Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Az Agrártudományi Egyetem évkönyve Manczel Jenő szerk. [Agrártudományi Egyetem ] 1980 Könyv
Educating the reflective practitioner Schön, Donald A. Jossey-Bass Publ. 1980 Könyv
Tiptop Rixon, Shelagh Macmillan 1980 Könyv
Puskalexikon Számadó László Aquila 1980 Könyv
Csak görbüljön? Hogyan vizsgázzunk? Szántó Zoltán Nodus 1980 Könyv
A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum története Szendi Attila szerk. Miskolci Egyetem 1980 Könyv
A fővárosi pedagógustársadalom kultúrtörténete a két világháború között Szendi Emma Eötvös József Könyvkiadó 1980 Könyv
Idegen nyelv, Nyelvészet, Pedagógia Angol nyelv alapfokon Szentiványi Ágnes IKVA 1980 Könyv
Pedagógia Pedagógiai ismeretek Szilágyi Klára Mezőgazd. Szaktudás K. 1980 Könyv
Study abroad UNESCO UNESCO 1980 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Cambridge proficiency University of Cambridge Local Examinations Syndicate Cambridge Univ. Press 1980 Könyv
A pedagógusok képzéséért Szörényi Zsolt CSVMT Tanítókép. Főisk. K. 1980 Könyv
Tagung des Internationalen Deutschlehrerverbandes Tagung des Internationalen Deutschlehrerverbandes Budapest 1983 7. [s.n.] 1980 Könyv
Oktatás-gazdaságtan Varga Júlia Közgazd. Szemle Alapítvány 1980 Könyv
A practical English grammar for foreign students Thomson, Audry Jean Oxford Univ. Pr. 1980 Könyv
Az európai egyetem funkcióváltozásai Tóth Tamás Professzorok Háza 1980 Könyv
Writing Tribble, Christopher Oxford Univ. Pr. 1980 Könyv
Recipes for tired teachers Sion, Christopher Reading 1980 Könyv
Francia külkereskedelmi nyelvkönyv Somorjai Ferenc Közgazd. és Jogi Kvk. 1980 Könyv
Conditions for second language learning Spolsky, Bernard Oxford Univ. Pr. 1980 Könyv
Subversive pleasures Stam, Robert Johns Hopkins U.P. 1980 Könyv
Video in action Stempleski, Susan Prentice Hall 1980 Könyv
Dr Jekyll and Mr Hyde Stevenson, R. L. Oxford Univ. Pr. 1980 Könyv
Alsó tagozat, Pedagógia, Pszichológia Kisiskolás gyerek a családban Zsolnai József összeáll. OKTKER-Nodus 1980 Könyv
"A szent, a várt szélvész". Tanulmányok a Tanácsköztársaság közoktatásügyéről Akad. K. 1980 Könyv
Lesen Darstellen Begreifen Hirschgraben 1980 Könyv
Műhelytitkok Önkonet 1980 Könyv
150 év a kertészettudományi élelmiszertudományi és tájépítészeti oktatás szolgálatában, Zalainé Kovács Éva BKÁE Kertészettudományi Kar, Élelmiszer-tudományi Kar 1980 Könyv
Pedagógia, Pedagógiai módszertan Das exemplarische Prinzip. Beiträge zur Didaktik der Gegenwart Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1980 Könyv
Pedagógia A pedagógiai technológia lehetőségei Magyarországon Zsolnai József, Zsolnai László OOK 1980 Könyv
Tévépedagógia szerk. Koczka János Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1980 Könyv
Tévépedagógia szerk. Koczka János Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1980 Könyv
Wissenschaftliche Praxisberatung: Mediendidaktik und Mädienpädagogik Armbruster, Brigitte FEOLL 1980 Könyv
A nevelőiskola szerk. Molnár Zoltán TIT Csongrád Megyei Szervezet 1980 Könyv
Sussidi didattici e scuola di base Domenighini, Luigi La Scuola 1980 Könyv
Educational technology to the year 2000 ed. Roy Winterburn, Leo Evans Kogan Page 1980 Könyv
Media magic. Teaching in tandem makes you a media center magician! Margrabe, Mary Acropolis Books 1980 Könyv
Kémia és pedagógiai technológia : Ajánló irodalom Borián Beatrix OOK 1980 Könyv
Oktatástechnológiai gyakorlatok 2. Góczán Károly Tankvk. 1980 Egyéb
Az oktatástechnika alkalmazásának pedagógiai és pszichológiai kérdései Gyaraki F. Frigyes SZTI 1980 Könyv
Einführung in die Mediendiaktik Hagemann, Wilhelm Verlagsges. Schulfernsehen, 1980 Könyv
Az oktatástechnológia időszerű kérdései Hajdu Miklós Agrárinformációs Vállalat 1980 Konferenciaanyag
Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben szerk. Poór Ferenc Országos Oktatástechnikai Központ 1980 Könyv
Kibernetika i pedagogika Ivan Marev Narodna prosveta 1980 Könyv
Oktatástechnológiai gyakorlatok 1. Kozma Róbert Tankvk. 1980 Könyv
Oktatástechnológia Kuti István Tankönyvkiadó 1980 Könyv
Fachberater für Medienpädagogik : Bericht über ein Modellprojekt zur Professionalisierung der Fachberater für Medienpädagogik in Bayern Hrsg. Bayerischer Jugendring Bayerischer Jugendring 1980 Könyv
An annotated bibliography on the relationship between technological change and educational development Whiston, Thomas G. Unesco IIEP 1980 Könyv
Media in instruction : 60 years of research Wilkinson, Gene L. Association for Educational Communications and Technology 1980 Könyv
A pedagógiai technológia lehetőségei Magyarországon : tudománytani megközelítés Zsolnai József Országos Oktatástechnikai Központ 1980 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…