Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Gyermekpszichiátria Gácser Magdolna APC-Stúdió 2006 Könyv
A pszichoanalízis fejlődése Gedo, John E. Animula 2006 Könyv
A tehetség Gyarmathy Éva ELTE Eötvös K 2006 Könyv
Érzelmi hullámzások Hammond, Claudia Partvonal 2006 Könyv
A megbetegítő lélek Horváth Zoltán Saxum 2006 Könyv
Bevezetés a transzperszonális pszichológiába Maslow, Abraham H. 1908-1970 Ursus Libris 2006 Könyv
Függőség és kegyelem May, Gerald G. Harmat 2006 Könyv
Gyermeklélektan Mérei Ferenc Medicina 2006 Könyv
A Rorschach-próba I. Mérei Ferenc [s.n.] 2006 Könyv
A nyelvi folymatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata Németh Dezső 1975- Akad. K 2006 Könyv
Könyv a tanulásról Oroszlány Péter Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentruma 2006 Könyv
A testbeszéd enciklopédiája Pease, Barbara Park 2006 Könyv
A szexualitás ajándéka Penner, Clifford Budapest Harmat 2006 Könyv
Intuíció Rajneesh, Bhagwan Édesvíz 2006 Könyv
A meghitt erőszak Ranschburg Jenő Saxum 2006 Könyv
Üze-netek Ranschburg Jenő 1935- pszichológus Urbis 2006 Könyv
Zsenik gyermekei Weissensteiner, Friedrich 1927- Sziget 2006 Könyv
Amit a baba kérdezne, ha beszélni tudna Karmiloff, Kyra Hajja&Fiai 2006 Könyv
Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének előkészítésére Rapos Nóra - Bacsakai Bea - Lénárd Sándor - L. Ritók Nóra Sulinova 2006 Könyv
Új teológiai szótár Vorgrimler, Herbert Göncöl 2006 Egyéb
Szociológia Nationale Identität aus germanistischer Perspektive Lasatowicz, Maria Katarzyna Uniwersytet Opolski 2006 Könyv
Konflikt, Grenze, Dialog Lehmann, Jürgen Peter Lang 2006 Könyv
A nő szerint a világ Lévai Katalin Osiris 2006 Könyv
The changing role of women Lévai Katalin Ministry of Social and Family Affairs 2006 Könyv
Hogyan értessük meg magunkat? Lewis, David Bagolyvár 2006 Könyv
Decentralization in healthcare Local Government and Public Service Reform Initiative (Budapest) közread. Local Government and Public Service Reform Initiative 2006 Könyv
A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből Pukánszky Béla Gondolat 2006 Könyv
A balatonfüredi polgári iskola története (1906-1948) Tölgyesi József 2006 Könyv
Tag für Tag Weihrich, Margit hrsg. Mering Hampp 2006 Könyv
Language policy and political development Weinstein, Brian Ablex Publ. Corp. 2006 Könyv
Demokratischer Patriotismus oder ethnischer Nationalismus in Ost-Mitteleuropa? Weiss, Hilde Böhlau 2006 Könyv
Munkaerőpiaci erők a közoktatás és szakoktatáspolitikában, 1867-1945 Nagy Péter Tibor 2006 Folyóiratcikk
Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén Nagy Péter Tibor 2006 Folyóiratcikk
Népiskolai tanítóság a 19. századi neveléstörténeti tankönyvek tükrében. Nóbik Attila 2006 Folyóiratcikk
Hat vita Zelei Miklós Platon 2006 Könyv
A dinamikus nagyváros Zoltán Zoltán Magvető 2006 Könyv
Figyelem és értelmezés Bion, Wilfred R. Lélekben Otthon K. 2006 Könyv
A német pedagógiai historiográfia Németh András 2006 Folyóiratcikk
A társadalmi egyenlősség megteremtésének kísérlete az ötvenes évek felsőoktatásában Sáska Géza 2006 Folyóiratcikk
A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös „kis” és az 1947 utáni „nagy” rendszerváltást követő időszakban Sáska Géza 2006 Folyóiratcikk
Móczár Miklós Móczár Miklós / a bevezető tanulmányt ... és az irodalomjegyzéket összeáll. Móczár László OPKM 2006 Könyv
Öveges József Kovács Mihály OPKM 2006 Könyv
Hahn István Hahn István OPKM 2006 Könyv
Az olvasó agy CSÉPE Valéria 1951 Akadémiai Kiadó 2006 Könyv
Gyermekkori szorongás, iskolafóbia, pánikrohamok Csóti Marianna Pro Die 2006 Könyv
Az alvás mint ősi energiaforrás Dahlke, Rüdiger Édesvíz 2006 Könyv
A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban Debreceni Egyetem Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék Debreceni Egyetem Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék 2006 Könyv
Környezet - pszichológia Dúll Andrea szerk. Akad. K 2006 Könyv
Nagyboldogasszony Falvay Károly Püski 2006 Könyv
Pszichológia Juhász Márta Typotex 2006 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…