Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Pedagógia, Pszichológia A csoportmunka Buzás László Tankvk. 2009 Könyv
Envisioning process as content Costa, Arthur L. Corwin Press 2009 Könyv
The Council of Europe and language [Elektronikus dok.] Council of Europe Council of Europe 2009 Egyéb
A munka melletti tanulás zavarai Csoma Gyula Tankvk. 2009 Könyv
Grundbegriffe der Phonetik Essen, Otto von Berlin Marhold 1981 2009 Könyv
Gyerekek a múzeumban Foghtőy Krisztina Tárogató K. 2009 Könyv
A szellemi potenciál és hasznosulása az egyetemen egy empirikus kutatás tükrében Forintos György Oktatáskut. Int. 2009 Könyv
A szülők és az iskola Füle Sándor Tankvk. 2009 Könyv
Játékkoszorú Gabnai Katalin NPI 2009 Könyv
Felsőfokú szakképzés, Kompetencia, Pedagógia A kulcskompetenciák diagnosztizálása és fejlesztése a felsőfokú szakképzésben Gál Balázs Pannon Egyetem 2009 Könyv
Humánerő, Oktatásgazdaság, Pedagógia Munkaerőpiac és oktatás Galasi Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2009 Könyv
A pedagógia és a pedagógusok Falus Iván Akad. K. 2009 Könyv
The bird and the bread Howe, D. H. Oxford Univ. Pr. 2009 Könyv
A tanító a történelem sodrában Kelemen Elemér Iskolakultúra 2009 Könyv
A komplex matematikatanítási módszer pszichológiai hatásvizsgálata Klein Sándor Akad. K. 2009 Könyv
Studia litteraria KLTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet Debrecen Tankvk KLTE 2009 Könyv
Variation im heutigen Deutsch Neuland, Eva hrsg. Peter Lang 2009 Könyv
Deutsch aktiv Neu Neuner, Gerd Langenscheidt 2009 Könyv
Deutsch aktiv Neu Neuner, Gerd Langenscheidt 2009 Könyv
Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts Neuner, Gerhard Langenscheidt 2009 Könyv
Routinen und rituale in der Alltagskommunikation Lüger, Heinz-Helmut Langenscheidt 2009 Könyv
Der Prozess der beruflichen Sozialisation Lüscher, Kurt Ferdinand Enke Verl. 2009 Könyv
Universität im Herzen der Stadt Lüthje, Jürgen Christians 2009 Könyv
javítandó Mackenzie, N. FPK 2009 Könyv
A város vonzásában Papp Ferenc 1950- Hevesi Művel. Közp. 2009 Könyv
A babzsák Pappné Gazdag Zsuzsanna Flaccus 2009 Könyv
Speaking up at work Robinson, Catherine Oxford Univ. Pr. 2009 Könyv
Ziele suchen, Wege finden Pausewang, Freya Cornelsen 2009 Könyv
Speak up Pavlik, Cheryl Newbury House Publ. 2009 Könyv
Discovery Peaty, David Oxford Univ. Pr. 2009 Könyv
Introduction to dyslexia Peer, Lindsay David Fulton Publ. 2009 Könyv
Óvodai mentorok és munkaközösségvezetok kézikönyve Pereszlényi Éva FPI 2009 Könyv
Fremdsprachen, Nachbarsprachen Raasch, Albert Universität des Saarlandes 2009 Könyv
Headway Soars, John Oxford Univ. Pr Akad. K. 2009 Könyv
Programmaboek Willems, J. Universiteit Gent 1996 2009 Könyv
Az üveghegyen innen PiloPrint Kft. 2009 Könyv
Német nyelvkönyv Tankvk. 2009 Könyv
Promoting reflective teaching through classroom research in pre-service teacher education. Workshop on promoting reflective teaching through classroom research in pre-service teacher educatio Council of Europe 2009 Könyv
Streamline English Viney, Peter Oxford Univ. Pr. 2009 Könyv
The world of learning, 1990 Europa Publ. Ltd. 2009 Könyv
Eszmetörténet, Herbart, Johann Friedrich, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Die Pädagogik des Herbartianismus in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie Erik Adam, Gerald Grimm (Hg.) LIT 2009 Könyv
Pedagógia Alkotó pedagógusok szerk. Garai Ildikó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 2009 Könyv
Pedagógia Az óvodapedagógiától az andragógiáig KE PFK 2009 Könyv
Oktatásügy, Pedagógia „Az oktatás közügy” szerk. Benedek András, Hunyady Györgyné M. Ped. Társ. 2009 Konferenciaanyag
Oktatásügy, Pedagógia, Pedagógiai módszertan Képzés vagy nevelés? szerk. Karlovitz János Tibor ME BTK Tanárképző Int. 2009 Konferenciaanyag
Neveléselmélet, Pedagógia, Pedagógiai módszertan Teaching and learning ed. Karlovitz, János Tibor Assoc. of Educational Sciences 2009 Könyv
Neveléselmélet, Pedagógia, Pedagógiai szociológia Professori salutem szerk. Bajusz Bernadett Doktoranduszok Kiss Á. Közhasznú Egyes. 2009 Könyv
Kompetencia, Oktatáspolitika, Pedagógia, Tanterv A kompetenciák tantervesítése szerk. Perjés István, Vass Vilmos BCE 2009 Könyv
Fejlesztőpedagógia, Gyermeklélektan, Gyógytorna, Pedagógia, Pszichológia Tanulmányok a pszichológia, fejlesztő pedagógia és a gyógytestnevelés tárgyköréből szerk. Janovszki Gabriella, Magyar Gabriella, Dibácziné Ambrus Enikő Budapest XVIII. Ker. Nev. Tanácsadó Egységes Ped. Szakszolgálat 2009 Könyv
Agria Media 2008 : "a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele" = "the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning prog szerk. Nádasi András EKF Líceum K. 2009 Egyéb

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…