2014. július 29., kedd 07:55

Neveléstudományi Kutatóműhely

Neveléstudományi Kutatóműhely

Vezetője: Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária


Tagjai:
Bognárné dr. Kocsis Judit
Dr. Czike Bernadett
Dr. Györe Géza
Dr. Fábián Gyöngyi
Dr. Horváth H. Attila
Kiss Éva
Kubinger-Pillmann Judit
Langerné dr. Buchwald Judit
Paksi László
Dr. Thun Éva
Tóth-Márhoffer Márta
Dr. Zsolnai József dr. Mátyási Mária

Külső tagok:
Kiss Albert
Dr. Óhidy Andrea


A kutatóműhely bemutatása

A kutatóműhely egyidős az 1999-ben dr. Zsolnai József által alapított Intézetünkkel. A kutatóműhely, részben változó személyi állománnyal, de folyamatosan a neveléstudományokat mint tudományágat annak legszélesebb értelmében értelmezve kutatta és kutatja, rendszeresen nyilvánosságra hozva eredményeiket.

A Neveléstudomány Intézet a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar sajátos egysége, amelyhárom – szakmailag önálló – központból áll:

 • Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont (székhelye: Pápa);
 • Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja (székhelye: Pápa);
 • Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ (rövidített neve: Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ (PKSZK) (székhelye: Pápa), honlap: http://www.tanarkepzohalozat.hu.

A ScientiaPannonica on-line folyóirat hatodik éve jelenik, évi két számmal.


Tevékenységek és kutatási témák

a) Zsolnai József életmű gondozás és megjelentetése.
b) Közoktatási kutatások és fejlesztések:

 • Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program
 • A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program 1-5. évfolyam tananyagának digitalizálása
 • Értékközvetítő és képességfejlesztő program
 • Tudománypedagógia
 • Tantervfejlesztés
 • Olvasáspedagógia
 • Internetpedagógia
 • Kerettanterv-fejlesztés

c)A tanárképzés kutatása

 • Tanári kompetenciák, képességfejlesztő tanárképzés
 • A digitális pedagógia helye az oktatásban
 • Pedagógus-professziogram
 • Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában. A pedagógia esélyei és lehetőségei a kulturális és társadalmi diszkrimináció enyhítésének elősegítésére


Kutatási eredmények összefoglalása

TÁMOP 3.1.1. 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció
6.4.4. Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása


Eredmények:

 • Az olvasáskutatás kilenc hónapja alatt két alkalommal került sor átfogó pedagógiai mérésre. Először az olvasáskutatás kezdetekor, 2009. október 7-től október 14-ig. En-nek során rögzítettük a tanulók indulási olvasási teljesítményét. Majd a kutatási időszak végén 2010. június 1-jén és 2-án is mértünk, amikor a záró méréseket bonyolítottuk le. Ezen kívül több alkalommal történt folyamatba épített mérés és értékelés.
 • A kutatásban részt vettek: Dr. Györe Géza, Kiss Albert, Kiss Éva, Kubinger-Pillmann Judit, Dr. Zsolnai József, Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária


TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0007
A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása.


Eredmények:

 • 37 tantárgypedagógiai tananyagfejlesztéshez, módszertani megújításhoz köthető produktum született.
 • Egy új, alternatív tanári mesterképzési program pedagógiai-pszichológiai modulja, amely alternatívát kínál a jelenlegi kétciklusú Bologna-rendszerű tanárképzési modell mellett.
 • A pedagógusképzés eredményességére vonatkozóan 20 szakmai kritériumlista készült el, és módszertani sztenderdek kimunkálása történt meg a pályaalkalmassághoz kapcsolódóan.


A kutatások alapján megjelent legfontosabb kötetek

Nemzetközi:

 • Lehrerbild und Lehrerbildung : Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn / Hrsg. Andrea Óhidy – Ewald Terhart – József Zsolnai. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften – GWV Fachverlage GmbH, 2007. – 344 [4] p. ; 21 cm.


Hazai:

 • A tudomány egésze : a magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje / Zsolnai József. –Budapest : Műszaki Kiadó, cop. 2005 (s. l. : Arrabona Print Kft.). – 315 p. ; 24 cm.
 • Tanárkép és tanárképzés : a tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon / szerk. Óhidy Andrea – Ewald Terhart – Zsolnai József. – Pápa : Pannon Egyetem Böl-csészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – 330 p. ; 24 cm.
 • Alkottató természettudományi pedagógia az általános iskolában: módszertani lehetőségek útmutatója / Kiss Albert. – Zalabér : Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-tatási Intézmény, Óvoda, 2011. – 124 p. ; 24 cm + 1 CD mell.
 • Tudományos diákkör az általános iskolákban: Zalabér szerepe az első 10 évben / Kiss Albert. – Zalabér: Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda; Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja, 2009. – 223 p. ; 24 cm.
 • Tudományos diákkör az általános iskolákban: a diákkör létrehozása és működtetése / Kiss Albert. – Zalabér : Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, 2010. – 142 p. ; 24 cm.
 • Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban: PhD érte-kezés/Bognárné Kocsis Judit. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pe-dagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 1)
 • Könyvtárostanár-képzés Magyarországon: PhD értekezés / Györe Géza. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 2).
 • A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehe-tőségei a közoktatásban: PhD értekezés / Langerné Buchwald Judit. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 206 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 3).
 • A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése / Molnár Melinda. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 255 [1] p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 4).
 • A pedagógusnők identitástudata / Thun Éva. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont. – (PhD értekezések 5). – Megjelenés alatt!
 • Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. Tanulmánykötet. – Pápa, PE MFTK Neveléstudományi Intézet – Megjelenés alatt!Jelentősebb országos konferenciák

 • Az Értékközvetítő és képességfejlesztő programmal működő iskolák XII. Országos Konfe-renciája. Hatvan, Kodály Zoltán Általános Iskola, 2012. október 27.
 • A tanári tudás – III. tanárképzés napja konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2012. szeptember 18.
 • "A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig” – tankönyv-és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpózium. Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház, 2012. október 8.
 • A tanárképzés napja – II. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2009. április 29.
 • A tanárképzés napja – I. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2008. április 23.
Utoljára frissítve: 2015. október 05., hétfő 11:26
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…