Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Oktatás-informatikai Konferencia 3. 2011 Budapest III. Oktatás-informatikai Konferencia szerk.Ollé János ELTE Eötvös K. 2011 Könyv
Az életpálya-tanácsadási rendszer az egész életen át tartó tanulás fejlesztésének magyar stratégiai programja keretrendszerében. Tempus Közalapítvány 2011 Könyv
Európa a polgárokért program kézikönyv Tempus Közalapítvány 2011 Könyv
Hálózatok az oktatásért. Tempus Közalapítvány 2011 Könyv
Oktatással az aktív állampolgárságért. Tempus Közalapítvány 2011 Könyv
Életre hangolva Csíkszentmihályi Mihály, Barbara Schneider Nyitott Kvműhely 2011 Könyv
Nevelés és társadalom : V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia : szerk. Hajdicsné Varga Katalin Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó 2011 Konferenciaanyag
Kis játékpszichológia Stöckert Károlyné Eötvös József Könyv- és Lapkiadó BT 2011 Könyv
A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai László János 2011 Folyóiratcikk
A csoportközi diszkrimináció és tolerancia narratív alapjai. A kognitív állapotok szerepe a csoportközi attitűdök változásában történelmi szövegek esetében Vincze Orsolya - Rein Gabriella 2011 Folyóiratcikk
Szociológia másképp Osborne, Richard Edge 2000 2011 Könyv
A belénk égett múlt Bagdy Emőke Kulcslyuk 2011 Könyv
A serdülés gyötrelmei RANSCHBURG Jenő 1935 Saxum 2011 Könyv
A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években Nagy Péter Tibor 2011 Folyóiratcikk
Erőszakprevenció Lutzker, John R. Oriold 2011 Könyv
Egészségnevelés Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában L'Harmattan 2011 Könyv
Múzeumpedagógia Múzeumi tanulás Magyar Természettudományi Múzeum 2011 Könyv
Anyanyelvi nevelés, Szövegértés Szövegértés lépésről lépésre Nemzeti Tankönyvkiadó 2011 Könyv
Szabadidő eltöltése A táborszervezés alapjai Bányai Sándor Raabe 2011 Könyv
Rendezvényszervezés Iskolai rendezvények, ünnepi programok Bányai Sándor Raabe 2011 Könyv
Játék , Játékpedagógia, Középiskola Közösségi játékok középiskolásoknak Bányai Sándor Raabe 2011 Könyv
Játék , Játékpedagógia, Sport, Sportpedagógia Mozduljunk együtt! Bányai Sándor Raabe 2011 Könyv
Számolási zavarok, Tanulási zavarok Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket? Bird, Ronit Akadémiai Kiadó 2011 Könyv
Általános iskola, Játék , Játékpedagógia Közösségi játékok általános iskolásoknak Besnyi Szabolcs Raabe 2011 Könyv
Oktatásügy, Szervezetfejlesztés, Szervezetvezetés A sikeres iskola MacGilchrist, Barbara Műszaki Könyvkiadó 2011 Könyv
Neveléstan, Pedagógia A gyermek felfedezése Montessori, Maria Cartaphilus 2011 Könyv
Alternatív pedagógia, reformpedagógia A tanulás szabadsága Magyarországon Klein Sándor, Soponyai Dóra szerk. EDGE 2000 Kiadó Kft. 2011 Könyv
Szociálpszichológia Z generáció Tari Annamária Tericum 2011 Könyv
Pszichológia Gondolkodjunk, mert vagyunk! Kaszás György HVG Könyvkiadó 2011 Könyv
Szociális munka A képzett segítő Gerard, Egon ELTE Eötvös József Könyvkiadó 2011 Könyv
Sport, Sportföldrajz Sportföldrajz Bánhidi Miklós Dialóg Campus 2011 Könyv
Pedagógia, Tantárgypedagógia Átmenet a tantárgyak között Bánkuti Zsuzsa - Csorba F. László szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Oktatáspolitika, Pedagógia Beiskolázás és továbbhaladás Imre Anna szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Pedagógia, Pedagóguskutatás Erők és eredők Sági Matild szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Oktatáspolitika, Pedagógia Az európai polgár kompetenciái Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Oktatáspolitika, Pedagógia Hány éves korig tartson a tankötelezettség? Válaszkísérlet egy rossz kérdésre. Szakpolitikai javaslat. / A 18 éves korra emelet tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai. Mártonfy György szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Közoktatáselmélet, közoktatásrendszer, Pedagógia Minden iskola kiváló iskola Hopkins, David Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Oktatásmenedzsment, Pedagógia Az innováció hálózatai Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Innováció, Pedagógia Innováció a tudásalapú gazdaságban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Innováció, Pedagógia Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára Halász Gábor szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Oktatáspolitika, Pedagógia Oktatás a határok mentén Forray R. Katalin - Híves Tamás szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Adaptivitás, Pedagógia Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Képességfejlesztés, Pedagógia Sokarcú implementáció Kerber Zoltán szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Pedagógia, Szakképzéspedagógia Szakpolitikai javaslat a térségi integrált szakképző központok rendszere átalakításához. / Térségi integrált szakképző központok. Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulá Mártonfy György szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
Pedagógia, Pedagógusképzés Tanárképzős hallgatók a Bolognai folyamatban (2010–2011) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011 Könyv
didaktika, Pedagógia Tanulás hálózatban Szabó Mária – Singer Péter – Varga Attila szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011
Pedagógia, Szakképzéspedagógia Út a munkaerőpiacra – speciális szakiskolákból Mártonfy György szerk. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011
Kisgyermekkor, Néprajz "Jó kis fiúk és leánykák" Deáky Zita Századvég Alapítvány 2011 Könyv
Teológia, vallás A kereszténység más világvallások között Kereszty Rókus Szent István Társulat 2011 Könyv
Szótár A magyar nyelv nagyszótára Ittzés Nóra főszerk. MTA Nyelvtudományi Intézet 2011 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…