Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Elektronikus tanulási környezetek kialakítása 1 szerk. Kis-Tóth Lajos EKF Líceum K. 2009 Könyv
I. Oktatás-Informatikai Konferencia szerk. Ollé János ELTE Eötvös K 2009 Tanulmány
Az oktatástól az önálló tanulásig Kálmán Anikó BME GTK APPI 2009 Könyv
Bringing technology into the classroom Lewis, Gordon Oxford University Press 2009 Könyv
XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció előadásainak összefoglalói szerk. Poór Zoltán NYME TMK 2009 Könyv
SIGITE'09 [elektronikus dokumentum]. proceedings of the 2009 ACM Special Interest Group for Information Technology Education ACM 2009 CD-lemez
Országos Tudományos Diákköri Konferencia 29. szerk. Balogh Imre NYME Természettud. és Műszaki Kar 2009 Könyv
Oktatástechnológia és multimédia Tóth Béláné Ligatura K., cop. 2009 Könyv
Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében 2. jav. kiad. Györe Géza Pannon Egy. Neveléstud. Int. 2009 Könyv
Tanulmányok a gyermekekről szerk. Varga László Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2009 Kézirat
Terepgyakorlati vademecum szerk. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK - Iskolaszövetség 2009 Könyv
Kiútkeresők Takács Géza Osiris 2009 Könyv
A nevelésfilozófia alapjairól Karikó Sándor SZEK JGYF K. 2009 Könyv
Bevezetés a pedagógiába Kelemen Gyula Főiskolai K. 2009 Könyv
Tanulási útmutató a „Bevezetés a pedagógiába” című tantárgyhoz Kelemen Gyula Főiskolai K. 2009 Könyv
A jövőt építő „pedagógiai kritikáról” Berencz János [Szerző], 2009 Könyv
Pedagógusetika. Tanulmányok az oktatás köréből Bertók Rózsa szerk. Ethosz 2009 Könyv
A neveléstudomány értelmezései és alapkérdései Brezsnyánszky László, Holik Ildikó Bessenyei 2009 Könyv
Az iskola szocializációs funkciói Bábosik István, Torgyik Judit szerk Eötvös J. Kvk. 2009 Könyv
Tanulmányok a pszichológia, fejlesztő pedagógia és a gyógytestnevelés tárgyköréből szerk. Janovszki Gabriella, Magyar Gabriella, Dibácziné Ambrus Enikő Budapest XVIII. Ker. Nev. Tanácsadó Egységes Ped. Szakszolgálat 2009 Könyv
Der lange Schatten der Vergangenheit Assmann, Aleida Beck 2009 Könyv
Olaj- és gázégők üzemi mérései és javításuk Bálint István Műszaki Kvk. 2009 Könyv
Társadalmi rétegződés és jövedelmek Bálint József Kossuth 2009 Könyv
Columbine után Ford. Varga Katalin Elliot Aronson Ab Ovo 2009 Könyv
Történtek hibák (de nem én tehetek róluk) Ford. Borbás Mária, Varga Katalin Elliot Aronson és Carol Tavris Ab Ovo 2009 Könyv
Mindennapi játszmáink F. Várkonyi Zsuzsa Jaffa : Affarone 2009 Könyv
Hatás Ford. Garai Attila Robert B. Cialdini HVG Kv. 2009 Könyv
Kádár gyermekei Horváth Sándor Nyitott Kvműhely 2009 Könyv
Vallásosság, habitus, ízlés Kamarás István Loisir 2009 Könyv
Joghallgatók a jogról Kelemen László Sprinter K. 2009 Könyv
Empátia Lux Elvira, Popper Péter, Mohás Lívia Saxum 2009 Könyv
Válság és megújulás Popper Péter Saxum 2009 Könyv
Kulturális kreatívok Ford. Verasztó Annamária Paul H. Ray, Sherry Ruth Anderson Pilis-Print 2009 Könyv
A forrás költészete Réthey-Prikkel Miklós Argumentum 2009 Könyv
A társadalmi differenciálódásról Ford. Weiss János Georg Simmel Gondolat 2009 Könyv
Báránybőrben Ford. Kövi György George Simon Háttér 2009 Könyv
Fejlődéspszichológia 2. kiad. Jávorszky Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Ka 2009 Könyv
Fejlődéspszichológia 4., átd., bőv. Kiad. Jávorszky Edit Edutech Kiadó 2009 Könyv
Az iskola szocializációs funkciói szerk. Bábosik István, Torgyik Judit Eötvös J. Kvk. 2009 Könyv
Antropológia, Szociológia A nemzet antropológiája Hofer Tamás Új Mandátum 2009 Könyv
Kultúra, Szociológia Gedächtnis, Identität, Interkulturalität Horváth Andrea Bölcsész Konzorcium 2009 Könyv
Szociológia Minorities research Cholnoky Győző Lucidus K. 2009 Könyv
Die Biologie des menschlichen Verhaltens Eibl-eibesfeldt, Irenäus Seehamer 2009 Könyv
Unser Leben von heute und morgen Kaempffert, Waldemar Falken 2009 Könyv
"Japanisches und Anderes" Kaufmann, Elke Iudicium 2009 Könyv
Kultúraközi kommunikáció Falkné Bánó Klára Püski 2009 Könyv
Tudásszociológia szöveggyűjtemény Fehér Márta Typotex 2009 Könyv
Die deutschen Gassennamen der Stadt Baja Flach, Paul [s.n.] 2009 Könyv
Időben élni Gellériné Lázár Márta vál. Akad. K 2009 Könyv
Entgrenzung von Arbeit und Leben Gottschall, Karin Hrsg. Hampp 2009 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…