportmódszerek alkalmazása a segítésben és a fejlesztésben. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013.

http://akkrt.hu/1345/tudomany/pszichologia/csoportmodszerek_alkalmazasa_a_segitesben_es_a_fejlesztesben 

 

Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai, etimológiai szótár. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2015.

http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=452

  

Barley, Nigel: Az antropológia nem extrém sport. [Budapest], Typotex, 2015.

http://www.typotex.hu/book/6723/nigel_barley_az_antropologia_nem_extrem_sport 

 

Besir Anna – Gasparicsné Kovács Erzsébet – Koós Ildikó: Az anyanyelvi nevelés tantárgy-pedagógiája az alsó tagozaton. Szerk. Koós Ildikó. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014.

http://www.ofi.hu/kiadvany/az-anyanyelvi-neveles-tantargy-pedagogiaja-az-also-tagozaton 

 

Beck Mihály: Humor a tudományban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010.

http://akkrt.hu/998/tudomany/tudomany_es_technikatortenet/humor_a_tudomanyban 

 

Belső utakon. A Nyitott Akadémia válogatott előadásai önismeretről, sorsról és szabadságról. Szerk. Gutman Bea. Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011.

https://nyitottakademia.hu/webshop/konyv/valogatott-irasok_belso-utakon-835 

 

Benke-Szabó Lilla: Boldog Máriák. Szellem szárnyú népmesék női utasai. 1. Elindulás. H. n., Váry-Terv Kft., 2012.

 http://www.puskikiado.hu/book/6381 

 

Beszéd, adatbázis, kutatások. Szerk. Gósy Mária. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. 

http://akkrt.hu/1426/tudomany/nyelvtudomany/beszed_adatbazis_kutatasok

 

Bízz magadban! Önértékelés, önelfogadás, önbecsülés. Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2014.

https://nyitottakademia.hu/webshop/konyv/kadar-annamaria_bizz-magadban-2337 

 

Britannica Hungarica Kisenciklopédia. Magyar irodalom. Szerk. Nádori Attila - Reményi József Tamás. [Budapest], Kossuth Kiadó, 2014.

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/3142/britannica-hungarica-kisenciklopedia-magyar-irodalom 

 

Bunné Csintalan Judit: Keresztező utak. Kézikönyv osztályfőnöki órára. Filmek, könyvek, játékok. Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó Kft., [2012].

http://pedellus.hu/product.php?id=126

 

Christakis, Nicholas A. – Fowler, James H.: Kapcsolatok hálójában. Mire képesek a közösségi hálózatok és hogyan alakítják sorsunkat? Budapest, Typotex, 2010

http://www.typotex.hu/book/2324/nicholas_christakis_james_fowler_kapcsolatok_halojaban

 

A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Szerk. Feuer Mária. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008.

http://akkrt.hu/669/tudomany/pszichologia/a_csaladsegites_elmelete_es_gyakorlata_szoveggyujtemeny

 

Csányi Vilmos: Íme, az ember. A humánetológus szemével. [Budapest], Libri Kiadó, 2015.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/608/Ime,_az_ember 

 

Csányi Vilmos: Ironikus etológia. Budapest, Sanoma, 2014.

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Csanyi_Vilmos_Ironikus_etologia&id=111661&type=22 

 

Csányi Vilmos: Jeromos, a barátom. Budapest, Libri Kiadó, 2013.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/359/Jeromos_a_baratom 

 

Csányi Vilmos: Kannibálok. Történetek a sötét oldalról. Pozsony, Kalligram, 2008.

http://www.kalligram.com/?cl=kniha&iid=378

 

Csányi Vilmos – Makovecz Benjamin: A kentaur kultúra. (Valamint a kentaurok viselkedése, anatómiája, élettana és kultúraökológiája, ha valakit esetleg ez is érdekel.) [Budapest], Libri Kiadó, 2014. 

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/535/A_kentaur_kultura 

 

Csányi Vilmos: Kisfiam, Ikarosz. Pozsony, Kalligram, 2011.

http://www.kalligram.com/?cl=kniha&iid=1128 

 

Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek. Bukfenc és Jeromos a tudomány szolgálatában. Budapest, Libri Kiadó, 2012.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/248/A_kutyak_szoros_gyerekek 

 

Csányi Vilmos: Marci, a beszélő kutya. Pozsony, Kalligram, 2010.

http://www.kalligram.com/?cl=kniha&iid=1050

 

Csányi Vilmos: Segítség, kutyás lettem. Budapest, Libri Kiadó, 2013.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/360/Segitseg,_kutyas_lettem!

 

Csányi Vilmos: A sértett. Budapest, Libri Kiadó, 2014.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/433/A_sertett

 

Csányi Vilmos: A tökéletesség illata. Budapest, Libri Kiadó, 2013.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/318/A_tokeletesseg_illata

 

Csermely Péter: Bloghálózatos életfilozófiám. Szerk. Kapitány Katalin. [Budapest], Typotex, 2012.

http://www.typotex.hu/book/3648/csermely_peter_bloghalozatos_eletfilozofiam 

 

Csíkos Csaba: Pedagógiai kísérletek kutatásmódszertana. Budapest, Gondolat Kiadó, 2012.

http://www.gondolatkiado.hu/pedagogiai-kiserletek-kutatasmodszertana

 

Czeizel Endre – Bárdossy Péter: Kertész Imre és a sors. Mit adtak a magyar zsidó-géniuszok kultúránknak? Budapest, Galenus Kiadó, 2014.

http://www.galenus.hu/shop/prof-dr-czeizel-endre-konyvei/186-kertesz-imre-es-a-sors-mit-adtak-a-magyar-zsido-geniuszok-kulturanknak.html

 

Czeizel Endre: Matematikusok, gének, rejtélyek. A magyar matematikus-géniuszok elemzése. Budapest, Galenus Kiadó, 2011.

http://www.galenus.hu/shop/prof-dr-czeizel-endre-konyvei/46-matematikusok-genek-rejtelyek.html 

 

Czigányik Zsolt: A szabadsághiány anatómiái. Az emberi szabadság XX. századi angol ellenutópiákban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

http://akkrt.hu/1264/tudomany/irodalomtudomany/a_szabadsaghiany_anatomiai

 

Czigler István: A figyelem pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005.

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=168 

 

Czimer Györgyi: A nő titkai. A női beavatás útja a magyar népmesék világában. Budapest, Bioenergetic Kiadó, 2010.

http://bioenergetic.hu/konyvek/czimer-gyorgyi-a-no-titkai 

 

Davidson, Richard J. - Begley, Sharon: Az agy érzelmi élete. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013.

http://akkrt.hu/1551/tudomany/pszichologia/az_agy_erzelmi_elete

 

Denett, Daniel C.: Darwin veszélyes ideája. Budapest, Typotex, 2008.

 http://www.typotex.hu/book/1293/daniel_dennett_darwin_veszelyes_ideaja 

 

Derrida, Jacques: Grammatológia. [Budapest], Typotex, 2014.

 http://www.typotex.hu/book/6131/jacques_derrida_grammatologia

 

Diamond, Jared: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása. Budapest, Typotex, 2009. 

http://www.typotex.hu/book/58/jared_diamond_a_harmadik_csimpanz 

 

Diamond, Jared: A világ tegnapig. Mit tanulhatunk a régi társadalmaktól? [Budapest], Typotex, 2013.

http://www.typotex.hu/book/5032/jared_diamond_a_vilag_tagnapig 

 

Dienes Zoltán: Mitől tudomány a pszichológia? A tudományos és statisztikai következtetés alapjai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013

http://akkrt.hu/1545/tudomany/pszichologia/mitol_tudomany_a_pszichologia

 

Dulamă, Maria Eliza et al.: A tanulási folyamat és a tanulási eredmények értékelése. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008.

http://bookline.hu/search/search.action?inner=true&searchfield=A+tanul%C3%A1si+folyamat+%C3%A9s+a+tanul%C3%A1si+eredm%C3%A9nyek+%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9se&tab=bookline.hu%2Fbook&_ga=1.73976976.382540238.1440658442

 

Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Összeáll. Gazda István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002.

http://akkrt.hu/111/tudomany/tudomany_es_technikatortenet/egy_halhatatlan_erdelyi_tudos_bolyai_farkas

 

Egy teremtés története. Onagy Zoltán beszélgetései Géczi Jánossal. Budapest, Gondolat Kiadó, 2014.

 http://www.gondolatkiado.hu/egy-teremtes-tortenete

 

Élni jó! Tanulmányok a pozitív pszichológiáról. Szerk. Csíkszentmihályi Mihály – Isabella Selega Csíkszentmihályi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2014.

http://akkrt.hu/1248/tudomany/pszichologia/elni_jo 

 

Én ne lennék tehetséges? A képességek felismerése és fejlesztése. Szerk. Szávai Ilona. Budapest, Pont Kiadó, 2013.

http://www.pontkiado.hu/ 

 

Ezt nem hiszem el! Elképesztő és látványos összehasonlítások. Szerk. Tűrk Rita. Budapest, HVG, 2014. 

https://www.hvgkonyvek.hu/ezt-nem-hiszem-el?keyword=ezt%20nem%20hi

 

A felsőoktatás kutatása. Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára. Szerk. Nagy Péter Tibor – Veroszta Zsuzsanna. Budapest, Gondolat Kiadó, 2014.

http://www.gondolatkiado.hu/a-felsooktatas-kutatasa 

 

Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban. Szerk. Csányi Vilmos – Miklósi Ádám. Budapest, Typotex, 2010.

http://www.typotex.hu/book/2350/csanyi_vilmos_miklosi_adam_fekevesztett_evolucio

 

Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete. Budapest, Osiris Kiadó, 2009. 

http://www.osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=373 

 

Feuer Mária: A firka lélektana. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010.

http://akkrt.hu/347/tudomany/pszichologia/a_firka_lelektana 

 

Feuer Mária – Nagy Krisztina: Humán szakosok gyakorlati kézikönyve. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

http://akkrt.hu/1135/tudomany/orvostudomany/human_szakosok_gyakorlati_kezikonyve 

 

Freeman, Joan: Mi lesz a tehetséges gyermekekből felnőttként? Budapest, Animula Kiadó, [2015].

 http://www.animula.hu/index.php?page=adatlap&konyv=1946&csoportid=21 

 

Gallo, Carmine: TED-előadások. Az inspiráló nyilvános beszéd 9 titka. Budapest, HVG, 2015. 

 https://www.hvgkonyvek.hu/ted-eloadasok?keyword=TED

 

Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó, 2008. 

http://www.osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=514 

 

Glavan, Polona: Éjszaka Európában. [Budapest], Typotex, 2015.

http://www.typotex.hu/book/7033/polona_glavan_ejszaka_europaban 

 

Goldacre, Ben: Rossz tudomány. Hatástalan szerek, gátlástalan kampányok. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012.

http://akkrt.hu/1401/tudomany/filozofia_es_logika/rossz_tudomany 

 

Goleman, Daniel: Fókusz. Az út a kiválóság felé. Budapest, Libri Kiadó, 2014.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/578/Fokusz

 

Gombos Péter: Dobj el mindent… és olvass! Esszék olvasáspedagógiáról, gyermek- és ifjúsági irodalomról. Budapest, Pont Kiadó, 2013.

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=10276 

 

Gyermekkönyvek vonzásában. Esszék, tanulmányok. Komáromi Gabriella 70. születésnapjára. Szerk. Gombos Péter et al. Budapest, Pont Kiadó, 2011.

http://www.pontkiado.hu/

 

Hargittai István: Ambíció és kiváncsiság. Avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket? Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012.

http://akkrt.hu/1283/tudomany/tudomany_es_technikatortenet/ambicio_es_kivancsisag_avagy_mi_hajtja_a_tudomanyos_felfedezoket

 

Hargittai István – Hargittai Magdolna: Budapesti séták a tudomány körül. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015.

http://akkrt.hu/1774/tudomany/tudomany_es_technikatortenet/budapesti_setak_a_tudomany_korul

 

Hargittai István: Teller. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

http://akkrt.hu/1142/tudomany/tudomany_es_technikatortenet/teller

 

Hatalom a mobiltömegek kezében. Új média re:mix I. Szerk. Halácsy Péter – Vályi Gábor – Barry Wellmann. Budapest, Typotex, 2007.

http://www.typotex.hu/book/351/hatalom_a_mobiltomegek_kezeben

 

Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest, Osiris Kiadó, 2014.

http://www.osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=623 

 

Herczeg János: Csillagórák Vekerdi Lászlóval. Budapest, Typotex, 2011.

http://www.typotex.hu/book/3096/herczeg_janos_csillagorak_vekerdi_laszloval

 

Holló Dorottya: Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008.

http://akkrt.hu/595/tudomany/nyelvtudomany/ertsunk_szot

 

Hoppál Mihály et al.: Jelképtár. Budapest, Helikon Kiadó, 2010. 

http://www.helikon.hu/termek/ismeretterjesztes/egyeb/Jelkeptar/167/ 

 

Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében. Szerk. Talyigás Judit. Budapest, Scolar Kiadó, 2010. 

http://www.scolar.hu/az_internet_a_kockazatok_es_mellekhatasok_tekinteteben_1671

 

Jakab Éva: Szerzők, kiadó, kalózok. A szellemi alkotások védelmének kialakulása Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012.

http://akkrt.hu/1416/tudomany/allam_es_jogtudomany/szerzok_kiadok_kalozok 

 

Jankovics Marcell: Képes bibliai történetek. Egy töredékben maradt film képeskönyve. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015.

http://akkrt.hu/1769/nyelvkonyv/magyar/kepes_bibliai_tortenetek 

 

Kamarás István: Olvasó-próba. Olvasásszociológiai tanulmányok. Budapest, Pont Kiadó, 2013.

http://www.pontkiado.hu/ 

 

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák. [Budapest], Typotex, 2014.

http://www.typotex.hu/book/6547/kapitany_agnes_kapitany_gabor_alternativ_eletstrategiak 

 

Kaszás György: Reklámcsinálás. A kis adrenalinjáték. Budapest, HVG, 2014.

https://www.hvgkonyvek.hu/reklamcsinalas?keyword=rekl%C3%A1mc

 

Kata János: Tanulástechnika. Budapest, Typotex, 2011.

http://www.typotex.hu/book/3426/kata_janos_tanulastechnika

 

Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. [Budapest], Kulcslyuk Kiadó, 2013. 

http://nyitottakademia.hu/webshop/konyv/kadar-annamaria_mesepszichologia-991

 

Kádár Annamária: Mesepszichológia 2. Útravaló kényes nevelési helyzetekhez. [Budapest], Kulcslyuk Kiadó, 2014. 

http://nyitottakademia.hu/webshop/konyv/kadar-annamaria_mesepszichologia-2-utravalo-kenyes-nevelesi-helyzetekhez-2341 

 

Képes filozófiatörténet. A gondolat képzelőereje. Szerk. Jan Bor – Errit Petersma, Budapest, Typotex, 2010.

http://www.typotex.hu/book/2348/jan_bor_errit_petersma_kepes_filozofiatortenet

 

Kéri Katalin: Női élet, leánynevelés az újkorban. Válogatott tanulmányok. Budapest, Gondolat Kiadó, 2015.

http://www.gondolatkiado.hu/noi-elet-leanyneveles 

 

Klein Sándor – Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. Budapest, EDGE 2000 Kiadó, 2011.

http://www.edge2000.hu/view/product/2-86.html 

 

Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek a magyar gyermek- és ifjúsági próza történetéből: 1900-1944. Budapest, Móra Könyvkiadó, 2005. 

http://www.mora.hu/konyv/elfelejtett-irodalom 

 

Kósa László: Művelődés, egyház, társadalom. Tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

http://akkrt.hu/1179/tudomany/muvelodestortenet/muvelodes_egyhaz_tarsadalom

 

Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv - nem csak közgazdászoknak. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013. 

http://akkrt.hu/1527/tudomany/egyeb_tudomany/kutatasi_es_publikalasi_kezikonyv_nem_csak_kozgazdaszoknak 

 

Köhler, Henning: Rossz gyerekek pedig nincsenek. A pedagógiai gondolkodás megváltoztatásáért. Szeged, Szépnap Könyvek, 2014.

http://www.szepnapkonyvek.hu/reszletesrgypn.htm 

 

Körmöci Katalin: Óvodapedagógiai kislexikon. Budapest, Flaccus, 2015. 

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=10829 

 

Kövecses Zoltán – Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 

http://akkrt.hu/1009/tudomany/nyelvtudomany/kognitiv_nyelveszet

 

Kőváry Zoltán: Kreativitás és személyiség. A mélylélektani alkotáselméletektől a pszichobiográfiai kutatásig. Budapest, Oriold és Társai, 2012.

http://hu.orioldbooks.com/2012/05/kreativitas-es-szemelyiseg.html 

 

Kriza János: Az álomlátó fiú. Székely népmesék. Budapest, Móra Könyvkiadó, 2011.

http://www.mora.hu/konyv/az-alomlato-fiu-szekely-nepmesek

 

Lajkó Károly: Túl a pszichiátrián. A viselkedés szabályozásától a lelki gyógyulásig. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

http://akkrt.hu/1270/tudomany/pszichologia/tul_a_pszichiatrian 

 

Lehrer, Jonah: Hogyan döntünk? És hogyan kellene? Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012.

http://akkrt.hu/1316/tudomany/pszichologia/hogyan_dontunk_es_hogyan_kellene 

 

Letenyei László: Kulturális antropológia. Elmélettörténet. Budapest, Typotex, 2012.

http://www.typotex.hu/book/4201/letenyei_laszlo_kulturalis_antropologia

 

Lőrincz Éva Anna – Sturcz Zoltán: Prezentáció. Budapest, Typotex, 2013.

http://www.typotex.hu/book/5768/sturcz_zoltan_lorincz_eva_anna_prezentacio

 

Macintyre, Alasdair: Az etika rövid története. Budapest, Typotex, 2012.

http://www.typotex.hu/book/3529/alasdair_macintyre_az_etika_rovid_tortenete 

 

Magyar néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009.

http://akkrt.hu/758/tudomany/neprajz_samanisztika/magyar_neprajz_i_taj_nep_tortenelem_i_2 

 

Martinkó József: A felnőttképzés általános módszertana. Kaposvár, Dávid Kiadó, 2010.

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=10185

 

Mayer-Schönberger, Viktor – Cukier, Kenneth: Big Data. Forradalmi módszer, amely megváltoztatja munkánkat, gondolkodásunkat és egész életünket. Budapest, HVG, 2014.

https://www.hvgkonyvek.hu/big-data?keyword=big%20d

 

McLuhan, Marshall – Fiore, Quentin: Médiamasszázs. Egy rakás hatás. Budapest, Typotex, 2012.

http://www.typotex.hu/book/4207/marshall_mcluhan_quentin_fiore_mediamasszazs

 

Mesepatika, avagy 25 lélekgyógyító Grimm-mese. Szerk. Stephanie zu Guttenberg. Budapest, Officina ’96 Kiadó Kft., 2014. 

http://www.lapx.hu/konyv/mesepatika 

 

Meseterápia a gyakorlatban. A metamorphoses meseterápia alkalmazása. Szerk. Boldizsár Ildikó. Budapest, Magvető, 2014.

http://kiadok.lira.hu/kiado/magveto/index.php?action=konyv&id=139432021 

 

Mészáros Ernő: Környezettudomány. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011. 

http://akkrt.hu/811/tudomany/lexikonok/kornyezettudomany 

 

Metszéspontok. Társadalomtudomány és infokommunikáció az ezredforduló után. Szerk. Z. Karvalics László. Budapest, Gondolat – INFONIA – Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközpontja, 2015.

http://www.gondolatkiado.hu/metszespontok-ndash-tarsadalomtudomany-es-infokommunikacio-az-ezredfordulon 

 

Mindörökké evolúció. Szerk. Mihancsik Zsófia. Budapest, Nexus, 2010.

http://www.typotex.hu/book/2346/csanyi_vilmos_mero_laszlo_kampis_gyorgy_mindorokke_evolucio 

 

Moreno, Megan A.: Szex, drogok, Facebook. Internethasználati kalauz szülőknek. [Budapest], Móra Könyvkiadó, 2015.

http://www.mora.hu/konyv/szex-drogok-facebook

 

Moss, Ralph W.: Szent-Györgyi Albert. Budapest, Typotex, 2012.

 http://www.typotex.hu/book/332/ralph_moss_szent_gyorgyi_albert 

 

Múzeumi tanulás. Szerk. Vásárhelyi Tamás - Kárpáti Andrea. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum - Typotex Kiadó, 2011. 

http://www.typotex.hu/book/3090/vasarhelyi_tamas_muzeumi_tanulas

 

Nyomárkai István: Szláv szomszédaink. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013.

http://akkrt.hu/1500/tudomany/nyelvtudomany/szlav_szomszedaink 

 

Pálvölgyi Ferenc: Az erkölcsi nevelés új perspektívái. Az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában. Budapest, L’Harmattan Kiadó – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2014.

http://www.harmattan.hu/konyv_1210.html 

 

Popper Péter – Csányi Vilmos – Persányi Miklós: Egymásra nézve. Társaink a tengerimalacoktól a csimpánzokig. [Budapest], Saxum Könyvkiadó, 2010.

http://www.saxumkiado.hu/kereses/htmls/lap_1/egymasra_nezve_tarsaink_a_tengerimalacoktol_a_csimpanzokig

 

Pszichológia. A pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven. Szerk. Pléh Csaba - Boross Ottilia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 

 http://akkrt.hu/486/tudomany/lexikonok/pszichologiai_lexikon 

 

Purkiss, John – Royston-Lee, David: Énmárka. Tedd magad eladhatóvá – az interneten is! Budapest, HVG, 2014.

https://www.hvgkonyvek.hu/enmarka-nepszerusitsd-magad-az-interneten-is?keyword=%C3%A9nm%C3%A1rk

 

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935–1946. I-II. Budapest, Jaffa Kiadó, 2014.

http://www.jaffa.hu/konyvek-reszletek.php?konyv_id=2896

 

Ranschburg Jenő: Erkölcs és jellem. [Budapest], Saxum, 2013. Ranschburg Jenő: Erkölcs és jellem. [Budapest], Saxum, 2013. 

http://www.saxumkiado.hu/kereses/htmls/lap_1/erkolcs_es_jellem

 

Ranschburg Jenő – Popper Péter: Személyiségünk titkai. … hogy nálam különb legyen. Budapest, Saxum, 2012.

http://www.saxumkiado.hu/kereses/htmls/lap_1/szemelyisegunk_titkai_hogy_nalam_kulonb_legyen

 

Révai Gábor: Beszélgetés az elmúlásról Csányi Vilmossal és Vekerdy Tamással. [Budapest], Libri Kiadó, 2015.

http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/593/Beszelgetesek_az_elmulasrol

 

Roeders, Paul – Gefferth Éva: A hatékony tanulás titka. A hatékony tanítás és tanulás dinamikája. [Budapest], Trefort, 2007.

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=3635 

 

Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány. Rénszarvas vagy csodaszarvas? Nyelvtörténet és művelődéstörténet. Budapest, Typotex, 2011. 

http://www.typotex.hu/book/3436/sandor_klara_nyelvrokonsag_es_hunhagyomany

 

Sári Szilvia: Andragógia és felsőoktatás. Budapest, Stratégiakutató Intézet, 2013.

http://webshop.uni-pannon.hu/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=212&virtuemart_category_id=20

 

Schmidt, Eric – Rosenberg, Jonathan – Eagle, Alan: Google. Így vezetünk mi. Budapest, HVG, 2015.

https://www.hvgkonyvek.hu/google-igy-vezetunk-mi?keyword=%C3%ADgy%20vez

 

Seligman, Martin: Amin változtathatsz… és amin nem. Átfogó kalauz a sikeres önfejlesztéshez. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

http://akkrt.hu/1256/tudomany/pszichologia/amin_valtoztathatsz_es_amin_nem

 

Seligman, Martin: Az optimista gyermek. Védd meg a depressziótól – legyen boldog élete. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012.

http://akkrt.hu/1399/tudomany/pszichologia/az_optimista_gyermek

 

Sors és önismeret. Belső erőforrásaink felfedezése. Budapest, Jaffa Kiadó, 2011.

http://www.jaffa.hu/konyvek-reszletek.php?konyv_id=2613

 

Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés. Budapest, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013.

http://www.ntk.hu/cikk/ntkshop/41301

 

Szécsi Gábor: Nyelv, média, közösség. Közösségfogalom és nyelvi kommunikáció az információ korában. Budapest, Gondolat Kiadó, 2013.

 http://www.gondolatkiado.hu/nyelv-media-kozosseg-kozossegfogalom-es-nyelvi-kommunikacio-az-informacio-koraban 

 

Székács József püspök visszaemlékezései. Szerk. Kertész Botond. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008.

http://akkrt.hu/330/tudomany/vallastudomany/szekacs_jozsef_puspok_visszaemlekezesei

 

Szótárírás és szótárírók. Szerk. Fábián Zsuzsanna. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009.

http://akkrt.hu/352/tudomany/nyelvtudomany/szotariras_es_szotarirok

 

Szűts Zoltán: A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe. Budapest, Osiris Kiadó, 2013.

http://www.osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=605 

 

Tánczos Judit: Baj van a tanulással. Módszerek a tanulási zavarok korrigálásához. Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, 2006.

http://pedellus.hu/search.php?search=baj+van

 

Tari Annamária – Horváth Gergely: Rád találni. 2x33 gondolat a párkapcsolatról és a romantikaképünkről. Budapest, Athenaeum, 2015.

http://www.7books.hu/book.html?a=232706

 

Tátrai Ildikó: Játszótárs. Képes magyar értelmező szótár 6-10 éves gyermekeknek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 

http://akkrt.hu/407/szotar/magyar_egynyelvu_szotar/jatszotars 

 

Teljesebbé válni. Önfejlesztés, önmegvalósítás, ünmeghaladás. Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2012.

http://nyitottakademia.hu/webshop/konyv/valogatott-irasok_teljesebbe-valni-1231 

 

(Tév)eszmék bűvölete. Szerk. Jeney Éva – Szegedy-Maszák Mihály. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004.

http://akkrt.hu/527/tudomany/irodalomtudomany/tev_eszmek_buvolete

 

Tomka János: A megosztott tudás hatalom. Budapest, Harmat, 2012.

http://www.harmat.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=31&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=2

 

Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna. A családon belüli gyermekkori traumatizáció: elmélet és terápia. Szerk. Kuritárné Szabó Ildikó – Tisljár-Szabó Eszter. Budapest, Oriold és Társai Kiadó, 2015.

http://hu.orioldbooks.com/2015/01/ugy-szerettem-volna-ha-nem-bantottak-volna.html

 

Varga Károly: Értékek fénykörében. 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003.

http://akkrt.hu/116/tudomany/filozofia_es_logika/ertekek_fenykoreben

 

Virányi Péter: Több mint reklámtörténelem. Budapest, Gondolat Kiadó, 2014.

http://www.gondolatkiado.hu/tobb-mint-reklamtortenelem

 

 Vizuális kommunikáció. Szöveggyűjtemény. Szerk. Blaskó Ágnes – Margitházi Beja. Budapest, Typotex, 2010.

http://www.typotex.hu/book/2345/blasko_agnes_margithazi_beja_vizualis_kommunikacio

 

Vogelstein, Fred: Apple vs. Google. Hogyan forradalmasítja életünket a gigászok harca? Budapest, HVG, 2014.

https://www.hvgkonyvek.hu/apple-vs-google?keyword=apple 

 

Wacha Imre: Az értelmes beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal 2. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2015.

http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=447 

 

Wiseman, Richard: 59 másodperc. Egy kis ésszel sokra mész. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

http://akkrt.hu/1245/tudomany/pszichologia/59_masodperc

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2016. február 18., csütörtök 09:25
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…