Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Nyelvészet, Pedagógia Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts Butzkamm, Wolfgang Tübingen 2008 Könyv
Pedagógia Az „Új Iskola” pedagógiája Buzás László Tankvk. 2008 Könyv
The choice of words Collins, V. H. Longman 2008 Könyv
Educating English learners Crawford, James Bilingual Educational Services 2008 Könyv
Bevezetés a pedagógiába Czike Bernadett Eötvös József Kvk. 2008 Könyv
Angol nyelvkönyv Czobor Zsuzsa Tankvk. 2008 Könyv
Pedagógiai módszertan Angol nyelvkönyv Czobor Zsuzsa Tankvk. 2008 Könyv
Mélylélektan és kultúra Csabai Márta Gradus ad Parnassum Kvk. 2008 Könyv
Felnőttoktatás Családpedagógiai módszertan Családpedagógiai Módszertani Központ Családi Nevelésért Alapítvány 2008 Könyv
Keresztény valláspedagógia Csanád Béla Jel 2008 Könyv
Bevezetés a korai fejlesztés témakörébe Csanádi Gabriella Comenius Bt 2008 Könyv
Az üzemmérnöki pálya Csanádi Gyula Tankönyvkiadó 2008 Könyv
Kognitív pedagógia Csapó Benő Akad. K. 2008 Könyv
Magyarország oktatásföldrajza Császár Zsuzsanna M. Pro Pannonia 2008 Könyv
Enterprise 1 Evans, Virginia Express Publ. 2008 Könyv
Drámajátékok Gabnai Katalin Helikon 2008 Könyv
Oktatásgazdaság, Pedagógia Az emberi erőforrások fejlesztése Gáspár László KŐRÖS 2008 Könyv
Teach English Doff, Adrian Cambridge Univ. Press 2008 Könyv
Dichter lesen Deutsche Schillergesellschaft Deutsche Schillergesellschaft 2008 Könyv
Instructed second language acquisition Ellis, Rod Blackwell 2008 Könyv
Le nouveau sans frontieres, 1. Dominique, Philippe CLE 2008 Könyv
Deutsch als Fremdsprache Goethe-Institut München Max Hueber 2008 Könyv
Learning how to teach Goetsch, David American Vocational Association, Inc. 2008 Könyv
Nevelési tanácsadás és iskolapszichológia Horányi Annabella A "Társadalmi beilleszkedési zavarok" c. kutatás Programirodája 2008 Könyv
Didaktik und Praxis der Schulphysik Houben, Hermann Herder 2008 Könyv
A modern course in business English Howatt, A. Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés Kalamár Hajnalka ELTE PPK 2008 Könyv
Első fizikakönyvem Karácsonyi Rezső Holnap 2008 Könyv
An introduction to second language acquisition research Larsen-freeman, Diane Longman 2008 Könyv
Gyerekközpontú iskola Klein Sándor Edge 2000 2008 Könyv
Gyerekközpontú iskola Klein Sándor Edge 2000 2008 Könyv
Keep talking Klippel, F. CUP 2008 Könyv
Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről Koltai Dénes Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2008 Könyv
Pedagógia, Tehetségpedagógia A tehetségkutatás magyar módja Komjáthy István Attraktor 2008 Könyv
Évkönyv Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem 2008 Könyv
Cours de civilisation Magyar Miklós Aula 2008 Könyv
Osvoenie russkimi lud'mi Dal'nego Vostoka i Russkoj Ameriki do konca XIX veka Alekseev, A. I. Nauka 2008 Könyv
Geschichte der Pädagogik Reble, Albert Klett 2008 Könyv
Child and adolescent development Schiamberg, Lawrence B. Macmillan 2008 Könyv
Pedagógiai program - hogyan? Pőcze Gábor Orsz. Közokt. Int. 2008 Könyv
Neveléstörténet Pukánszky Béla Nemzeti Tankvk. 2008 Könyv
Das grosse Feste- und Feierbuch Riedl, Franz Xaver Auer 2008 Könyv
Grammar games Rinvolucri, Mario Cambridge Univ. Press 2008 Könyv
A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás Pelles Tamás Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola 2008 Könyv
Techniques in teaching writing Raimes, Ann Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Mikrocsoportok az iskolai osztályokban Vastagh Zoltán Akad. K. 2008 Könyv
Streamline English Viney, Peter Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Vitairat a mai magyar művelődésről Vitányi Iván Gondolat 2008 Könyv
Russkij âzyk Volodina, G. I. Russkij Âzyk 2008 Könyv
Az idegennyelv-képzés fejlesztése a felsőoktatásban Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramok Iroda 2008 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…