Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Nyelvészet, Pedagógia Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts Butzkamm, Wolfgang Tübingen 2008 Könyv
Pedagógia Az „Új Iskola” pedagógiája Buzás László Tankvk. 2008 Könyv
The choice of words Collins, V. H. Longman 2008 Könyv
Educating English learners Crawford, James Bilingual Educational Services 2008 Könyv
Bevezetés a pedagógiába Czike Bernadett Eötvös József Kvk. 2008 Könyv
Angol nyelvkönyv Czobor Zsuzsa Tankvk. 2008 Könyv
Pedagógiai módszertan Angol nyelvkönyv Czobor Zsuzsa Tankvk. 2008 Könyv
Mélylélektan és kultúra Csabai Márta Gradus ad Parnassum Kvk. 2008 Könyv
Felnőttoktatás Családpedagógiai módszertan Családpedagógiai Módszertani Központ Családi Nevelésért Alapítvány 2008 Könyv
Keresztény valláspedagógia Csanád Béla Jel 2008 Könyv
Bevezetés a korai fejlesztés témakörébe Csanádi Gabriella Comenius Bt 2008 Könyv
Az üzemmérnöki pálya Csanádi Gyula Tankönyvkiadó 2008 Könyv
Kognitív pedagógia Csapó Benő Akad. K. 2008 Könyv
Magyarország oktatásföldrajza Császár Zsuzsanna M. Pro Pannonia 2008 Könyv
Enterprise 1 Evans, Virginia Express Publ. 2008 Könyv
Drámajátékok Gabnai Katalin Helikon 2008 Könyv
Oktatásgazdaság, Pedagógia Az emberi erőforrások fejlesztése Gáspár László KŐRÖS 2008 Könyv
Teach English Doff, Adrian Cambridge Univ. Press 2008 Könyv
Dichter lesen Deutsche Schillergesellschaft Deutsche Schillergesellschaft 2008 Könyv
Instructed second language acquisition Ellis, Rod Blackwell 2008 Könyv
Le nouveau sans frontieres, 1. Dominique, Philippe CLE 2008 Könyv
Deutsch als Fremdsprache Goethe-Institut München Max Hueber 2008 Könyv
Learning how to teach Goetsch, David American Vocational Association, Inc. 2008 Könyv
Nevelési tanácsadás és iskolapszichológia Horányi Annabella A "Társadalmi beilleszkedési zavarok" c. kutatás Programirodája 2008 Könyv
Didaktik und Praxis der Schulphysik Houben, Hermann Herder 2008 Könyv
A modern course in business English Howatt, A. Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés Kalamár Hajnalka ELTE PPK 2008 Könyv
Első fizikakönyvem Karácsonyi Rezső Holnap 2008 Könyv
An introduction to second language acquisition research Larsen-freeman, Diane Longman 2008 Könyv
Gyerekközpontú iskola Klein Sándor Edge 2000 2008 Könyv
Gyerekközpontú iskola Klein Sándor Edge 2000 2008 Könyv
Keep talking Klippel, F. CUP 2008 Könyv
Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről Koltai Dénes Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2008 Könyv
Pedagógia, Tehetségpedagógia A tehetségkutatás magyar módja Komjáthy István Attraktor 2008 Könyv
Évkönyv Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem 2008 Könyv
Cours de civilisation Magyar Miklós Aula 2008 Könyv
Osvoenie russkimi lud'mi Dal'nego Vostoka i Russkoj Ameriki do konca XIX veka Alekseev, A. I. Nauka 2008 Könyv
Geschichte der Pädagogik Reble, Albert Klett 2008 Könyv
Child and adolescent development Schiamberg, Lawrence B. Macmillan 2008 Könyv
Pedagógiai program - hogyan? Pőcze Gábor Orsz. Közokt. Int. 2008 Könyv
Neveléstörténet Pukánszky Béla Nemzeti Tankvk. 2008 Könyv
Das grosse Feste- und Feierbuch Riedl, Franz Xaver Auer 2008 Könyv
Grammar games Rinvolucri, Mario Cambridge Univ. Press 2008 Könyv
A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás Pelles Tamás Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola 2008 Könyv
Techniques in teaching writing Raimes, Ann Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Mikrocsoportok az iskolai osztályokban Vastagh Zoltán Akad. K. 2008 Könyv
Streamline English Viney, Peter Oxford Univ. Pr. 2008 Könyv
Vitairat a mai magyar művelődésről Vitányi Iván Gondolat 2008 Könyv
Russkij âzyk Volodina, G. I. Russkij Âzyk 2008 Könyv
Az idegennyelv-képzés fejlesztése a felsőoktatásban Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramok Iroda 2008 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Ünnepel az Alapítvány 10 éves a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány [szerk. biz. vez. Kálmán Erika] Kálmán Erika
Szabadváry Ferenc szerk.; Végh Ferenc
Magyarország oknyomozó története a középiskolák VIII. osztálya számára irta Jászai Rezső Jászai Rezső 1871-1952
Hamis vagy valódi? írásszakértés és jogismeret mindenkinek Kaszab Gyula, Soóky Andrea, Gulyás Jenő István Kaszab Gyula; Soóky Andrea; Gulyás Jenő István 1943-
A kézírás néma sikolya tabu témák figyelemfelkeltő jelei az írásban : prevenciós grafológiai kézikönyv [szerk. Soóky Andrea] ; [grafikákat kész. Papp Norbert] ; [kiad. S.K. Grafológiai és Írásszakértői Oktatási Központ] Papp Norbert ill. 1981-; Soóky Andrea szerk.
Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák-magyar viszonylatban osztrák - magyar kapcsolatok a turizmusban : EdTWIN Projekt [szerk. ... Albert Tóth Attila, Darabos Ferenc] [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Albert Tóth Attila szerk.; Darabos Ferenc szerk.
"Mások"-kal, másként b fókuszban a gyógypedagógiai ellátás osztrák és magyar gyakorlata [szerk. Csupor Zsolt Jánosné, Görcsné Muzsai Viktória] [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar] Csupor Zsolt Jánosné szerk.; Görcsné Muzsai Viktória 1954- szerk.
Felsőoktatási kutatási előrejelzés az ezredfordulóra [kötet szerk. Horváth Barna] ; [kiad. a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási Koordinációs Iroda] Horváth Barna szerk.
Felsőoktatás, értelmiség, egészség ... Frenkl Róbert [et al.] ; [szerk. Som Ferenc] ; [kiad. Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség] Frenkl Róbert; Som Ferenc szerk.
A suttogó titkai Tracy Hogg és Melinda Blau [ford. Szabó Olimpia] Hogg, Tracy; Blau, Melinda
Mai fiatalok argumentációs kultúrája doktori disszertáció 2016 Toma Kornélia Toma Kornélia, R.
Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia, 2006-2016 szerk. Burányiné Rákóczi Emese, Rétallérné Görbe Éva Burányiné Rákóczi Emese szerk.; Rétallérné Görbe Éva szerk.
A felsőoktatás (hozzáadott) értéke közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához szerk. Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika és Ceglédi Tímea Pusztai Gabriella szerk.; Bocsi Veronika szerk.; Ceglédi Tímea szerk.
Nyelvek és kultúrák dialógusa tanulmányok Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely
Válogatott tanulmányok XXXIII. OTDK : Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar [szerk. Lőrincz Ildikó, Halbritter András Albert] Lőrincz Ildikó szerk. 1968-; Halbritter András Albert 1972- szerk.
Munka az erdőn, hobbi a ház körül A motorfűrészes munka Szőke Miklós Szőke Miklós; Sarkadi Péter ill.
Poharak, kupák, serlegek XIX. századi üvegtárgyak a budapesti Iparművészeti Múzeumban Katona Imre Katona Imre 1927-; Szelényi Károly közrem. 1943-
Magister und Scholaren, Professoren und Studenten Geschichte deutscher Universitäten und Hochschulen im Überblick [Gesamtred. Günter Steiger, Werner Fläschendrager] Steiger, Günter
A társadalom bölcsője a család A IV. Családkongresszus előadásai : Gödöllő, 1998. július 17-19. [szerk. Márki László ; kiad. a Nagycsaládosok Oszágos Egyesülete] Márki László szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…