Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Rejtett dimenziók Hall, Edward T. Katalizátor Iroda 2009 Könyv
Kálvin 16. századi magyarországi recepciója Hörcsik Richárd 2009 Folyóiratcikk
Media, communication, culture Lull, James Polity 2009 Könyv
Európa kisebbsége Majtényi Balázs szerk. Gondolat 2009 Könyv
Ezredvégi tűnődések Marosán György Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány 2009 Könyv
Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága Mészáros Aranka ELTE Eötvös K. 2009 Könyv
Médiapolitikai szöveggyűjtemény Polyák Gábor szerk. Gondolat 2009 Könyv
Interkulturelle Kommunikation Rehbein, Jochen Gunter Narr Verl 2009 Könyv
Származás és mobilitás Róbert Péter Társadalomtud. Int. 2009 Könyv
Az eredményes kommunikáció kézikönyve Moss, Geoffrey Bagolyvár 2009 Könyv
Beat, hippi, punk Sükösd Mihály Kozmosz Kv. 2009 Könyv
A képzeletbeli zsidó a román (és a kelet-közép-európai) kultúrában Oişteanu Andrei Kriterion 2009 Könyv
Konfliktusok pedagógiája Szekszárdi Júlia Veszprémi Egyetemi Kiadó 2009 Könyv
Ist der Sozialismus zu retten? Sziklai László T-Twins 2009 Könyv
Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl Szilágyi Ákos Magvető 2009 Könyv
Lelkünk rajta Bagdy Emőke Saxum Pszichodiák Alapítvány 2009 Könyv
The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to enterpreneurial paradigm Etzkowitz, Henry – Webster, Andrew – Gebhart, Christiane – Cantisano Terra, B.R. 2009 Folyóiratcikk
A tehetség kérdőjelei HÓDI Sándor 1943- VMMI 2009 Könyv
Az erőszak sodrásában Popper Péter Saxum Kiadó Bt. 2009 Könyv
Áldás vagy átok? Ranschburg Jenő Saxum 2009 Könyv
Nyugtalan gyerekek Ranschburg Jenő Saxum Kiadó 2009 Könyv
Felsőoktatás-menedzsment. Drótos György – Kováts Gergyely (szerk.) Aula 2009 Könyv
Iskolakultúra könyvek: Antik nevelés Hoffmann Zsuzsanna 2009 Könyv
Pszichológia, Szociológia Politikai pszichológia Lányi Gusztáv Balassi 2009 Könyv
Cultural Studies: GB Teske Doris Cornelsen 2009 Könyv
A magyar neveléstudomány a 20. század második felében Németh András és Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.) Gondolat 2009 Könyv
Iskolakultúra könyvek: Antik nevelés Hoffmann Zsuzsanna 2009 Könyv
Nem mindennapi tárgyaink Vadas József Szépirod. Kvk 2009 Könyv
Die österreichische G'sellschaft Walterskirchen, Gudula Amalthea 2009 Könyv
Osztály egy kapitalista társadalomban Westergaard, John Gondolat 2009 Könyv
A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18-20. században Németh András 2009 Folyóiratcikk
Contemporary tourist behaviour Bowen, David CABI 2009 Könyv
A szeretet Bradshaw, John 1933- Duna International 2009 Könyv
Kézikönyv, Levéltár Levéltári kézikönyv Osiris 2009 Könyv
Gyermeklélektan, Mesekutatás, Olvasáslélektan Mint a mesében? Pont 2009 Könyv
Gyermekirodalom, Könyvismertetés Olvastad már? Pont 2009 Könyv
Evolúció , Törzsfejlődés A fajok eredete természetes kiválasztás útján Darwin, Charles Robert Typotex 2009 Könyv
Könyvészet Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe Gazda István Hatágú Síp Alapítvány 2009 Könyv
Életrajz, Festészet, Genetika, Pszichológia A magyar festőművész-géniuszok sorsa Czeizel Endre Galenus Lap- és Könyvkiadó Kft. 2009 Könyv
Anyanyelvi nevelés, Olvasás Fejlesztő olvasókönyv Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet Holnap Kiadó 2009 Könyv
Művelődéstörténet, Szótár Magyar művelődéstörténeti lexikon IX. Kőszeghy Péter főszerk. Balassi Kiadó 2009 Könyv
Kommunikáció Utálom a prezentációkat Caplin, James Akadémiai Kiadó 2009 Könyv
Pedagógia, Pedagógiai pszichológia Gyermekekről nevelőknek Mirnics Zsuzsanna Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2009 Könyv
Francia - Magyar, Társalgás Francia-magyar beszédfordulatok Náray-Szabó Márton Tinta Könyvkiadó 2009 Könyv
Tudománytörténet A Galilei-ügy tanulságai Jáki Szaniszló Kairosz Kiadó 2009 Könyv
Globalizáció A szégyen birodalma Ziegler, Jean Kairosz Kiadó 2009 Könyv
Idegen nyelv, Nyelvészet, Pedagógia Nyelvtanítás Bárdos Jenő Magvető 2008 Könyv
Bibliográfia, Idegen nyelv, Pedagógia Selected bibliography of Korean studies Academy of Korean Studies Korea Foundation 2008 Könyv
Pedagógia, Pszichológia Elhanyagolt gyermekek Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Neveléstudományi Tanszék Kossuth Egyetemi K. 2008 Könyv
Pedagógia The play of the words Briggs, F. Allen Harcourt Brace Jovanovich 2008 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…