Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
A gyermek: áldás vagy sorscsapás? Paulig, Peter Don Bosco Kiadó 2010 Könyv
Közös élmények fonalán Vastagh Zoltán Argumentum 2010 Könyv
A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története Magyarországon Simon Gyula Tankvk. 2010 Könyv
Critical discourses on teacher development Smyth, John Cassell 2010 Könyv
Headway Soars, John Akad. K Oxford Univ. Pr. 2010 Könyv
A pedagógia új rendszere címszavakban Zsolnai József Pannon Egy. Nevtud. Int. Okt.- és Kutató Közp. 2010 Könyv
Handbuch zum Unterricht Werner 2010 Könyv
A Veszprémi Vegyipari Egyetemen végzett mérnökök, üzemmérnökök és szakmérnökök név- é Veszprémi Vegyipari Egyetem Veszprém 2010 Könyv
„Digit@lis kompetenciafejlesztés” a XIII. kerületben szerk. Juhász Gizella és Schlotter Judit] Budapest Főváros XIII. Ker. Önkormányzat Ped. Szolgáltató Közp. 2010 Könyv
Media inspirations for learning. what makes the impact? ed. Alan Tait and András Szűcs EDEN, cop. 2010 Könyv
IKT-mozaik : kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához szerk. Kőrösné Mikis Márta OFI 2010 Könyv
User generated content assessment in learning ed. Morten Flate Paulsen and András Szűcs European Distance and E-Learning Network, cop. 2010 Könyv
esélyteremtő iskola Tempus Közalapítvány 2010 Könyv
EURÓPA A POLGÁROKÉRT Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Tempus Közalapítvány 2010 Könyv
LLL stratégiák. Határon átívelő fejlesztések. Tempus Közalapítvány 2010 Könyv
Mobilitás Magyarországon. Tempus Közalapítvány 2010 Könyv
A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének folyamata 2. Comenius, Johannes Amos Tempus Közalapítvány 2010 Könyv
A tanulási eredmények alkalmazása a felsooktatási intézményekben 2. Tempus Közalapítvány 2010 Könyv
"Amit a legkisebbel tesztek, azt énvelem teszitek" szerk. Závoti Józsefné NyME BPK 2010 Könyv
Az emberi arc : tanulmányok a pszichológia, az orvostudomány, a mesterséges intelligencia és a képzőművészet területeiről szerk. Révész György Pro Pannonia 2010 Könyv
A munkanélküliség szociálpszichológiájáról Bánfalvy Csaba Akad. K 2010 Könyv
Iskolai veszélyek szerk. Aáry-Tamás Lajos, Joshua Aronson Complex 2010 Könyv
Miért szeretünk? Ford. Malyáta Eszter Helen Fisher Nyitott Kvműhely 2010 Könyv
Együttélés és társadalmi terápia Ford. Sóvágó Katalin Charles Rojzman Saxum 2010 Könyv
Az iskolai erőszak Ford. Váradi Péter Ingrid Rose Oriold 2010 Tanulmány
Y generáció Tari Annamária Jaffa 2010 Könyv
Utak egy egészséges társadalom felé Ford. Szalay Virág Erich Fromm Napvilág 2010 Könyv
Az emberi arc szerk. Révész György Pro Pannonia 2010 Könyv
Iskolai veszélyek szerk. Aáry-Tamás Lajos, Joshua Aronson Complex 2010 Könyv
Szociológia Az évezred vége Castells, Manuel Gondolat 2010 Könyv
Nőkérdés, Szociológia Feminista Almanach 2005 Csapó Ida MINŐK NőTárs Alapítvány 2010 Könyv
Szociológia Nemzetek egymás tükrében Csepeli György Balassi 2010 Könyv
Kommunikáció idegen kultúrákban Külkereskedelmi Főiskola [Külkereskedelmi Főisk.] 2010 Könyv
A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés Jászi Oszkár 1875-1957 Gondolat 2010 Könyv
Az információs társadalom keresése Karvalics László, Z. Infonia Aula 2010 Könyv
Tér és tükör Erdélyi Ildikó Flaccus 2010 Könyv
Professional powers Freidson, Eliot University of Chicago Pr 2010 Könyv
A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában Turi Zsolt - Janacsek Karolina - Németh Dezső 2010 Folyóiratcikk
A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8-9 éves kisiskolások körében Sándor Mónika - Orosz Gábor - Fülöp Márta 2010 Folyóiratcikk
Tiszta érdekkonfliktusok során jelentkező viselkedési szándékot befolyásoló tényezők - a társas értékorientáción túl Sipos Sándor - Csízik Tímea - Hunya Pál 2010 Folyóiratcikk
A végrehajtó funkciók neuro-pszichometriai perspektívából Kóbor Andrea - Takács Ádám - Csépe Valéria 2010 Folyóiratcikk
A figyelmi rendszerek fejlődése Posner, Michael 2010 Folyóiratcikk
Teljesítményprofilok különböző problémák produktív megoldásában Bernáth László - Barkóczi Ilona 2010 Folyóiratcikk
A tipikus agy és a tehetség 2. Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok Gyarmathy Éva 2010 Folyóiratcikk
Az erdélyi magyar protestáns lelkészképzés magyar örökség Kozma Zsolt 2010 Folyóiratcikk
Buch Rautenberg, Ursula Niemeyer 2010 Könyv
Sociology Schaefer. Richard T. McGraw-Hill 2010 Könyv
Női élettörténetek Molnár László Akad. K. 2010 Könyv
Szervezet, menedzsment és nemek Nagy Beáta szerk. 1970- Aula 2010 Könyv
The wisdom of crowds Surowiecki, James Abacus 2010 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…