Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
A civilizáció folyamata Elias, Norbert Gondolat 1994 Könyv
A minőség társadalma Kopátsy Sándor Kairosz Növekedéskut. Int. 1994 Könyv
Rétegződés, mobilitás, egyenlőtlenség Kálmán Katalin, P. MSZMP KB TTI 1994 Könyv
Beszélő házak Kapitány Ágnes Kossuth Kvk 1994 Könyv
Emigration und Remigration in der Erziehungswissenschaft Tenorth, Heinz-Elmar - Horn, Peter 1994 Folyóiratcikk
A tanügyi reform szociológiai dimenziója PaUN, Emil 1994 Folyóiratcikk
A katolikus egyház a plurális társadalomban TOMKA Miklós 1994 Folyóiratcikk
Erwachsenenbildung im sozialen Wande TIPPELT, R. 1994 Folyóiratcikk
V Rossii bolee milliona detej-invalidov VIŠNIKINA, S. Narodnoe Obrazovanie 1994 Folyóiratcikk
Filles et garçons a l'école, approches sociologiques et psycho-sociales. 1e partie DURU-BELLAT, M. Revue Française de Pédagogie 1994 Folyóiratcikk
Sozialreform oder Revolution? Luxemburg, Rosa Vulkan 1994 Könyv
Medvetánc Miklós Tamás Minerva 1994 Könyv
Közéleti kommunikáció Sárközy Erika Akad. K. 1994 Könyv
L'un et le multiple Simonffy Zsuzsa összeáll. Tinta 1994 Könyv
A pártállam gyermekei Szabó Ildikó Hatodik Síp Alapítvány Új Mandátum 1994 Könyv
Szociológiaelmélet Pokol Béla Rejtjel 1994 Könyv
Die Religion Simmel, Georg Rütten&Loening 1994 Könyv
Interventions for adolescent identity development Archer, Sally L. SAGE Publ. 1994 Könyv
The psychology of interpersonal behaviour Argyle, Michael Penguin Books 1994 Könyv
Pszichológia Atkinson, Rita L. Osiris-Századvég 1994 Könyv
Reden mit Händen und Füssen Axtell, Roger E. Knaur 1994 Könyv
Pszichológia Benesch, Helmut Springer Hungarica 1994 Könyv
Bevezetés a pszichoanalízisbe Freud, Sigmund 1856-1939 osztrák neurológus, pszichiáter Gondolat 1994 Könyv
Gondolatok az óvodáról - törvény után B.Méhes Vera 1994 Folyóiratcikk
Alternatív óvodapedagógiai törekvések Magyarországon W. Mikó Magdolna 1994 Folyóiratcikk
A mindennapi élet pszichopatológiája Freud, Sigmund 1856-1939 osztrák neurológus, pszichiáter Cserépfalvi 1994 Könyv
Devianciák Magyarországon Münnich Iván Közélet 1994 Könyv
Neurodynamics and psychology Oaksford, M. Academic Press 1994 Könyv
A tömegkommunikáció társadalmi hatásai SZECSKŐ Tamás OI 1994 Egyéb
Hogyan manipulálj - és hogyan védekezz Tartsay, Vilmos Figyelő K. 1994 Könyv
Somos Lajos Szecskó Károly OPKM 1994 Könyv
Die geistige Welt der Germanen Vries, Jan de Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1994 Könyv
Mitgift oder Erblast? Wernstedt, Rolf Lutherisches Verlagshaus 1994 Könyv
Az igazgatói szakma kialakulása Nagy Péter Tibor 1994 Folyóiratcikk
Hittan-oktatás Nagy Péter Tibor 1994 Folyóiratcikk
Tankönyvpolitika a kilencvenes években Nagy Péter Tibor 1994 Folyóiratcikk
Előadások a polgárosodásról. Polgárosodás, civil társadalom és demokrácia MTA Politikai Tudományok Intézete 1994 Könyv
A pszichológia alapjai Bernáth László Tertia 1994 Könyv
A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek Bettelheim, Bruno Gondolat 1994 Könyv
Lexi Csabay Katalin Tárogató K. 1994 Könyv
A lélektani típusok általános leírása Jung, Carl Gustav Európa 1994 Könyv
Pszichológia Job stress in a changing workforce Keita, Gwendolyn Puryear American Psychological Association 1994 Könyv
A pszichoanalízis szótára Laplanche, J. Akad. K 1994 Könyv
Unreasonable men Seidler, Victor J. Routledge 1994 Könyv
Pszichológia Das demaskierte Herz Tietze Henry G. Droemer Knaur 1994 Könyv
Pszichológia Denken, Lernen, Vergessen Vester, Frederic DTV 1994 Könyv
Kutatásmódszertan, Pedagógia A pedagógiai kutatás módszerei Bábosik István Tankvk. 1993 Könyv
Pedagógia, Pszichológia, Szociológia Kezdeti tapasztalatok, Bácskai Júlia ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp. 1993 Könyv
Pedagógia, Pedagógusképzés, Tanárképzés Pedagógiai olvasókönyv Balogh László Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1993 Könyv
Idegen nyelv, Nyelvészet, Pedagógia Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata Bárdos Jenő Nemzeti Tankvk. 1993 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Ünnepel az Alapítvány 10 éves a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány [szerk. biz. vez. Kálmán Erika] Kálmán Erika
Szabadváry Ferenc szerk.; Végh Ferenc
Magyarország oknyomozó története a középiskolák VIII. osztálya számára irta Jászai Rezső Jászai Rezső 1871-1952
Hamis vagy valódi? írásszakértés és jogismeret mindenkinek Kaszab Gyula, Soóky Andrea, Gulyás Jenő István Kaszab Gyula; Soóky Andrea; Gulyás Jenő István 1943-
A kézírás néma sikolya tabu témák figyelemfelkeltő jelei az írásban : prevenciós grafológiai kézikönyv [szerk. Soóky Andrea] ; [grafikákat kész. Papp Norbert] ; [kiad. S.K. Grafológiai és Írásszakértői Oktatási Központ] Papp Norbert ill. 1981-; Soóky Andrea szerk.
Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák-magyar viszonylatban osztrák - magyar kapcsolatok a turizmusban : EdTWIN Projekt [szerk. ... Albert Tóth Attila, Darabos Ferenc] [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Albert Tóth Attila szerk.; Darabos Ferenc szerk.
"Mások"-kal, másként b fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata [szerk. Csupor Zsolt Jánosné, Görcsné Muzsai Viktória] [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar] Csupor Zsolt Jánosné szerk.; Görcsné Muzsai Viktória 1954- szerk.
Felsőoktatási kutatási előrejelzés az ezredfordulóra [kötet szerk. Horváth Barna] ; [kiad. a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási Koordinációs Iroda] Horváth Barna szerk.
Felsőoktatás, értelmiség, egészség ... Frenkl Róbert [et al.] ; [szerk. Som Ferenc] ; [kiad. Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség] Frenkl Róbert; Som Ferenc szerk.
A suttogó titkai Tracy Hogg és Melinda Blau [ford. Szabó Olimpia] Hogg, Tracy; Blau, Melinda
Mai fiatalok argumentációs kultúrája doktori disszertáció 2016 Toma Kornélia Toma Kornélia, R.
Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia, 2006-2016 szerk. Burányiné Rákóczi Emese, Rétallérné Görbe Éva Burányiné Rákóczi Emese szerk.; Rétallérné Görbe Éva szerk.
A felsőoktatás (hozzáadott) értéke közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához szerk. Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika és Ceglédi Tímea Pusztai Gabriella szerk.; Bocsi Veronika szerk.; Ceglédi Tímea szerk.
Nyelvek és kultúrák dialógusa tanulmányok Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely
Válogatott tanulmányok XXXIII. OTDK : Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar [szerk. Lőrincz Ildikó, Halbritter András Albert] Lőrincz Ildikó szerk. 1968-; Halbritter András Albert 1972- szerk.
Munka az erdőn, hobbi a ház körül A motorfűrészes munka Szőke Miklós Szőke Miklós; Sarkadi Péter ill.
Poharak, kupák, serlegek XIX. századi üvegtárgyak a budapesti Iparművészeti Múzeumban Katona Imre Katona Imre 1927-; Szelényi Károly közrem. 1943-
Magister und Scholaren, Professoren und Studenten Geschichte deutscher Universitäten und Hochschulen im Überblick [Gesamtred. Günter Steiger, Werner Fläschendrager] Steiger, Günter
A társadalom bölcsője a család A IV. Családkongresszus előadásai : Gödöllő, 1998. július 17-19. [szerk. Márki László ; kiad. a Nagycsaládosok Oszágos Egyesülete] Márki László szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…