Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Régiók az információs társadalomban Nagy Gábor szerk. MTA RKK 2001 Könyv
Politics and the mass media in Britain Negrine, R. Routledge 2001 Könyv
Sociology Shepard, Jon M. West Publ. Comp 2001 Könyv
A magyar parasztság sorsfordulója Simon Péter Kossuth 2001 Könyv
Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról Sorbán Angella Akad. K. , Scientia 2001 Könyv
A médiaerőszak Stachó László szerk. Mathias Corvinus Collegium Századvég 2001 Könyv
Helyi hatalom, helyi társadalom Pápay Zsuzsa szerk. Művelődési Minisztérium 2001 Könyv
Die Vergessenen Ziele Pevny, Wilhelm Europaverlag 2001 Könyv
So sehe ick die Sache Eckart, Gabriele Kiepenheuer&Witsch 2001 Könyv
Gender mainstreaming Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális és Családügyi Minisztérium 2001 Könyv
Nevelés és társadalom László Zsuzsa szerk. KJF 2001 Könyv
Az emberi emlékezet Baddeley, Alan Osiris 2001 Könyv
Az emberi emlékezet Baddeley, Alan Osiris 2001 Könyv
A grafoterápia alapjai Barna Erika, W. Comenius Bt 2001 Könyv
A gondolkodás könyve Bärnkopf Zsolt Flaccus 2001 Könyv
Érzelem és gondolkodás Forgács József 1947- pszichológus Kairosz 2001 Könyv
Emberi kapcsolatok Gordon Thomas Assertiv 2001 Könyv
A pszichoanalízis alapjai Grünbaum, Adolf Osiris 2001 Könyv
A magyar nép arca és jelleme Herman Ottó Szukits 2001 Könyv
Literaturwissenschaft und Psychoanalyse Matt, Peter von Reclam 2001 Könyv
Consumer psychology of turism, hospitality and leisure Mazanac, J. A. szerk. CABI Publishing 2001 Könyv
Új észjárások Mérő László Tericum 2001 Könyv
A bennünk lévő mások Mijolla, Alain de ÚR 2001 Könyv
Esszék Montaigne Michel Eyquem de Jelenkor 2001 Könyv
Az áruvilág kicsi királyai Müller, Melissa Geomédia 2001 Könyv
Érzelmeink Oatley, Keith Osiris 2001 Könyv
Fejezetek a pszichológia alapterületeiből Oláh Attila ELTE Eötvös Kiadó 2001 Könyv
Tanulás, kezdeményezés, alkotás Pléh Csaba ELTE Eötvös K 2001 Könyv
Lélek és evolúció Pléh Csaba Osiris 2001 Könyv
Gyermekkori kötődések vizsgálata Püsök Józsefné Flaccus 2001 Könyv
A megtalált nyelv Ritter Andrea Új Mandátum 2001 Könyv
Az ember, fejlődése és fejlesztése Rókusfalvy Pál Nemzeti Tankvk 2001 Könyv
Autizmus Williams, Donna Pannonica 2001 Könyv
Kötődés és nevelés Zsolnai Anikó 1961- Eötvös József K. 2001 Könyv
Az oktatási rendszer Halász Gábor Műszaki Kiadó 2001 Könyv
Iskolakultúra könyvek: Magyar tanító, 1901 Baska Gabriella - Nagy Mária - Szabolcs Éva 2001 Könyv
Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Bevezetés a pedagógiai és az iskoláztatás történetébe Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla Osiris 2001 Könyv
A demokrácia és a szocializmus problémái Togliatti, Palmiro Kossuth 2001 Könyv
Race, Identity, and Citizenship Torres, Rodolfo D. szerk. Blackwell 2001 Könyv
A gyermekkor története Pukánszky Béla Műszaki Könyvkiadó 2001 Könyv
Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszereibe Kéri Katalin Műszaki Könyvkiadó 2001 Könyv
Iskolakultúra könyvek: Magyar tanító, 1901 Baska Gabriella - Nagy Mária - Szabolcs Éva 2001 Könyv
Teleki Pál Teleki Pál / a kísérő tanulmányt írta, a szöveget vál. Török Zsolt OPKM 2001 Könyv
Szőnyi Pál Szőnyi Pál / a kísérő tanulmányt írta, a szöveget vál. Nagy Mihály OPKM 2001 Könyv
Antall József Antall József / a kísérő tanulmányt írta, a szöveget vál. Kapronczay Károly OPKM 2001 Könyv
Kövendi Dénes Kövendi Dénes / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. ifj. Kövendi Dénes OPKM 2001 Könyv
Fülep Lajos Fülep Lajos / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Vajda Kornél OPKM 2001 Könyv
Kerekes Ferenc Kerekes Ferenc / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Fehér Katalin OPKM 2001 Könyv
Kühn Rajmund Mattyasóvszky Kasszián - Bányai Mátyás - Kühn Rajmund OPKM 2001 Könyv
Győry Tibor Győry Tibor / a kísérő tanulmányt írta Kapronczay Károly OPKM 2001 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Kapd össze magad! radikálisan új módszer, hogy megváltoztasd az életed Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Paranormalitás miért látjuk azt, ami nincs is ott? Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Pozitív fegyelmezés az iskolában kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanítás során [Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn] [ill. Takács Mari] [ford. Gyárfás Veronika] Nelsen, Jane; Lott, 700 11 a Lynn 1943-; Glenn, H. Stephen; Takács Mari 1971- ill.; Gyárfás Vera 1975- ford.
Ezeregy nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához Ellen Notbohm, Veronica Zysk [ford. Kepes János] Notbohm, Ellen; Zysk, Veronica; Kepes János ford.
Az elme nyelve társalgás és nyelvfejlődés Schnell Zsuzsanna Schnell Zsuzsanna
Társas intelligencia az emberi kapcsolatok új tudománya Daniel Goleman Goleman, Daniel 1946-
Női beszéd, férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében írta Bóna Judit Bóna Judit 1979-
Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások elmélet és terápia kölcsönhatásai Gerő Zsuzsa [szerk. Gál Nóra] Gerő Zsuzsa 1940-1999; Gál Nóra szerk.
#Felvételi felsőoktatásról mindenkinek szerzők Kiss László, Kopasz Károly, Kurkó Noémi, Szentkirályi-Szász Krisztina, Tóth Mária föszerk. Szentkirályi-Szász Krisztina fel.szerk. Hungler Tímea szerk. Gönye László Kiss László; Kopasz Károly; Kurkó Noémi; Szentkirályi-Szász Krisztina szerző, főszerk.; Tóth Mária; Hungler Tímea fel. szerk.; Gönye László szerk.
Evolúciós pszichológia mesterfokon [szerk. Gyuris Petra, Meskó Norbert] Gyuris Petra szerk. 1978-; Meskó Norbert 1968- szerk.
Gyászidőben a gyászolók lelkigondozásának lehetőségei / Bodó Sára Bodó Sára 1959-
Gyermeklélektan Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes Mérei Ferenc; Binét Ágnes, V.
Kosárfonás Faragó Krisztina, Varga Péter Faragó Krisztina; Varga Péter
Életválságok meséi mesekalauz útkeresőknek Boldizsár Ildikó Boldizsár Ildikó 1963- író, néprajzkutató, kritikus
A Szondi-teszt korszerű értelmezése Lukács Dénes Lukács Dénes
Emlékirataim Apponyi Albert [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila] Apponyi Albert 1846-1933; Kovács Attila Zoltán sajtó alá rend. 1972-; Soós Viktor Attila 1979- sajtó alá rend.
Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton 6-8. század Pierre Riché [ford. Ádám Anikó, Sághy Marianne] ; [a bevezetőt írta Sághy Marianne] ; [a bibliográfiát és az indexeket kész. Andra Jugănaru, Aklán Anna Katalin] Riché, Pierre 1921-; Ádám Anikó ford. 1959-; Sághy Marianne 1961- ford., bev.; Jugănaru, Andra közrem.; Aklan Anna Katalin közrem.
Színes érettségi tételek biológiából középszint - szóbeli [szerzők: Juhász Katalin, Vargáné Lengyel Adrien] [ill. Falcione Sarolta] Juhász Katalin; Vargáné Lengyel Adrien; Falcione Sarolta 1967- ill.
Érettségi témakörök vázlata történelemből közép- és emelt szint [szerző: Boronkai Szabolcs] Boronkai Szabolcs

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…