2014. március 21., péntek 18:05

Interkulturális Germanisztikai Kutatóműhely

A Kutatóműhely tevékenysége és kutatási témái:

A Kutatóműhely tevékenysége az interkulturális germanisztikára mint a német nyelv- és irodalomtudomány sikeres, új paradigmájának széles spektrumára irányul. A német nyelvet és irodalmat mindenekelőtt a kultúrák produktív egymásra hatásának szemszögéből, a ´saját´ és az ´idegen´ kettős optikájának következetes érvényesítésével szemléli, és így tekinti kutatási vezérelvének. Kutatásaink során interkulturális germanisztikán alapvetően olyan kutatási koncepciók és irányzatok együttesét értjük, amelyek nem pusztán az egyes kulturális produktumok (nyelv, irodalom stb.) közötti különbségeket tematizálják, hanem a kultúrák találkozásakor, egymásra hatásakor zajló folyamatokat, ill. az ezen folyamatok során létrejövő jelenségeket vizsgálják speciális kultúraközi kontexusokban. Tehát olyan jelenségeket, amelyek sem az egyik, sem a másik kultúrában nem fordulnak elő, hanem két vagy több kulturális rendszer interakciója során jönnek létre.

 

Az interkulturális nyelvészet területén jelenlegi fő kutatási irányaink a kontaktusnyelvészet, a nyelvi hibridizáció-kutatás, a nyelvi variáció-kutatás, az interkulturális szemantika, az interkulturális tényezők kihatása (irodalmi) szövegek alkotására és az interkulturális reklámok nyelvezete. Az Interkulturális Germanisztikai Kutatóműhely Irodalomtudományi Szekciója elsősorban az elbeszélés/elbeszéléselmélet interkulturális aspektusait vizsgálja. Az interkulturális irodalomtudomány területén folyó fő kutatási irányok: interkulturalitás és elbeszélés, német nyelvű migráns irodalom, az irodalmi recepció kérdései, interkulturalitás mint intertextualitás/intermedialitás.

A Kutatóműhely integrált tevékenysége számos eredményt hozott. Rendszeresen tartunk a témához illeszkedő nemzetközi konferenciákat, pl. az elmúlt időszakban nyelvészetből az alábbi rendezvényeinket emeljük ki:

 • 2008. november 28-29: „Kisebbségi nyelvek szociolingvisztika megközelítésben”.
 • 2010. február 19-20.: „Az elmélet, az empíria és a módszer viszonya az interkulturális nyelvészetben” (1. IFNIG-konferencia).
 • 2012. október 26-27.: „Interkulturalitás a szemantika és a pragmatika szemszögéből” (2. IFNIG-konferencia).

Az irodalomtudomány vonatkozásában:

 • 2011. április 28-30. „Elbeszélés és elbeszéléselmélet a kultúrák között”. Nemzetközi konferencia.

Elnyert nemzetközi kutatási pályázataink is a Kutatóműhely eredményességét mutatják. Nyelvészetből példaként a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott „Interkulturalitás az államhatárokon innen és túl – mint germanisztikai probléma” című projektünk említendő, irodalomból az „Elbeszélés és elbeszéléselmélet a kultúrák között” c. projekt támogatása a Fritz Thyssen Alapítvány által.


Kutatási eredményeinkkel – számos egyéni publikáción túl – könyvsorozat és általunk kiadott folyóirat formájában nemzetközi fórumot hoztunk létre.


A rangos Gunter Narr Kiadónál Tübingenben jelentetjük meg a Beiträge zur Interkulturellen Germanistik (BIG) című könyvsorozatunkat, amelyben tanulmányköteteket és monográfiákat publikálunk. Eddig az alábbi kötetek láttak napvilágot:

 • BIG 1: Földes, Csaba (Hrsg.): Deutsch in soziolinguistischer Sicht. Sprachverwendung in Interkulturalitätskontexten (2010).
 • BIG 2: Németh, Attila : Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen. Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn (2010).
 • BIG 3: Földes, Csaba (Hrsg.): Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode (2011).
 • BIG 4: Fáy, Tamás: Sekundäre Formen des Foreigner Talk im Deutschen aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht (2012).

Úgyszintén a Narr Kiadónál adjuk ki Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik (ZMG) című nemzetközi folyóiratunkat: a lap 2011 óta évente két számmal jelenik meg.

A Kutatóműhely munkájával összefüggő további tanulmánykötetek:

 • Földes Csaba/Antos, Gerd (Hrsg.): Interkulturalität: Methodenprobleme der Forschung. Beiträge der Internationalen Tagung im Germanistischen Institut der Pannonischen Universität Veszprém, 7.-9. Oktober 2004. München: Iudicium 2007.
 • Rácz Gabriella/V. Szabó László (Hrsg.): Der deutschsprachige Roman aus interkultureller Sicht. Veszprém: Universitätsverlag/Wien: Präsens Verlag 2009 (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement; 10).
 • Tóth József (Hrsg.): Wechselwirkungen in der Germanistik: kontrastiv und interkulturell. Wien: Edition Praesens. 2007 (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement; 9).
Utoljára frissítve: 2015. október 05., hétfő 11:51
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…