2011. szeptember 23., péntek 11:49

Új könyvek

 

2014. évi berszerzések

Március

Kérdések és válaszok a Kádár-korról. Szerk. Takács Péter. Budapest, Napvilág Kiadó, 2013. 255 p.

Részletes leírás: http://napvilagkiado.eu/webaruhaz/shop.product_details/7-toertenettudomany/flypage.tpl/864-kerdesek-es-valaszok-a-kadar-korszakrol/

kerdesek es valaszok

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők. Magyar irodalmi szerelmeskönyv. Budapest, Corvina Kiadó, Kft., 2013. 129 p.

Részletes leírás: http://www.corvinakiado.hu/

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2. Újabb irodalmi szerelmeskönyv. Budapest, Corvina Kiadó, 2013. 168 p.

Részletes leírás: http://www.corvinakiado.hu/

Lackfi János: Milyenek a magyarok? Budapest, Helikon Kiadó, 2013. 136 p.

Részletes leírás: http://www.helikon.hu/termek/lackfi-janos/Milyenek-a-magyarok/1718/

Lackfi János: Milyenek még a magyarok? Budapest, Helikon Kiadó, 2013. 180 p.

Részletes leírás: http://www.helikon.hu/termek/lackfi-janos/Milyenek-meg-a-magyarok/1761/

Schmidt Mária: Nyugaton a helyzet válgozóban. Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2013. 190 p.

Részletes leírás: http://www.terrorhaza.hu/bolt/sajat_kiadvanyok/nyugaton_a_helyzet_valtozoban.html

Tari Annamária: Ki a fontos: Én vagy Én? Budapest, Tericum Kiadó, 2013. 369 p.

Részletes leírás: http://www.tericum.hu/books/kiAFontos.html

Január-február

Akéda. Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értemezésében. Szerk. Heidl György. Budapest, Kairosz Kiadó, 2004.

Részletes leírás: http://www.kairosz.hu/p/2849/akeda

Ágoston István: Istentelen állam, harcoló egyház. Tiszáninnen. Budapest, Kairosz Kiadó, 2012. 259 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/9838/istentelen-allam-harcolo-egyhaz-tiszaninnen

0002222 istentelen allam harcolo egyhaz tiszaninnen 3001

Bojvánszky Eszter: Ámor szekerén. Útravaló. Gondolatok a szerelemről. Budapest, Kairosz Kiadó, 2004.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/2850/amor-szekeren

Brandenstein Béla: Kierkegaard. Tanulmány. Budapest, Kairosz Kiadó, 2005.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/2894/kierkegaard

Brighelli, Jean Paul: Butaságra kárhoztatva. Az iskolák programozott halála. Budapest, Kairosz Kiadó, 2006. 186 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1191/butasagra-karhoztatva

Civil jogász bizottság jelentése a 2006. szeptemberi-októberi emberi jogi jogsértésekről. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 290 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1478/a-civil-jogasz-bizottsag-jelentese

Duhem, Pierre: A jelenségek megőrzése. Értekezés a fizikaelmélet fogalmáról Platóntól Galileig. Budapest, Kairosz Kiadó, 2005. 270 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1639/a-jelensegek-megorzese

Forgas, Joseph P. - Haselton, Martie G. - Hippel, William von: Az evolúció és a társas megismerés. Budapest, Kairosz Kiadó, 2008. 361 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1855/az-evolucio-es-a-tarsas-megismeres

Frenyó Zoltán: Kereszténység és filozófia. Tanulmányok. Budapest, Kairosz Kiadó, 2006. 348 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/7203/keresztenyseg-es-filozofia

A halhatatlanság virágfüzére. Részletek a jóga vászisthából. Budapest, Kairosz Kiadó, 2011. 248 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/9468/a-halhatatlansag-viragfuzere

Hamar Péter: Móricz Zsigmond utolsó szerelme. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 232 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1590/moricz-zsigmond-utolso-szerelme

Hankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika. Budapest, Kairosz Kiadó, 2011. 261 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/9420/pilinszky-janos-evangeliumi-esztetikaja-teremto-kepzelet-es-metafizika

Horváth Pál: Philosophia perennis. A modern katolikus gondolkodás története. Budapest, Kairosz Kiadó, 2008. 316 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/2050/philosophia-perennis-a-modern-katolikus-gondolkodas-tortenete

Jáki Szaniszló: A Galilei-ügy tanulságai. Budapest, Kairosz Kiadó, 2009. 84 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/2553/a-galilei-ugy-tanulsagai

Kiszely Gábor: Az autonóm személyiség. Budapest, Kairosz Kiadó, 2006. 204 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1195/az-autonom-szemelyiseg

Maritain, Jacques: A garonne-i paraszt. Egy öreg laikus töprengései napjaink kérdésein. Budapest, Szent István Társulat - Kairosz Kiadó, 1999. 392 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/7328/a-garonne-i-paraszt

Olasz Sándor: Kortársunk Jókai Anna. Barangolás Jákob lajtorjáján. Budapest, Kairosz Kiadó, 2004. 172 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/9892/kortarsunk-jokai-anna

0002292 kortarsunk jokai anna 3001

Paládi Zsolt: Kiskapitalista kalauz és szótár. Budapest, Kairosz Kiadó, é. n. 312 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/9661/kiskapitalista-kalauz-es-szotar

Pandaemonium. A keresztény démonológia kistükre. Szerk. Magyar László András. Budapest, Palimpszeszt Kulturális Alapítvány - Kairosz Kiadó, 2003. 253 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/2845/a-kereszteny-demonologia

Pauler Ákos: Művészetfilozófiai írások. Budapest, Kairosz Kiadó, 2002. 335 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/8825/muveszetfilozofiai-irasok

Pesthy Mónika: A csábítás teológiája. A kísértés fogalmának története az ókorban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2005. 439 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/7021/a-csabitas-teologiaja

Pléh Csaba: A lélektan a kultúra útján. Budapest, Kairosz Kiadó, 2011. 331 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/9493/a-lelektan-a-kultura-utjan

0000902 a lelektan a kultura utjan 3001

Rónay György: A kereszt igazsága. Esszék. Budapest, Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, 1999. 339 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/9753/a-kereszt-igazsaga

Sári László: A nő máshol van. "Kelet, ha ragyog". Kelet Kiadó, 2013. 263 p.

Részletes leírás: www.polc.hu/konyv/a_no_mashol_van/732875/

Sévillia, Jean: Túl jón és rosszon. Hová vezet az anarchista liberalizmus? Budapest, Kairosz Kiadó, 2008. 251 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1764/tul-jon-es-rosszon

Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája. Budapest, Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, é. n. 245 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/7071/pauler-akos-elete-es-filozofiaja

Staudinger, Hugo: Egyháztörténelem mint a világtörténelem magyarázata. Világtörténelmi megfontolások. Budapest, Kairosz Kiadó, 2008. 255 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/8281/egyhaztortenelem-mint-a-vilagtortenelem-magyarazata

Ziegler, Jean: A szégyen birodalma. Budapest, Kairosz Kiadó, 2009. 283 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/2776/a-szegyen-birodalma

Zweig, Stefan: A lélek orvosai. Mesmer - Mary Baker-Eddy - Freud. Budapest, Kairosz Kiadó, é. n. 386 p.

Részletes leírás: www.kairosz.hu/p/1201/a-lelek-orvosai

2013. évi beszerzések

Ősz

Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013. 362 p.

Részletes leírás: http://akkrt.hu/1527/tudomany/egyeb_tudomany/kutatasi_es_publikalasi_kezikonyv_nem_csak_kozgazdaszoknak

Kazarján Erzsébet: Felsőfokú szakképzés és mobilitás, avagy egy kutatás tanulságai. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2013. 196 p.

Részletes leírás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=10337

felsofoku szakkepzes1

Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt. Budapest, Tinta Kiadó, 2013. 139 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=379

Páll Viktória: Az erkölcs mint tantárgy. Módszertani kézikönyv az erkölcstan tantárgy oktatásához, az általános iskola alsó és felső tagozata számára. Budapest, Neteducatio, 2013. 144 p.

Részletes leírás: http://www.neteducatio.hu/?t=82

Revákné Markóczi Ibolya: Projektoktatás. Egy természettudományos projekt hatásának tanulói önértékelése. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2013. 150 p.

Részletes leírás: http://bookline.hu/product/home!execute.action;jsessionid=nonxQzlEIpZ2axNVXiVvBQ**?_v=Revakne_Markoczi_Ibolya_Projektoktatas_Egy_termeszettudomanyos_projekt_hatasanak_tanuloi_onertekelese&id=123850&type=22

Sahlberg, Pasi: A finn példa. Mit tanulhat a világ a finnországi oktatási rendszer reformjából? Budapest, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013. 191 p.

Részletes leírás: http://www.ntk.hu/tartalom/list/51280402

finn pelda3

Szüdi János: Kommentár a köznevelési törvényhez. Kommentár a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvényhez. Budapest, CompLex, 2012. 396. p.

Részletes leírás: http://www.complex.hu/Kommentar-koznevelesi-torvenyhez@112_1603_kiadvany.html

Zsolnai Anikó: A szociális fejlődés segítése. Budapest, Gondolat Kiadó, 2013. 273 p.

Részletes leírás: http://bookline.hu/product/home.action?id=120387&type=22&_v=Zsolnai_Aniko_A_szocialis_fejlodes_segitese

Nyár
 

Csepeli György: A hatalom anatómiája. Budapest, Kossuth Kiadó, 2013. 207 p.

Részletes leírás: http://www.kossuth.hu/index.php?o=konyvek&k=2604

a hatalom anatomiaja1

Digitális pedagógia 2.0. Szerk. Benedek András. Budapest, Typotex - BMGE GTK, 2013. 311. p.

Részletes leírás: http://www.typotex.hu/konyv/benedek_andras_digitalis_pedagogia_2_0

Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor. Budapest, Kossuth Kiadó, 2013. 399 p.

Részletes leírás: http://www.kossuth.hu/index.php?o=konyvek&k=2602

Magyar posta- és illetékbélyeg katalógus. Philatelia Hungarica Kft., 2013.

Részletes leírás: http://eshop.posta.hu/storefront/belyeg/belyeggy-jtesi-kellekek/magyar-posta-es-illetekbelyeg-katalogus-2012-2013/prod5110384.html

Netszótár. @-tól a zukbergnetig. Szerk. Veszelszky Ágnes. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 396 p.

Részletes leírás: http://www.e-nyelv.hu/2012-10-01/netszotar/

Ormos Mária: Múlt a jelenben. Budapest, Kossuth Kiadó, 2013. 303 p.

Részletes leírás: http://www.kossuth.hu/index.php?o=konyvek&k=2597

Szörényi László: Az Isonzó a Dunába ömlik. Esszék, tanulmányok. Budapest, Nap Kiadó, 2013. 287 p.

Szőcs Géza: Ha polip szuszog Kolozsvárott. Szőcs Géza Sziveri beszélgetőkönyvének II. kötete vagyis a függelék. Carbonaro. Somorja, Méry Ratio, 2013. 90 p.

Részletes leírás: http://www.meryratio.hu/ha-polip-szuszog-kolozsvarott-0


Április
 

Haynal, André - Mészáros Judit: Nemek és igenek. Magántörténelem és pszichoanalízis. Budapest, Oriold, 2012. 285 p.

Részletes leírás: http://hu.orioldbooks.com/2012/11/nemek-es-igenek.html

 

Sík Endre: A kapcsolati tőke szociológiája. Budapest, ELTE Társadalomtudományi Kar, 2012. 204 p.

Részletes leírás: http://www.eotvoskiado.hu/pedagogia-gyogypedagogia/8609-a-kapcsolati-toke-szociologiaja

Február - március

Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény. Két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében. Budapest, Szent István Társulat, 2012. 151 p.

Részletes leírás: http://www.stephanus.hu/termek/764

termek 764


Kuminetz Géza: Klerikusok kézikönyve I-II. Budapest, Szent István Társulat, 2012.

Részletes leírás: http://szitkonyvek.hu/termek/314

Patres. Olvasmányok az I. évezred keresztény irodalmából. Szerk. Perendy László. Budapest, Szent István Társulat, 2011. 690 p.

Részletes leírás: http://www.stephanus.hu/termek/664

Salamon Konrád: Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról. Harag és elfogultság nélkül. [Budapest], Éghajlat Könyvkiadó, 2012. 164 p.

Részletes leírás: http://eghajlat.hu.unas.hu/index.php/koenyveink?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=72&category_id=1&keyword=salamon+konr%C3%A1d

Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény. Két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében. Budapest, Szent István Társulat, 2012. 151 p.

Részletes leírás: http://www.stephanus.hu/termek/764

termek 764

Január- Február

Bagdy Emőke - Pap János: Ma még nem nevettem. Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011. 400 p.

Részletes leírás: http://www.lapx.hu/konyv/ma-meg-nem-nevettem

Ungvári Tamás: Az életem enciklopédiája. Budapest, Scolar, 2012. 343 p.

Részletes leírás: http://www.scolar.hu/index.php?site=bookDetails&bookId=562

2012. évi beszerzések

December

Ács József: A megértés luxusa. [Budapest], Liget Műhely Alapítvány, 2011. 231 p.

Részletes leírás: http://www.liget.org/konyv.php?konyv_id=181

Esterházy Péter: Javított kiadás. - Melléklet a Harmonia Caelestishez. Budapest, Magvető Kiadó, 2002. 284 p.

Részletes leírás: kiadok.lira.hu/kiado/magveto/index.php

Kovács Ilona: Dilettánsok az irodalomban. Sade márki, Casanova et al. Budapest, Fapadoskönyv Kiadó, 2011. 268 p.

Részletes leírás: fapadoskonyv.hu/dilettansok-az-irodalomban.html

Krasznahorkai László: Nem kérdez, nem válaszol. - Huszonöt beszélgetés ugyanarról. Budapest, Magvető Kiadó, 2012. 214 p.

Részletes leírás: kiadok.lira.hu/kiado/magveto/index.php

Person, Ethel Spector: Szerelmi álmok és végzetes találkozások. A romantikus szenvedély ereje. Budapest, Oriold és Társai Kiadó, 2011. 489 p.

Részletes leírás: hu.orioldbooks.com/2012/01/szerelmi-almok-es-vegzetes-talalkozasok.html

Szülőgyilkosságok Magyarországon. Szerk. Prazsák Gergő. Budapest, Apeiron, 2012. 228 p.

Részletes leírás: tatk.elte.hu/aktualis-hirek/konyvajanlo/2299-szuelgyilkossagok-magyarorszagon-az-ezredfordulon

Október

Tinta Kiadó kiadványai

Anthologia hungarica. A régi világ tüköre. Négy évszázad művelődéstörténeti emlékei nyelvünkben. Az erdélyi magyar szótörténeti tárból gyűjtötte Hajdu Endre. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011. 439 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=287

Bicsérdy Gábor: Rövidítések enciklopédiája. 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 503 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=328

Bódi Zoltán: Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010. 230 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=283

Brassai Sámuel: A magyar mondat. Budapest, Tinta Könyvkiadó, é. n. 514 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=291

Forgács Róbert: Anya - nyelv - ész. Újabb nyelvi fejtőrök. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 105 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=327

Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára. Főszerk. Temesi Viola. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 315 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=322

Makkai Ádám - Makkai Arany Ágnes: Angol társalgási zsebkönyv. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 218 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=336

Náray-Szabó Márton: Francia-magyar beszédfordulatok. 1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009. 231 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=197

Rácz János: Állatnevek enciklopédiája. A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája.Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 547 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=332

Régi szavak szótára. Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata. Főszerk. Kiss Gábor. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 476 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=335

Sass Bálint - Váradi Tamás - Pajzs Júlia - Kiss Margit: Magyar igei szerkezetek. A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010. 504 p.

Részles leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=286

Székely Gábor: A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar és német szótára. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2003. 400 p.

Részletes leírás: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=74

Bodonyi Edit: Modern alternatív iskolák. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 119 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Einhorn Ágnes: Feladatkönyv. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012. 215 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Főző Attila - Kovács Gáborné - Takács Kinga: Konstruktív pedagógiára épülő tanulásszervezési módok, módszerek a gyakorlatban. Budapest, Független Pedagógiai Intézet, 2008. 147 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Mérlegen a magyar iskola. Szerk. Csapó Benő. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012. 550 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Nagy Emese, K.: Több mint csoportmunka. Munka heterogén tanulói csoportban. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012. 152 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Németh András: Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák 1. 1775 - 1945. Nemzetközi fejlődési trendek, nemzetközi recepciós hatások. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó - Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. 112 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Tari Annamária: Y generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban. Budapest, Jaffa Kiadó, 2010. 298 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Tari Annamária: Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban. Budapest, Tercium Kiadó, 2011. 349 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Szerk. Csapó Benő - Csépe Valéria. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012. 312 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Június

Bodoni Ágnes: Reformpedagógia. Pedagógusi kompetenciák fejlesztése reform- és alternatív pedagógiai módszerek segítségével.Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2012. 128 p.

Részletes leírás: www.abelkiado.ro/hu/konyv/289/reformpedagogia/pedagogusi-kompetenciak-fejlesztese-reform-es-alternativ-pedagogiai-modszerek-segitsegevel

Caplin, James: Utálom a prezentációkat. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. 220 p.

Részletes leírás: akkrt.hu/690/gazdasag/menedzsment/utalom_a_prezentaciokat

Mirnics Zsuzsanna: Gyermekekről nevelőknek. Szabadka, Forum Könyvkiadó, 2009. 303 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Wolf Emőke: Hogyan taníts interaktív táblával? Módszergyűjtemény általános és középiskolai tanárok számára. Nagykanizsa, Humán Műhely Bt., 2011. 106 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp;jsessionid=826DABCBAE743777DD71EA893E96B963

Május

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Fejlesztő olvasókönyv. Budapest, Holnap Kiadó, 2009. 173 p.

Részletes leírás: www.holnapkiado.hu/index.php

Bánhidi Miklós: Sportföldrajz. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2011. 244 p.

Részletes leírás: www.dialog-kiado.hu/index.php

Bazzicalupo, Laura: Kevélység. A létezés szenvedélye. Budapest, Typotex, 2011. 199 p.

Részletes leírás: www.typotex.hu/konyv/kevelyseg

Benvenuto, Sergio: Jóra való restség. A közönyösség szenvedélye. Budapest, Typotex, 2011. 225 p.

Részletes leírás: www.typotex.hu/konyv/jora_valo_restseg

 

Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 371 p.

Részletes leírás: akkrt.hu/949/tudomany/pszichologia/flow_az_aramlat_a_tokeletes_elmeny_pszichologiaja

Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás. A Flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. 479 p.

Részletes leírás: akkrt.hu/755/tudomany/pszichologia/kreativitas

Czeizel Endre: Festők, gének, szégyenek. Budapest, Galenus Lap- és Könyvkiadó Kft., 2007. 536 p.

Részletes leírás: www.galenus.hu/konyv.php

Czeizel Endre: A magyarság genetikája. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1990. 262 p.

Részletes leírás: www.tujapont.hu/product_info.php

Czeizel Endre: A magyar festőművész-géniuszok sorsa. Budapest, Galenus Kiadó, 2009. 604 p.

Részletes leírás: www.galenus.hu/konyv.php

Czeizel Endre: Tudósok, gének, tanulságok. A magyar természettudós géniuszok családfaelemzése. Budapest, Galenus Lap- és Könyvkiadó Kft. 2006. 466 p.

Részletes leírás: www.galenus.hu/konyv.php

Czike Bernadett: Saját élményű pedagógusképzés. Budapest, Gondolat Kiadó, 2012. 96 p.

Részletes leírás: www.gondolatkiado.hu/subpages/main.php

Deáky Zita: "Jó kis fiúk és leánykák". A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon. Budapest, Századvég Alapítvány, 2011. 500 p.

Részletes leírás: www.szazadveg.hu/kiado/konyvkatalogus.html

Egon, Gerard: A képzett segítő. A segítés problémamegoldó és lehetőségkibontakoztató megközelítése. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 499 p.

Részletes leírás: www.eotvoskiado.hu/tankonyvek-szakkonyvek/8165-a-kepzett-segito-a-segites-problemamegoldo-es-lehetosegkibontakoztato-megkozelitese

Gallo, Carmine: Steve Jobs, a prezentáció mestere. Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók. Budapest, HVG, 2010. 294 p.

Részletes leírás: www.hvgkonyvek.hu/index.php/Elokeszuletben/Steve-Jobs-a-prezentacio-mestere/book_flypage.tpl.html

Géczi János: Múlik. Egy regény esszéi. Budapest, Gondolat Kiadó, 2011. 332 p.

Részletes leírás: www.gondolatkiado.hu/subpages/main.php

Határmunkálatok a tudományban. Szerk. Kutrovátz Gábor et al. Budapest, L'Harmattan, 2010. 241 p.

Részletes leírás: www.harmattan.hu/konyv_643.html

Kereszty Rókus: A kereszténység más világvallások között. Mai apologetika. Budapest, Szent István Társulat, 2011. 262 p.

Részletes leírás: www.stephanus.hu/

Klein, Georg: Szilárd Leó tízparancsolata. Budapest, Corvina Kiadó, 2008. 91 p.

Részletes leírás: www.corvinakiado.hu/

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 9. kötet. Pálfyy-rénes forint. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, Balassi Kiadó, 2009. 496 p.

Részletes leírás: www.balassikiado.hu/product.php

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 10. kötet. Reneszánsz-szeben nyomdászata. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, Balassi Kiadó, 2010. 496 p.

Részletes leírás: www.balassikiado.hu/product.php

A magyar nyelv nagyszótára. 3. kötet. B-bes. Főszerk. Ittzés Nóra. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. 1040 p.

A magyar nyelv nagyszótára. 4. kötet. Besz-by. Főszerk. Ittzés Nóra. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. 1020 p.

Részletes leírás: nszt.nytud.hu/hirlevel.html

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 10 éves kortól. Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez. Budapest, Metódus-Tan, 2008. 196 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan. Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez középiskolásoknak.Budapest, Metódus-Tan, 2009. 288 p.

Részletes leírás: http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp?konyv=8388

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv. Tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez az általános iskolákban. Budapest, Metódus-Tan, 2008. 160 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv (középiskola). Tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez.Budapest, Metódus-Tan, 2006. 152 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Rigotti, Francesca: Torkosság. A falánkság szenvedélye. Budapest, Typotex, 2010. 155 p.

Részletes leírás: www.typotex.hu/konyv/Torkossag

Tasnádi Zsuzsanna - Selmeczi Kovács Attila: Régi magyar mintakincs. Budapest, Cser Kiadó, 2011. 296 p.

Részletes leírás: cserkiado.hu/uj/regi-magyar-mintakincs

Szunyogh Xavér Ferenc: A Lét bölcselete. Sopron, Novum Pocket Kft., 2010. 212 p.

Részletes leírás: hu.novumpocket.com/hu/termek.php

Április

Bedő Andrea - Schlotter Judit: Az interaktív tábla. Budapest, Műszaki Kiadó, 2008. 158 p.

Részletes leírás: www.muszakikiado.hu/az_interaktiv_tabla

Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2006. 208 p.

Részletes leírás: www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/TartalomReszletek.jsp

Digitális pedagógia. Tanulás IKT környezetben. Szerk. Benedek András. Budapest, Typotex, 2008. 264 p.

Részletes leírás: www.typotex.hu/konyv/Digit%C3%A1lis%20pedag%C3%B3gia

Kaszás György: Gondolkodjunk, mert vagyunk! 12 kreatív problémamegoldó módszer. Budapest, HVG Kiadó Zrt., 2011. 424 p.

Részletes leírás: http://www.hvgkonyvek.hu/index.php/Specialis-ajanlat-osz/Gondolkodjunk-mert-vagyunk/book_flypage.tpl.html?keyword=gondolkodjunk

Takács Géza: Iskolapróza. Budapest, Önkonet Kiadó, 2001. 168 p.

Részletes leírás: www.onkonet.hu/tevekenysegek/konyvkiadas/20-tevnysk-kkiad.html

A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. Szerk. Klein Sándor, Soponyai Dóra. Budapest, EDGE 2000 Kiadó Kft., 2011. 721 p.

Részletes leírás: www.edge2000.hu/view/product/2-86.html

Tari Annamária: Y generáció. Budapest, Jaffa Kiadó, 2010. 298 p.

Részletes leírás: www.jaffa.hu/konyvek-reszletek.php

Tari Annamária: Z generáció. Budapest, Tericum Könyvkiadó, 2011. 352 p.

Részletes leírás: www.tericum.hu/books/zGeneracio.htm

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kiadványai

Átmenet a tantárgyak között. A természettudományos oktatás megújításának lehetőségei. Szerk. Bánkuti Zsuzsa – Csorba F. László. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/atmenet-tantargyak

Beiskolázás és továbbhaladás. Szabályozás és megvalósulási utak. Szerk. Imre Anna. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/beiskolazas-120223

Erők és eredők. A pedagógusok munkaerő-piaci helyzete és szakmai továbbfejlődése: nemzetközi kitekintés és hazai gyakorlat. Szerk. Sági Matild. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/erok-eredok-pedagogusok

A európai polgár kompetenciái. Az implementáció kihívásai és lehetőségei az oktatás világában. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/europai-polgar

Hány éves korig tartson a tankötelezettség? Válaszkísérlet egy rossz kérdésre. Szakpolitikai javaslat. /
A 18 éves korra emelet tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai.
Szerk. Mártonfy György. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/hany-eves-korig-tartson-120125

Hopkins, David: Minden iskola kíváló iskola. A rendszervezetés lehetőségeinek kiaknázása. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/minden-iskola-kivalo

Az innováció hálózatai. Az iskolarendszer és az iskolamenedzsment új modelljei. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/innovacio-halozatai-120223

Innováció a tudásalapú gazdaságban. Az innováció hatásai az oktatásra és a tanulásra. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/innovacio-tudasalapu

Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. Szerk. Halász Gábor. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/javaslat-nemzeti

Oktatás a határok mentén. Szerk. Forray R. Katalin – Híves Tamás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/oktatas-hatarok-menten

Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György: Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/oktatas-hatarok-menten

Sokarcú implementáció. Kompetenciafejlesztő programcsomagok bevezetése a HEFOP 3.1.3 iskolákban. Szerk. Kerber Zoltán. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/sokarcu-implementacio

Szakpolitikai javaslat a térségi integrált szakképző központok rendszere átalakításához. / Térségi integrált szakképző központok. Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról. Szerk. Mártonfy György. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/tersegi-integralt

Tanárképzős hallgatók a Bolognai folyamatban (2010–2011). Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/tanarkepzos-hallgatok

Tanulás hálózatban. Elméleti összefoglaló és gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati tanulás megvalósításához. Szerk. Szabó Mária – Singer Péter – Varga Attila. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/tanulas-halozatban-111219

Út a munkaerőpiacra – speciális szakiskolákból. Szerk. Mártonfy György. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

Részletes leírás: http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/ut-munkaeropiacra

SzerzőCímKiadás helyeKiadóKiadás éveISBN
TÓTH László Gyakorlatok a pszichológia tanításához Debrecen Pedellus 2011 9786155154003 fűzött
CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály Életre hangolva Budapest Nyitott Könyvműhely Kiadó 2011 978-963-310-050-9
FEUER Mária Humán szakosok gyakorlati kézikönyve Budapest Akad. K. 2011 978-963-05-9015-0 (fűzött)
HORVÁTH H. Attila Informális tanulás Budapest Gondolat 2011 978 963 693 350 0
LÜKŐ István Tartalmi és szervezeti átalakulások a szakképzésben Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó 2011 978 963 19 7055 5
SÁNTHA Kálmán Abdukció a kvalitatív kutatásban Budapest Eötvös J. Kvk. 2011 978-963-9955-21-9 (fűzött)
UZSALYNÉ PÉCSI Rita A nevelés az élet szolgálata Pécs Kulcs a muzsikához 2010 9789638888709 fűzött
BELLER, Tilmann Ma a szeretetnek más arca van Pécs Kulcs a muzsikához 2010 978 963 06 9111 6
VAJDA Zsuzsanna Az ember és kicsinye Budapest Mérték 2010 978-963-9889-80-4 (kötött)
KINDSTRÖM, Carina A tanulókörök módszerének bemutatása Szentendre Budapest Környéki Népfőisk. Szöv. 2010 978-963-08-0757-9 (fűzött)
GORDON, Thomas A tanári hatékonyság fejlesztése [Budapest] Gordon 2010 978-963-9766-03-7 fűzött
TÁNCZOS Judit Eredményes tanulási technikák Debrecen Pedellus Tankönyvkiadó 2011 978 963 9612 53 2 fűzött
RÉTHY Endréné Tanári teljesítmény-visszajelzés hatása a tanulók személyiségére Pécs Comenius Oktató és Kiadó Kft. 2011 978 963 9687 31 8 (fűzött)
VASS Zoltán A kinetikus iskolarajz Budapest ELTE Eötvös K. 2011 978-963-312-041-5 fűzött
CSÁNYI Vilmos Társadalom és ember Budapest Gondolat 2011 978 963 693 349 4
FARKAS Aranka Gyereklélek - tanárlélek Budapest [RAABE] 2011 97896396002700 fűzött
KURIMAY Tamás Problémák kereszttüzében Budapest [RAABE] 2011 9789639600256 kötött
BÁNYAI Sándor Osztálynyi gyerek a vállamon Budapest RAABE 2011 9789639600263 fűzött
FARKAS Aranka Mindennapos csaták, rendkívüli helyzetek Budapest Raabe 2011 9789639600287 fűzött
MAGYARI Gábor Mi fán terem az IKT Budapest Raabe 2011 9789639600294 fűzött

2011. november


Szerző

Cím Kiadás helye Kiadó Kiadás éve ISBN
  Általános pszichológia 2. Budapest Osiris 2007 978 963 389 919 9 kötött
  Általános pszichológis 3. Budapest Osiris 2008 978 963 389 920 5 kötött
  Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában Budapest L'Harmattan 2011 978 963 236 354 7 fűzött
  Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2005 963 761 545 8 fűzött
  Levéltári kézikönyv Budapest Osiris 2009 978 963 276 039 1 kötött
  Mint a mesében? Budapest Pont cop. 2009 978 963 7265 95 2
  Múzeumi tanulás Budapest Magyar Természettudományi Múzeum 2011 978 963 279 301 6
  Olvastad már? Budapest Pont cop. 2009 978 963 995 702 2 fűzött
  Szövegértés lépésről lépésre Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó 2011 978 963 196 699 2 fűzött
Bányai Sándor A táborszervezés alapjai Budapest Raabe 2011 978 963 960 057 7 fűzött
Bányai Sándor Iskolai rendezvények, ünnepi programok Budapest Raabe 2011 978 963 960 055 3 fűzött
Bányai Sándor Közösségi játékok középiskolásoknak Budapest Raabe 2011 978 963 960 059 1 fűzött
Bányai Sándor Mozduljunk együtt Budapest Raabe 2011 978 963 960 056 0 fűzött
Besnyi Szabolcs Közösségi játékok általános iskolásoknak Budapest Raabe 2011 978 963 960 058 4 fűzött
Bird, Ronit Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket? Budapest Akadémiai Kiadó 2011 978 963 059 016 7 fűzött
Darwin, Charles Robert A fajok eredete természetes kiválasztás útján Budapest Typotex 2009 978 963 966 444 9 fűzött
Fülöp Géza Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban 1772-1848 Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2010 978 963 761 557 3 fűzött
Galli Katalin A könyv története Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2005 963 761 547 4 Össz.
Galli Katalin Régi, becses könyvek ápolása és restaruálása Budapest   2006 963 761 548 2 fűzött
Gazda István Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2009 978 963 761 556 6 fűzött
Lu, Szün Hajnali virágok alkonyi csokorban Budapest Európa 2008 978 963 078 572 3 kötött
MacGilchrist, Barbara A sikeres iskola Budapest Műszaki Kvk. cop. 2011 978 963 164 458 6 fűzött
Molnár Szilvia, Sz. Bevezetés a kortárs magyar irodalomba Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2005 963 761 544 X fűzött
Montessori, Maria A gyermek felfedezése Budapest Cartaphilus 2011 978 963 266 205 3 kötött
Müller Péter Örömkönyv Pécs Alexandra 2007 978 963 370 472 1 kötött
Németh András Emberi idővilágok Budapest Gondolat 2010 978 963 693 268 8 fűzött
Pankaszi István Mire? Mivel? Hogyan? Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2006 963 761 549 0 fűzött
Péterfi Rita A Harry Potter-nemzedék és a könyvek Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2010 978 963 761 558 0 fűzött
Platon Szókratész védőbeszéde. A lakoma Budapest Európa 2009 978 963 07 8872 4
Plihál Katalin A térképnyomtatás művészete a kezdetektől a 19. század végéig Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2008 978 963 761 555 9
Pogány György Bibliofília és könyvművészet Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2008 963 761 539 3 fűzött
Pogány György A könyvszakma segédkönyvei Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2006 963 761 548 2 fűzött
Pogány György A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2008 978 963 7615 53 5
Pogányné Rózsa Gabriella A könyvkultúra kutatásának kútfői Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2008 978 963 7615 54 2
Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó 2008 978 963 19 6512 4
Pólya György A gondolkodás iskolája [Budapest] Akkord [2007], cop. 2000 978 963 942 999 4 kötött
Szabó Sándor A magyar nyelv- és irodalomtudomány kútfői Budapest Hatágú Síp Alapítvány 2008 978 963 7615 52 8
Szerdahelyi István Család, szerelem, gyermekáldás Budapest Eötvös J. Kvk. 2011 978 963 995 524 0 fűzött
Székely János Cigány népismeret Budapest Szent István Társulat 2011 978 963 361 702 1 fűzött
Taylor, Kathrine Kressmann Címzett ismeretlen [Budapest] Ab Ovo cop. 2010 978 963 937 878 0 fűzött
Veres Pál A felsőoktatás tankönyvellátási rendszerének összehasonlító elemzése Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó 2009 978 963 196 684 8
Veczkó József Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó 2007 978 963 195 865 2 (fűzött)
Utoljára frissítve: 2015. október 07., szerda 09:27
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…