Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Training foreign language teachers Wallace, Michael J. Cambridge Univ. Press 2004 Könyv
Neveléselmélet Zrinszky László Műszaki Kvk. 2004 Könyv
Iskolaelméletek és iskolai élet Zrinszky László OKKER K. 2004 Könyv
Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe Zrinszky László Tankvk. 2004 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Reading and thinking in English Oxford Univ. Pr. 2004 Könyv
Pedagógia Schule ohne Resonanz? Hermann Luchterhand 2004 Könyv
Pedagógia, Szociológia Sült galamb? Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecen 2004 Fórum Kissebségkutató Intézet, Lilium Aurum 2004 Könyv
Számítástechnika Aquila 2004 Könyv
Gyerekek a múzeumban Tárogató K. 2004 Könyv
Advanced language practice Vince, Michael Heinemann 2004 Könyv
Connections in reading A Viney, Peter Oxford Univ. Pr. 2004 Könyv
Integrated programmes for lower-primary teacher training Zsuzsanna Benkő ed JGYFK, Pädagogische Akad. des Bundes 2004 Könyv
Frisnyák Sándor munkássága szerk. Boros László, Viga Gyula Herman Ottó Múz 2004 Könyv
Tudományos diákköri közlemények I. szerk.Bollokné Panyik Ilona Trezor Kiadó 2004 Könyv
Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában szerk. Kerber Zoltán OKI 2004 Tanulmány
Tanulás, kommunikáció, nevelés : IV. Országos Neveléstudományi Konferencia szerk. Lehmann Magdolna, Nikolov Marianne MTA Ped. Biz. 2004 Konferenciaanyag
Tudományos diákköri közlemények I. szerk. Bollokné Panyik Ilona Trezor Kiadó 2004 Konferenciaanyag
Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában szerk. Kerber Zoltán OKI 2004 Tanulmány
Tanulás, kommunikáció, nevelés szerk. Lehmann Magdolna, Nikolov Marianne MTA Pedagógiai Bizottság 2004 Konferenciaanyag
Közszolgálat - pedagógushivatás szerk. Szövényi-Lux Endréné, Rozsondai Zoltán, Rozsondai Zsolt Trezor 2004 Könyv
„Én gondolkodom, azért vagyok” : Apáczai Csere János emlékezete : válogatás 350 év Apáczai-irodalmából szerk. Kovács Sándor Iván Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2004 Konferenciaanyag
Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Emlékezés Gazda Lászlóra szerk. Ungvári János Karácsony S. Neveléstört. Egyes. 2004 Könyv
Werkstatt Sprache R. Oldenbourg Verl. 2004 Könyv
Comenius, Életrajz, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Comenius példája szerk. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel Magyar Comenius Társaság 2004 Tanulmány
Kutatásmódszertan, Pedagógia Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe szerk. Falus Iván Műszaki Kvk. 2004 Könyv
A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója Németh András szerk Gondolat 2004 Könyv
A pedagógia horizontja szerk. Brezsnyánszky László, Holik Ildikó és Tasné Zelei Veronika Kossuth Egy. K. 2004 Könyv
A pedagógia horizontja szerk. Brezsnyánszky László, Holik Ildikó és Tasné Zelei Veronika Kossuth Egy. K. 2004 Könyv
A neveléselmélet alapkérdései szerk. Dombi Alice Oláh János, Varga István. APC-Stúdió 2004 Könyv
A kor vonzásában szerk. Kováts Dániel Mectifk 2004 Könyv
A debreceni iskola szerk. Brezsnyánszky László, Fenyő Imre DE Neveléstud. Tansz. 2004 Könyv
The learning revolution. Dryden, Gordon Bagolyvár 2004 Könyv
Developing innovation in online learning. An action research framework McPherson, Maggie RoutledgeFalmer 2004 Könyv
Instructional design in the real world : A view from the trenches ed. Anne-Marie Armstrong InfoSci, cop. 2004 Könyv
Oktatástechnológia szerk. Kis-Tóth Lajos EKF Líceum K. 2004 Egyéb
SIGITE 2004 [elektronikus dokumentum]. "IT education-the state of art" ACM 2004 CD-lemez
Pedagógiai pszichológia Horváth György Nemz.Tankvk. 2004 Könyv
Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban Bábosik István Osiris 2004 Könyv
Irányzatok és elméletek a nevelésfilozófiában Bábosik Zoltán OKKER K., BMGE Gazd.- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógiai Tanszék 2004 Könyv
Pedagógiai ismeretek Józsa Zsuzsanna Rejtjel 2004 Könyv
A tantervelmélet útjain Ballér Endre Aula 2004 Könyv
Pszichológia pedagógusoknak szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva Osiris 2004 Könyv
Pedagógiai pszichológia Horváth György Nemz. Tankvk., 2004 Könyv
Félelem, harag, agresszió 11. kiad. Ranschburg Jenő Nemz. Tankvk. 2004 Könyv
A társas lény Aronson, Elliot Közgazd. és Jogi Kvk. 2004 Könyv
Városi legendák Ford. Csabai Márta Sergio Benvenuto Gondolat 2004 Könyv
Válogatott tanulmányok Bibó István Corvina 2004 Könyv
A szimbolikus család Boreczky Ágnes Gondolat 2004 Könyv
A magyarok Istene Karácsony Sándor Széphalom Könyvműhely 2004 Könyv
Érzelem és identitás Pataki Ferenc Ú.M.K. 2004 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Ünnepel az Alapítvány 10 éves a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány [szerk. biz. vez. Kálmán Erika] Kálmán Erika
Szabadváry Ferenc szerk.; Végh Ferenc
Magyarország oknyomozó története a középiskolák VIII. osztálya számára irta Jászai Rezső Jászai Rezső 1871-1952
Hamis vagy valódi? írásszakértés és jogismeret mindenkinek Kaszab Gyula, Soóky Andrea, Gulyás Jenő István Kaszab Gyula; Soóky Andrea; Gulyás Jenő István 1943-
A kézírás néma sikolya tabu témák figyelemfelkeltő jelei az írásban : prevenciós grafológiai kézikönyv [szerk. Soóky Andrea] ; [grafikákat kész. Papp Norbert] ; [kiad. S.K. Grafológiai és Írásszakértői Oktatási Központ] Papp Norbert ill. 1981-; Soóky Andrea szerk.
Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák-magyar viszonylatban osztrák - magyar kapcsolatok a turizmusban : EdTWIN Projekt [szerk. ... Albert Tóth Attila, Darabos Ferenc] [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Albert Tóth Attila szerk.; Darabos Ferenc szerk.
"Mások"-kal, másként b fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata [szerk. Csupor Zsolt Jánosné, Görcsné Muzsai Viktória] [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar] Csupor Zsolt Jánosné szerk.; Görcsné Muzsai Viktória 1954- szerk.
Felsőoktatási kutatási előrejelzés az ezredfordulóra [kötet szerk. Horváth Barna] ; [kiad. a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási Koordinációs Iroda] Horváth Barna szerk.
Felsőoktatás, értelmiség, egészség ... Frenkl Róbert [et al.] ; [szerk. Som Ferenc] ; [kiad. Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség] Frenkl Róbert; Som Ferenc szerk.
A suttogó titkai Tracy Hogg és Melinda Blau [ford. Szabó Olimpia] Hogg, Tracy; Blau, Melinda
Mai fiatalok argumentációs kultúrája doktori disszertáció 2016 Toma Kornélia Toma Kornélia, R.
Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia, 2006-2016 szerk. Burányiné Rákóczi Emese, Rétallérné Görbe Éva Burányiné Rákóczi Emese szerk.; Rétallérné Görbe Éva szerk.
A felsőoktatás (hozzáadott) értéke közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához szerk. Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika és Ceglédi Tímea Pusztai Gabriella szerk.; Bocsi Veronika szerk.; Ceglédi Tímea szerk.
Nyelvek és kultúrák dialógusa tanulmányok Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely
Válogatott tanulmányok XXXIII. OTDK : Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar [szerk. Lőrincz Ildikó, Halbritter András Albert] Lőrincz Ildikó szerk. 1968-; Halbritter András Albert 1972- szerk.
Munka az erdőn, hobbi a ház körül A motorfűrészes munka Szőke Miklós Szőke Miklós; Sarkadi Péter ill.
Poharak, kupák, serlegek XIX. századi üvegtárgyak a budapesti Iparművészeti Múzeumban Katona Imre Katona Imre 1927-; Szelényi Károly közrem. 1943-
Magister und Scholaren, Professoren und Studenten Geschichte deutscher Universitäten und Hochschulen im Überblick [Gesamtred. Günter Steiger, Werner Fläschendrager] Steiger, Günter
A társadalom bölcsője a család A IV. Családkongresszus előadásai : Gödöllő, 1998. július 17-19. [szerk. Márki László ; kiad. a Nagycsaládosok Oszágos Egyesülete] Márki László szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…