Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Szótár A magyar nyelv nagyszótára Ittzés Nóra főszerk. MTA Nyelvtudományi Intézet 2011 Könyv
Antropológia, Pszichológia, Szociológia Jóra való restség Benvenuto, Sergio Typotex 2011 Könyv
Antropológia, Pszichológia, Szociológia Kevélység Bazzicalupo, Laura Typotex 2011 Könyv
Szépirodalom Múlik Géczi János Gondolat Kiadó 2011 Könyv
Néprajz Régi magyar mintakincs Tasnádi Zsuzsanna - Selmeczi Kovács Attila Cser Kiadó 2011 Könyv
Kommunikáció, Pedagógia Hogyan taníts interaktív táblával? Wolf Emőke Humán Műhely Bt. 2011 Könyv
Magyar mondat, Nyelvészet A magyar mondat Brassai Sámuel Tinta Könyvkiadó 2011 Könyv
Erdély, Művelődéstörténet, Nyelvészet, Szótörténet Anthologia hungarica Hajdu Endre (Az Erdélyi magyar szótörténeti tárból gyűjtötte) Tinta Könyvkiadó 2011 Könyv
Irodalomtörténet Dilettánsok az irodalomban Kovács Ilona Fapadoskönyv 2011 Könyv
Irodalom, Társadalomfilozófia A megértés luxusa Ács József Liget Műhely Alapítvány 2011 Könyv
Pszichológia, Szerelem, Szexuálpszichológia Szerelmi álmok és végzetes találkozások Person, Ethel Spector Oriold 2011 Könyv
Mentálhigiéné, Pszichológia Ma még nem nevettem Bagdy Emőke - Pap JÁnos Kulcslyuk Kiadó 2011 Könyv
Pszicholingvisztika, Pszichológia A lélektan a kultúra útján Pléh Csaba Kairosz Kiadó 2011 Könyv
Irodalom, Irodalomtörténet, Vallásfilozófia Pilinszky János evangéliumi esztétikája Hankovszky Tamás Kairosz Kiadó 2011 Könyv
Filozófia A halhatatlanság virágfüzére Kairosz Kiadó 2011 Könyv
Kultúra, Szociológia, Történelem Szocialista kultúra - közösségi ember. Aczél György Kossuth 2010 Könyv
Életen át tartó tanulás, Felnőttoktatás, Pedagógia Tanulás életen át Ádám György Tempus közalapítvány 2010 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia The Longman guide to english language examinations Davies, Susan Longman 2010 Könyv
Pedagógia Dictation Davis, Paul Cambridge Univ. Press 1988 2010 Könyv
Pedagógia, Pszichológia A csoportmunka Buzás László Tankvk. 2010 Könyv
Activity book for children Clark, Christopher 2010 Könyv
Beszéljünk angolul! Coates, John Universum 2010 Könyv
Pszichológia, Pedagógiai módszertan Az iskolai műveltség Csapó Benő szerk Osiris 2010 Könyv
Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetöségei Csepeli György Akad. K. 2010 Könyv
A Vízgazdálkodási és Meliorációs tanszék története Csepinszky Béla Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2010 Könyv
Önművelés munkafüzet Csík Endre Nemzeti Tankvk. 2010 Könyv
Upstream Evans, Virginia Express Publ. 2010 Könyv
Percek, melyekért érdemes élni Gábor István Tankvk. 2010 Könyv
A Veszprémi Vegyipari Egyetem oktatóinak tudományos munkássága 1970-1980 Dömötör Lajosné szerk. VVE 2010 Könyv
Tanuláspedagógia Lappints Árpád Comenius 2010 Könyv
A (nyelv)tudás hatalom! [Elektronikus dok.] Kiegészítő CD-k a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ nyelvvizsgarendszereket ismertet Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ 2010 Egyéb
Zweisprachige Kindererziehung Kielhöfer, Bernd Stauffenburg 2010 Könyv
Alkottató természettudományi pedagógia az általános iskolában Kiss Albert Zalabér Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2010 Könyv
Tudományos diákkör az általános iskolákban - Zalabér szerepe az első 10 évben Kiss Albert Zalabéri Általános Iskola, Pannon Egyetem. Neveléstudomány Intézet. ÉKP Ország 2010 Könyv
Értékelés a pedagógiában Kiss Margit Fővárosi Pedagógiai Intézet 2010 Könyv
Iskolaválasztás előtt... Kocsis Antal Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó, Panem 2010 Könyv
Mit vár a társadalom az iskolai oktatástól Komár Pálné Tankvk. 2010 Könyv
Pedagógia Pingpong, 1. Kopp, Gabriele von Max Hueber 2010 Könyv
Iskolafejlesztés a XX. században Kovátsné Németh Mária Comenius 2010 Könyv
A motiválás és motiváció összefüggéseinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata Kozéki Béla Akad. K. 2010 Könyv
A fegyelmezett személyiség kialakitása Kozéki Béla Tankvk. 2010 Könyv
Oktatás és társadalom Kozma Tamás Kossuth Egyetemi K. 2010 Könyv
Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben Kozma Tamás Oktatáskutató Intézet 2010 Könyv
A nevelésszociológia alapjai Kozma Tamás Tankvk. 2010 Könyv
Paule Puhmanns paddelboot Neuner, Gerd Langenscheidt 2010 Könyv
Study listening Lynch, Tony Cambridge Univ. Press 2010 Könyv
Communication in the language classroom Lynch, Tony Oxford Univ. Pr. 2010 Könyv
Buchstabensalat Schmitt, Udo Verl. für Deutsch 2010 Könyv
Újabb utánzó gyakorlatok Pappné Gazdag Zsuzsanna Flaccus 2010 Könyv
Készüljünk a nyelvvizsgára! Patthy Miklósné Téka 2010 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Ünnepel az Alapítvány 10 éves a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány [szerk. biz. vez. Kálmán Erika] Kálmán Erika
Szabadváry Ferenc szerk.; Végh Ferenc
Magyarország oknyomozó története a középiskolák VIII. osztálya számára irta Jászai Rezső Jászai Rezső 1871-1952
Hamis vagy valódi? írásszakértés és jogismeret mindenkinek Kaszab Gyula, Soóky Andrea, Gulyás Jenő István Kaszab Gyula; Soóky Andrea; Gulyás Jenő István 1943-
A kézírás néma sikolya tabu témák figyelemfelkeltő jelei az írásban : prevenciós grafológiai kézikönyv [szerk. Soóky Andrea] ; [grafikákat kész. Papp Norbert] ; [kiad. S.K. Grafológiai és Írásszakértői Oktatási Központ] Papp Norbert ill. 1981-; Soóky Andrea szerk.
Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák-magyar viszonylatban osztrák - magyar kapcsolatok a turizmusban : EdTWIN Projekt [szerk. ... Albert Tóth Attila, Darabos Ferenc] [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Albert Tóth Attila szerk.; Darabos Ferenc szerk.
"Mások"-kal, másként b fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata [szerk. Csupor Zsolt Jánosné, Görcsné Muzsai Viktória] [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar] Csupor Zsolt Jánosné szerk.; Görcsné Muzsai Viktória 1954- szerk.
Felsőoktatási kutatási előrejelzés az ezredfordulóra [kötet szerk. Horváth Barna] ; [kiad. a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási Koordinációs Iroda] Horváth Barna szerk.
Felsőoktatás, értelmiség, egészség ... Frenkl Róbert [et al.] ; [szerk. Som Ferenc] ; [kiad. Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség] Frenkl Róbert; Som Ferenc szerk.
A suttogó titkai Tracy Hogg és Melinda Blau [ford. Szabó Olimpia] Hogg, Tracy; Blau, Melinda
Mai fiatalok argumentációs kultúrája doktori disszertáció 2016 Toma Kornélia Toma Kornélia, R.
Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia, 2006-2016 szerk. Burányiné Rákóczi Emese, Rétallérné Görbe Éva Burányiné Rákóczi Emese szerk.; Rétallérné Görbe Éva szerk.
A felsőoktatás (hozzáadott) értéke közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához szerk. Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika és Ceglédi Tímea Pusztai Gabriella szerk.; Bocsi Veronika szerk.; Ceglédi Tímea szerk.
Nyelvek és kultúrák dialógusa tanulmányok Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely
Válogatott tanulmányok XXXIII. OTDK : Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar [szerk. Lőrincz Ildikó, Halbritter András Albert] Lőrincz Ildikó szerk. 1968-; Halbritter András Albert 1972- szerk.
Munka az erdőn, hobbi a ház körül A motorfűrészes munka Szőke Miklós Szőke Miklós; Sarkadi Péter ill.
Poharak, kupák, serlegek XIX. századi üvegtárgyak a budapesti Iparművészeti Múzeumban Katona Imre Katona Imre 1927-; Szelényi Károly közrem. 1943-
Magister und Scholaren, Professoren und Studenten Geschichte deutscher Universitäten und Hochschulen im Überblick [Gesamtred. Günter Steiger, Werner Fläschendrager] Steiger, Günter
A társadalom bölcsője a család A IV. Családkongresszus előadásai : Gödöllő, 1998. július 17-19. [szerk. Márki László ; kiad. a Nagycsaládosok Oszágos Egyesülete] Márki László szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…