Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Média és demokrácia Keane, John Helikon 1999 Könyv
Velük nevelkedett a gép Kemény István VITA 1999 Könyv
Wirtschaftsalltag und Interkulturalität Fachkommunikation als interdisziplinäre Herausforderung Deutscher Universität Verl. 1999 Könyv
Jugendkulturen, Faszination und Ambivalenz Ferchhoff, Wilfried Juventa 1999 Könyv
The architecture of markets Flingstein, Neil Oxford Princeton Univ. Press 1999 Könyv
Ismerkedés, társalgás Gabor, Don Bagolyvár 1999 Könyv
Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések Gáll Ernő Kossuth 1999 Könyv
Die Pädagogik und ihre Historiographie Prondczynsky, Andreas 1999 Folyóiratcikk
Die Geschichte der Pädagogik und ihre Probleme Oelkers, Jürgen 1999 Folyóiratcikk
Reformpädagogik kontrovers Böhm, Winfried - Oelkers, Jürgen Hrsg. 1999 Folyóiratcikk
Zum metaphorischen Gehalt von "Bildung" und "Erziehung" Meyer-Drawe, Käte 1999 Folyóiratcikk
Einführung in die Medienwissenschaft Ludes, Peter Erich Schmidt Verl 1999 Könyv
A zsidóság szerepe Veszprém polgárosodásában Magyar Zsidó Örökségi Alapítvány Magyar Zsidó Örökségi Alapítvány 1999 Könyv
Nők joga Magyarország Kormány Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Szociális és Munkaügyi Min. 1999 Könyv
Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája Mcguire, William J. Osiris 1999 Könyv
Der Kultur-Code Rapaille, Clotaire Goldmann 1999 Könyv
Ist Leistung unanständig? Schoeck Helmut MUT-Verlag 1999 Könyv
Conflict talk sociolinguistic investigations of arguments in conversations Cambridge Univ. Press 1999 Könyv
Kontinuitat und Wandel in Rumanien und Südosteuropa Sterbling, Anton Südostdeutsches Kulturwerk 1999 Könyv
Élettörténet és identitás Pataki Ferenc Osiris 1999 Könyv
A digitalis átállás médiajogi hatásai Szőke Gergely László Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet 1999 Könyv
Iskola és társadalom II Meleg Csilla szerk. JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék 1999 Könyv
Pszichológia Atkinson, Rita L. Osiris 1999 Könyv
An introduction to groupwork Barnes, Bill Macmillan 1999 Könyv
Pszichológia Benesh, Hellmuth Athenaeum 1999 Könyv
Az igazi Jung Bennet, Edward Armstrong Animula 1999 Könyv
Én, Pierre Riviére, aki lemészároltam anyámat, húgomat és öcsémet Foucault Michel Jószöveg Műhely 1999 Könyv
A patkányember Freud, Sigmund 1856-1939 osztrák neurológus, pszichiáter Akad. K. 1999 Könyv
Mesterséges intelligencia Futó Iván Aula 1999 Könyv
Az én bemutatása a mindennapi életben Goffman, Erving Pólya 1999 Könyv
Az elméricskélt ember Gould, Stephen Jay Typotex 1999 Könyv
Szondi Lipót Gyöngyösiné Kiss Enikő Új Mandátum 1999 Könyv
Mimesis und Ausdruck Metscher, Thomas Dinter 1999 Könyv
Language in cognitive development Nelson, Katherine Cambridge Univ. Press 1999 Könyv
Gyermeklélektan Piaget, Jean Osiris 1999 Könyv
Gyermeklélektan Piaget, Jean Osiris 1999 Könyv
Szimbólumképzés a gyermekkorban Piaget, Jean Paulus Hungarno Kairosz 1999 Könyv
Didaktika Falus Iván Nemzeti Tankönyvkiadó 1999 Könyv
A tudós tudatlanság Cusanus, Nicolaus Kairos 1999 Egyéb
A nevelésről..., a szabadságról..., a szentről... Bánlaky Éva, Karczub Gyula Faludi Akad. 1999 Egyéb
Bibliaismeret Dér Katalin - Horváth Pál Műszaki Kvk. 1999 Egyéb
Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Bevezetés a pedagógiai és az iskoláztatás történetébe Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla Nemzeti Tankönyvkiadó 1999 Könyv
Alternatív pedagógia, reformpedagógia, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Reformpedagógia és az iskola reformja Németh András – Skiera, Ehrenhard Nemzeti Tankönyvkiadó 1999 Könyv
Kommunikáció, Szociológia A kommunikáció tudománya Lázár Judit Balassi 1999 Könyv
A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén Lengyel György 1951- Akad. K 1999 Könyv
Településkutatás Letenyei László 1970- L'Harmattan Ráció 1999 Könyv
Településkutatás Letenyei László 1970- szerk. L'Harmattan Ráció 1999 Könyv
Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig Valuch Tibor 1963- Argumentum Osiris 1999 Könyv
Szociológia Vámosi Zoltán tanár-politológus Gábor Dénes Főiskola LSI Informatikai Oktatóközp. 1999 Könyv
Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása Varga Károly Akadémiai Kiadó 1999 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség 3. Zimbardo, Philip G.; Johnson, Robert Lee; McCann, Vivian; Dövényi Mária Ibolya 1976- ford.
Pszichológia mindenkinek tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya] Zimbardo, Philip George; Johnson, Robert Lee; McCann Vivian; Dövényi Mária Ibolya ford.
A digitális oktatási kultúra módszertana Szerkesztette: Hülber László Hülber László szerk.; Ollé János; Lanszki Anita; Mester Dolli; Ruszkai Nóra; Hülber László; Veszelszki Ágnes; Falyuna Nóra; Fodorné Tóth Krisztina; Tóth Aliz
Az elég jó szülő [könyv a gyereknevelésről] Bruno Bettelheim ; [ford. Rakovszky Zsuzsa] Bettelheim, Bruno 1903-1990; Rakovszky Zsuzsa ford. 1950-
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben : foglalkozástervek [szerk. Czike Bernadett] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Czike Bernadett szerk. 1959-
Élő fejlődéslélektan amit minden szülőnek és minden leendő szülőnek el kell olvasni Czike Bernadett ; [szerk. Kereszty Zsuzsa] ; [tárgymutatót összeáll. Rádli Vivien] Czike Bernadett; Kereszty Zsuzsa szerk.; Rádli Vivien tárgymutató
Turizmusmarketing szerk. Lőrincz Katalin, Sulyok Judit Lőrincz Katalin szerk.; Sulyok Judit szerk.
A fogyasztói magatartás alapjai Hofmeister-Tóth Ágnes Hofmeister Tóth Ágnes 1947-
Az elektromos és a mágneses erőtér programozott bevezetés Johannes G. Lang ; [ford. Nozdroviczky László] Lang, Johannes G.; Nozdroviczky László ford.
Együtt a környezetért [Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig című nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2011. április 1.] [szerk.biz. elnöke: Kováts-Németh Mária] ; [konf. rend. NymE Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézet, NymE Erdőmérnöki Kar, Selye János Egyetem] Kováts-Németh Mária szerk.
Természetismereti tanösvények Észak-Magyarországon szerk. Kárász Imre ; [írták Balog Ákos et al.] ; [kiad. a] Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület Balog Ákos közrem.; Kárász Imre 1949- szerk.
Computer im Deutschunterricht Margit Grüner, Timm Hassert [Fernstudienprojekt des DIFF, der GhK und des GI] Grüner, Margit; Kast, Bernd
Video im Deutschunterricht eine Übungstypologie zur Arbeit mit fiktionalen und dokumentarischen Filmsequenzen Marie-Luise Brandi ; unter Mitarbeit von Dieter Arnsdorf ; [Hrsg. von Goethe-Institut] Brandi, Marie-Luise; Arnsdorf, Dieter közrem.
Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden, 1997-2017 szerk. Lengyel Imre [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar] Lengyel Imre 1954- szerk.
"Zene lábainknak" projekt-összefoglaló pedagógiai modul ... szerk. ..., szerzők Andl Helga és Di Blasio Barbara [közread. a Filharmónia Magyarország Nkft.] Andl Helga; Di Blasio Barbara 1969-
Flourish - élj boldogan! a boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése Martin Seligman [ford. Bozai Ágota] Seligman, Martin
Kapd össze magad! radikálisan új módszer, hogy megváltoztasd az életed Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Paranormalitás miért látjuk azt, ami nincs is ott? Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Pozitív fegyelmezés az iskolában kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanítás során [Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn] [ill. Takács Mari] [ford. Gyárfás Veronika] Nelsen, Jane; Lott, 700 11 a Lynn 1943-; Glenn, H. Stephen; Takács Mari 1971- ill.; Gyárfás Vera 1975- ford.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…