Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Essential grammar in use Murphy, Raymond Cambridge Univ. Press 1987 Könyv
Essential grammar in use Murphy, Raymond Cambridge Univ. Press 1987 Könyv
Anders lernen im Fremdsprachenunterricht Müller, Bernd-Dietrich Langenscheidt 1987 Könyv
Egységesség és differenciáltság a tanítási órán Nádasi Mária Tankvk. 1987 Könyv
Adaptivitás az oktatásban Nádasi Mária M. ELTE Eötvös K. 1987 Könyv
Orosz nyelvi program kisgyermekek számára Nádudvari Lidia [TIT] 1987 Könyv
Neveléselmélet Nagy Sándor Tankvk. 1987 Könyv
Didaktika Nagy Sándor Tankvk. 1987 Könyv
A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése Magyarország Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Minisztérium 1987 Könyv
Gyermekvédelem, Pedagógia, Szociológia Szétszakadt és meg nem font hálók Makai Éva OKKER K. 2000 1987 Könyv
Iskolavezetés, Pedagógia Iskolai önértékelés - hogyan? Makai Katalin OKKER K. 1987 Könyv
Mindenki középiskolája Nagy Mária Országos Közoktatási Intézet 1987 Könyv
Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2003. évi tevékenységéről Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1987 Könyv
Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2000. évi tevékenységéről Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Oktatási Minisztérium Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1987 Könyv
Kerettantervi kézikönyv Oktatási Minisztérium Nemzeti Tankvk Konsept-H Kvk. 1987 Könyv
Pápai diákemlékek Ólé Sándor Pápai Református Gyűjtemények 1987 Könyv
Open Society Institute related public policy centers Open Society Institute Open Society Institute Local Government and Public Service Reform Initiative 1987 Könyv
Megértő irodalomolvasás Orbán Gyöngyi Holnap 1987 Könyv
Összehasonlító pedagógia Ormándi János APC-Stúdió 1987 Könyv
Erziehung schwieriger Kinder Redl, Fritz Piper 1987 Könyv
Kratkij tolkovyj slovar' russkogo âzyka Rozanovoj, V. V. Russkij Âzyk 1987 Könyv
Die Bildungsfrage in der modernen Arbeitswelt Röhrs, Hermann Akademische Verl. 1987 Könyv
Tantervelemzés és a tanítás tervezése Sándor Zsuzsa Eötvös József Kvk. 1987 Könyv
Teaching english to young learners Seely, John Oxford Univ. Pr. 1987 Könyv
L'hôtel Pacthod, Alain Hachette F. L. E. 1987 Könyv
Slips of the tongue Poulisse, Nanda John Benjamins Publ. 1987 Könyv
A gyermekkor története Pukánszky Béla Műszaki Kvk. 1987 Könyv
Korlátok és kételyek Rogge, Jan-Uwe Park 1987 Könyv
Intensivnyj kurs russkogo âzyka Rassidova, O. P. Russkij Âzyk 1987 Könyv
Erziehe ich mein Kind Richtig? Rattner, Josef Zürich Classen 1987 Könyv
Evaluation Rea-dickins, Pauline Oxford Univ. Pr. 1987 Könyv
Létezéstan vagy kedvteléstan Szabó József László Kairosz 1987 Könyv
Új felismerések és kihívások az ember formálásáról Széchy Éva szerk. Gondolat 1987 Könyv
Gondolod, hogy egyre megy? Szendrei Radnainé Julianna TYPOTEX 1987 Könyv
Programozott oktatás? Takács Etel Gondolat 1987 Könyv
A practical English grammar Thomson, Audry Jean Oxford Univ. Pr. 1987 Könyv
Learner-centredness as language education Tudor, Ian Cambridge Univ. Press 1987 Könyv
Neveléstörténeti források és tanulmányok Vág Ottó közzét. Tankvk. 1987 Könyv
Culture bound Valdes, Joyce Merrill Cambridge Univ. Press 1987 Könyv
Felsőfokú angol társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv Vándorné Murvai Márta Közgazd. és Jogi Kvk. 1987 Könyv
A practical English grammar Thomson, Audry Jean Oxford Univ. Pr. 1987 Könyv
Továbbtanulás és elhelyezkedés Timár János Tankvk. 1987 Könyv
Učebnik russkogo âzyka Sovetkin, F.F. Gosudarstvennoe Ucebno-Pedagogičeskoe Izdatelstvo Ministerstva Prosvešenia RSFSR 1987 Könyv
Verständigungsstrategien bei sehr geringen Sprachkenntnissen Strasser, Margareta Praesens 1987 Könyv
Keine Angst vor Schularbeiten Werner, Gerhild Georg Westermann 1987 Könyv
Oktatás - rejtett kincs Osiris Magyar Unesco Biz. 1987 Könyv
Pedagógiai lexikon Akad. K. 1987 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Didactique des langues étrangéres pour les régions frontaliéres = Foreign language teaching for border regions Saarbrücken Université de la Sarre Universität des Saarlandes 1987 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Spanyol nyelvkönyv Aula 1987 Könyv
Gyorstalpaló Pannon-Literatúra 1987 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…