Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Pedagógia, Szociológia Az iskola szocializációs funkciói Bábosik István szerk. Eötvös J. Kvk. 1996 Könyv
Mérés, értékelés, Pedagógia PISA összefoglaló jelentés 2006 Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal 1996 Könyv
Életrajz, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Kühn Rajmund Bányai Mátyás közrem. OPKM, XII. Ker. Ped. Szolgáltató Közp. 1996 Könyv
Antropológia, Neveléselmélet, Pedagógia Antropológia és nevelés Angelusz Erzsébet Akadémiai 1996 Könyv
Kézikönyv, Oktatástechnológia, Pedagógia Oktatástechnikai kislexikon Ádám Sándor Ifjúsági Lap- és Kvk. 1996 Könyv
Pedagógia Ein Wort gibt das andere Borbély Mária Tankvk. 1996 Könyv
Pedagógia Das Gesamtwerk Borchert, Wolfgang Rowohlt 1996 Könyv
Pedagógia Modellértékek Benedek András Országos Pedagógiai Intézet 1996 Könyv
Pszichológia, Pedagógiai módszertan Tempo 2 Bérard, Évelyne Didier Hatier 1996 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Német nyelvkönyv a középfokú állami nyelvvizsgára előkészítő és társalgó tanfolyamok s Bernáth Árpádné Mozaik Oktatási Stúdió 1996 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Exercises in listening Beukenkamp, Erik J. Macmillan 1996 Könyv
Egyházi nevelés, Pedagógia Engedjétek hozzám gyermekeiteket! Biesinger Albert Egyházfórum Alapítvány 1996 Könyv
Idegen nyelv, Nyelvészet, Pedagógia Az orosz igeszemlélet Bihari József Tankvk. 1996 Könyv
Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia A szocialista tanitómozgalom Magyarországon. Bihari Mór Kossuth 1996 Könyv
Pedagógia Erziehung zur Mündigwerdung Birkenbeil, Edward J. Klinkhardt 1996 Könyv
Bibliographie Deutschunterricht Boueke, Dietrich Schöning 1996 Könyv
Nyelvészet, Pedagógia Grammatikai kontrasztivitás és hibaelemzés Budai László Tankvk 1996 Könyv
Felsőoktatás, Pedagógia Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 1996 Könyv
Pedagógia, Pszichológia Csoportmódszerek az iskolában Bugán Antal 1948- ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp. 1996 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Letters Burbidge, Nicky Oxford Univ. Pr. 1996 Könyv
Pedagógia Lernbiografien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung Buri, Beat Universität Zürich 1996 Könyv
Pedagógia Deutsches Übungsbuch Buscha, Annerose VEB Verl. Enzyklopädie 1996 Könyv
Pedagógia Deutsches Übungsbuch Buscha, Joachim VEB Verl. Enzyklopädie 1996 Könyv
Espaces 2 Capelle, Guy Hachette F. L. E. 1996 Könyv
Espaces 3 Capelle, Guy Hachette F. L. E. 1996 Könyv
Espaces 2 Capelle, Guy Hachette F. L. E. 1996 Könyv
A guide to teaching practice Cohen, Louis Routledge 1996 Könyv
Óvodapedagógia Az Európai Unió és az oktatás Forgács András Press Publica 1996 Könyv
Zum Bildungswesen in den fünf neuen Ländern der Bundesrepublik Deutschland Führ, Christoph Inter Nationes 1996 Könyv
Pedagógia, Pedeutológia, Pszichológia Tekintély és alkotás a pedagógusmunkában Galicza János Tankvk. 1996 Könyv
A helyesírás és nyelvi magyarázatok új tanítási módszere mesékkel Dezső Lipót Wellisch Béla 1996 Könyv
Understanding second language acquisition Ellis Rod Oxford Univ. Pr. 1996 Könyv
Counterpoint Ellis, Mark Nelson 1996 Könyv
Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker Fazekas Károly szerk. MTA Közgazdaságtudományi Intézet 1996 Könyv
Partnerség a szakképzésben Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás szakmai konferenciája Székesfehérvár 2010. feb Fejér TISZK 1996 Könyv
English language education in Hungary Fekete Hajnal The British Council Hungary 1996 Könyv
Funkkolleg Deutsches Institut für Fernstudien Beltz 1996 Könyv
Deutsche Fragen Drochner, Karl-Heinz Langenscheidt 1996 Könyv
Eindrücke-Einblicke Drochner, Karl-Heinz Langenscheidt 1996 Könyv
Az angol nyelv intenzív oktatásának lehetőségei a középiskolában Ján László Megyei Pedagógiai Intézet Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém megyei Tagozata 1996 Könyv
Deutsche Modalpartikeln als Lehr- und Lernproblem im Fach Deutsch als Fremdsprache für Ausländer m Jiang, Minhua Peter Lang 1996 Könyv
More English occasions Johnson, A. Longman 1996 Könyv
A Budapesti Műszaki Főiskola Jubileumi emlékkönyve Gáti József szerk. BMF 1996 Könyv
Sajtó, kép, neveléstörténet Géczi János Gondolat Kiadó 1996 Könyv
Hazai pedagógiai nézetek, 1945-1949 Golnhofer Erzsébet Iskolakultúra 1996 Könyv
Válaszút a pedagógiában Gramsci, Antonio Akad. K. 1996 Könyv
East, west Graves, Kathleen Oxford Univ. Pr. 1996 Könyv
A tehetség Gyarmathy Éva ELTE Eötvös K. 1996 Könyv
Iskolai tanulás - tanulási képességek - fejlesztés Gyenei Melinda ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp,. Argumentum 1996 Könyv
Chatterbox Holderness, J. A. Oxford Univ. Pr. 1996 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…