Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem évkönyve Walleshausen Gyula Gödöllői Agrártudományi Egyetem 2008 Könyv
Chatterbox Ward, A. Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Család, Oktatásügy, Pedagógia Család és iskola Veszprémi Érseki Hittud. Főisk. 2008 Könyv
Felsőoktatás, Pedagógia Supplementum. Conference of rectors from the Fenno-Ugric countries and republics Szombathely 1993 Savariae 2008 Könyv
Hagyomány és értékek az ezredforduló pedagógiájában. Családpedagógiai Konferencia 1998 Budapest Családi Nevelésért Alapítvány 2008 Könyv
Szakmát kap a gyerek Vidra Szabó Ferenc Magvető 2008 Könyv
Departures in reading Viney, Peter Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Pedagógiai informatika : A neveléstudomány szakirodalmi alapjai szerk. Kozma Tamás, Sike Emese Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó 2008 Könyv
Fogyatékos tanuló, Középiskola, Pedagógia, Pedagógiai módszertan Nyitott középiskolák szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2008 Könyv
Neveléselmélet, Pedagógia, Pedagógiai módszertan Új témák és módszerek a pedagógiában Lesku Katalin szerk. KF TFK 2008 Könyv
IKT pedagógiája, Pedagógia, Pedagógiai módszertan Connecting people szerk. Knausz Imre Új Helikon Bt. 2008 Konferenciaanyag
Család, Játék , Játékpedagógia, Pedagógia, Pszichológia A játék szerepe a nevelésben szerk. Mészáros Ilona MPT Családped. Szakoszt. 2008 Konferenciaanyag
Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Papp Géza emlékezete szerk. Papp Gézáné Karácsony S. Ped. Egyes. 2008 Könyv
Pedagógia, Sportpedagógia Educational sports and physical activites for disability Maurizio Sibilio Savaria Univ. Press, cop 2008 Könyv
Pedagógia Current issues in education ed. János Tibor Karlovitz Assoc. of Educational Sciences 2008 Könyv
Pedagógia, Pedagógiai módszertan, Tudomány Interdiszciplinaritás a pedagógiában szerk. Kereszty Orsolya KE PFK 2008 Könyv
IKT pedagógiája, Könyvtártudomány, Kutatásmódszertan, Pedagógia Pedagógiai informatika szerk. Kozma Tamás, Sike Emese Kossuth Egy. K. 2008 Könyv
A 21. század iskolája szerk. Kárpáti Andrea Nemz. Tankvk., 2008 Könyv
A kompetencia alapú oktatás elterjesztése : „Tanulva taníts!" szerk. Bors Lídia Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Közp. 2008 Könyv
Digitális pedagógia - tanulás IKT környezetben Benedek András szerk. Typotex 2008 Könyv
Válogatott tanulmányok a nyelvoktatás szolgálatában Bazsó Zoltán Régiók Interkult. és Orosz Nyelvi Egyesülete 2008 Könyv
Az interaktív tábla Bedő Andrea Műszaki Könyvkiadó 2008 Könyv
Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators ed. AACTE Committee on Innovation and Technology Routledge 2008 Könyv
IKT alapú kompetenciák fejlesztése szerk. Szilágyiné Szemkeő Judit AVKF 2008 Könyv
Inter-Academia 2008 : 7th International Conference on Global Research and Education in New Methods in Education BMGE 2008 Konferenciaanyag
Korszerű módszerek, sikeres emberek : AVS-technikával támogatott fejlesztő eljárások szerk. Petrus György Ált. Művel. Közp., 2008 Konferenciaanyag
SIGITE'08 [elektronikus dokumentum]. proceedings of the 2008 ACM Information Technology Education Conference ACM 2008 CD-lemez
Tovább az akadálypályán : Prevenciós lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai lemorzsolódásának és idő előtti iskolaelhagyásának megelőzésére alkotószerk. Vargáné Mező Lilla Educatio, SuliNova 2008 Könyv
Szakiskola és hátránykezelés szerk. Mártonfi György Kisebbségkut. Közalapítvány 2008 Könyv
Szociálpedagógia Fodor László Scientia 2008 Könyv
Találjuk ki újra a nevelést! Balázsné Szűcs Judit Szort Bt. 2008 Könyv
"Fától fáig - lélektől lélekig" Kun Mária, Gazsi Csaba, Péter István Kolozsvári Egy. K., 2008 Könyv
Félelem, harag, agresszió 11. kiad. Ranschburg Jenő Nemz. Tankvk. 2008 Könyv
Evolúciós pszichológia Bereczkei Tamás Osiris 2008 Könyv
Túl a szegregáción szerk. Erőss Gábor és Kende Anna 2008 Tanulmány
Bevezetés a szociológiába Andorka Rudolf Osiris 2008 Könyv
Columbine után ARONSON, Elliot (1932-) AB OVO 2008 Könyv
Magyar médiatörténet Bajomi-lázár Péter szerk. Akad. K 2008 Könyv
A családsegítés elmélete és gyakorlata szerk. Feuer Mária Akad. K 2008 Könyv
Az evolúció és a társas megismerés szerk. Forgács P. József Kairosz 2008 Könyv
Ikarosz bukása Hankiss Elemér Osiris 2008 Könyv
Az élet rejtett logikája Ford. Garamvölgyi Andrea, Burger Anna Tim Harford HVG 2008 Könyv
A tömegmédia valósága Ford. Berényi Gábor Niklas Luhmann AKTI : Gondolat 2008 Könyv
Éltető kapcsolatok Utasi Ágnes Új Mandátum 2008 Könyv
Iskolarend Berényi Eszter Gondolat 2008 Tanulmány
Kreativitás- és kommunikációfejlesztés serdülők önismereti csoportjában Kalamár Hajnalka ELTE PPK 2008 Könyv
Szociálpedagógia Fodor László Scientia 2008 Könyv
Képzésmódszertani kézikönyv a közösségi szoiciális[!szociális] munka tereptanárai számára szerk. Budai István, Somorjai Ildikó, Varsányi Erika Széchenyi I. Egy. 2008 Könyv
Szakiskola és hátránykezelés szerk. Mártonfi György Kisebbségkut. Közalapítvány 2008 Könyv
Inkluzív nevelés - előítélet-mentes attitűd, tolerancia Billédi Katalin Educatio 2008 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség 3. Zimbardo, Philip G.; Johnson, Robert Lee; McCann, Vivian; Dövényi Mária Ibolya 1976- ford.
Pszichológia mindenkinek tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya] Zimbardo, Philip George; Johnson, Robert Lee; McCann Vivian; Dövényi Mária Ibolya ford.
A digitális oktatási kultúra módszertana Szerkesztette: Hülber László Hülber László szerk.; Ollé János; Lanszki Anita; Mester Dolli; Ruszkai Nóra; Hülber László; Veszelszki Ágnes; Falyuna Nóra; Fodorné Tóth Krisztina; Tóth Aliz
Az elég jó szülő [könyv a gyereknevelésről] Bruno Bettelheim ; [ford. Rakovszky Zsuzsa] Bettelheim, Bruno 1903-1990; Rakovszky Zsuzsa ford. 1950-
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben : foglalkozástervek [szerk. Czike Bernadett] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Czike Bernadett szerk. 1959-
Élő fejlődéslélektan amit minden szülőnek és minden leendő szülőnek el kell olvasni Czike Bernadett ; [szerk. Kereszty Zsuzsa] ; [tárgymutatót összeáll. Rádli Vivien] Czike Bernadett; Kereszty Zsuzsa szerk.; Rádli Vivien tárgymutató
Turizmusmarketing szerk. Lőrincz Katalin, Sulyok Judit Lőrincz Katalin szerk.; Sulyok Judit szerk.
A fogyasztói magatartás alapjai Hofmeister-Tóth Ágnes Hofmeister Tóth Ágnes 1947-
Az elektromos és a mágneses erőtér programozott bevezetés Johannes G. Lang ; [ford. Nozdroviczky László] Lang, Johannes G.; Nozdroviczky László ford.
Együtt a környezetért [Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig című nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2011. április 1.] [szerk.biz. elnöke: Kováts-Németh Mária] ; [konf. rend. NymE Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézet, NymE Erdőmérnöki Kar, Selye János Egyetem] Kováts-Németh Mária szerk.
Természetismereti tanösvények Észak-Magyarországon szerk. Kárász Imre ; [írták Balog Ákos et al.] ; [kiad. a] Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület Balog Ákos közrem.; Kárász Imre 1949- szerk.
Computer im Deutschunterricht Margit Grüner, Timm Hassert [Fernstudienprojekt des DIFF, der GhK und des GI] Grüner, Margit; Kast, Bernd
Video im Deutschunterricht eine Übungstypologie zur Arbeit mit fiktionalen und dokumentarischen Filmsequenzen Marie-Luise Brandi ; unter Mitarbeit von Dieter Arnsdorf ; [Hrsg. von Goethe-Institut] Brandi, Marie-Luise; Arnsdorf, Dieter közrem.
Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden, 1997-2017 szerk. Lengyel Imre [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar] Lengyel Imre 1954- szerk.
"Zene lábainknak" projekt-összefoglaló pedagógiai modul ... szerk. ..., szerzők Andl Helga és Di Blasio Barbara [közread. a Filharmónia Magyarország Nkft.] Andl Helga; Di Blasio Barbara 1969-
Flourish - élj boldogan! a boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése Martin Seligman [ford. Bozai Ágota] Seligman, Martin
Kapd össze magad! radikálisan új módszer, hogy megváltoztasd az életed Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Paranormalitás miért látjuk azt, ami nincs is ott? Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Pozitív fegyelmezés az iskolában kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanítás során [Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn] [ill. Takács Mari] [ford. Gyárfás Veronika] Nelsen, Jane; Lott, 700 11 a Lynn 1943-; Glenn, H. Stephen; Takács Mari 1971- ill.; Gyárfás Vera 1975- ford.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…