Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Agyteszt 2 Bánki M. Csaba Biográf 1992 Könyv
Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes Fulghum, Robert Park 1992 Könyv
Pszichológia Mayer Józser szerk. BKE 1992 Könyv
Psychology in foreign language teaching Mcdonough, Steven H. Routledge 1992 Könyv
Improving reading skills Milan, Deanne McGraw-Hill 1992 Könyv
Les institutions de la France sous la monarchie absolue Mousnier, Roland Presses Univ de France 1992 Könyv
The pursuit of happiness Myers, David G. Morrow 1992 Könyv
A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái Pálhegyi Ferenc szerk. Tankönyvkiadó 1992 Könyv
Pszichológiatörténet Pléh Csaba Gondolat 1992 Könyv
Angewandte gruppendynamik Rechtien, Wolfgang Quintessenz 1992 Könyv
Grundlagen der Organisationspsychologie Rosenstiel, Lutz von Schäffer-Poeschel Verl. 1992 Könyv
Alapelvek és méréselmélet. Személyiséglélektani szöveggyüjtemény Tankvk. 1992 Könyv
Basic psychology Gleitman, Henry W. W. Norton&Company 1992 Könyv
Experimental psychology Myers, Anne Brooks&Cole 1992 Könyv
Oktatáspolitika és iskolarendszer Kozma Tamás- Lukács Péter Educatio 1992 Könyv
Tanulók, iskolák, különbségek Báthory Zoltán Nemzeti Tankönyvkiadó 1992 Könyv
Budapest térbeli-társadalmi szerkezetének változásai Csanádi Gábor - Ladányi János Akadémiai Kiadó 1992 Egyéb
Diktatúra és vezérkultusz : A magyarországi kommunista diktatúra létrejöttének tudásszociológiai előzményei Hammer Ferenc OI 1992 Egyéb
Település, közgazdaság, kultúra Nyitray Réka Közgazd. és Jogi Kvk. 1992 Egyéb
Bevezetés a szociológiába ANDORKA Rudolf Aula 1992 Egyéb
A keresztény bölcselet alapjai Bolberitz Pál Jel Kiadó 1992 Egyéb
A magyar oktatás második államosítása Nagy Péter Tibor Educatio 1992 Könyv
Életrajz, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Lubrich Ágost Németh András OPKM 1992 Könyv
Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága Pukánszky Béla - Gácser J. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1992 Könyv
Kisparti János Oláh János OPKM 1992 Könyv
Karácsony Sándor Kontra György OPKM 1992 Könyv
Lukács Sándor Mezei Károly OPKM 1992 Könyv
Stolmár László Franyó István OPKM 1992 Könyv
A siker lélektana Váriné Szilágyi Ibolya Hatodik Síp Alapítvány Új Mandátum 1992 Könyv
Social capital in the knowledge economy Westlund, Hans Springer 1992 Könyv
Why the american century? Zunz, Olivier The University of Chicago Press 1992 Könyv
Valóság '70 Scientia Humana 1992 Könyv
Understanding utterances Blakemore, Diane Blackwell 1992 Könyv
A nagy közösségi iskolakoncepciók kialakulása Németh András 1992 Folyóiratcikk
A nevelés "kopernikuszi fordulata" Németh András 1992 Folyóiratcikk
Abbotsholme-tól az "École active"-ig Németh András 1992 Folyóiratcikk
Abnormal psychology and modern life Carson, Robert C. HarperCollins 1992 Könyv
Állam, egyház, oktatás, 1848-1945 Nagy Péter Tibor 1992 Folyóiratcikk
Középiskola, Pszichológia Anxiety discorders in youth Kendall, Philip C. Allyn and Bacon 1992 Könyv
Pszichológiai szöveggyűjtemény Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK Tankvk. 1992 Könyv
Psychoanalyse und Prosa im 20. Jahrhundert Kyora, Sabine Metzler 1992 Könyv
Pszichológia Psychologie der Emotionen Ulich, Dieter Kohlhammer 1992 Könyv
Pszichológia Az álomról Varjas Sándor Hatágú Síp Alapítvány 1992 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Making sense of English grammar exercises Allsop, Jake Cassell 1991 Könyv
Életrajz, Pedagógia Adolf Reichwein Amlung, Ullrich Dipa Verl. 1991 Könyv
Pedagógia Building strategies Abbs, Brian Téka 1991 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia The Grasshopper and the Ant Aesop Oxford Univ. Pr. 1991 Könyv
Felsőoktatás, Pedagógia The lecturer's guide to quality and standards in colleges and universities Ashcroft, Kate The Falmer Press 1991 Könyv
Pedagógia English visa Blundell, Jon Oxford Univ. Pr. 1991 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Task listening Blundell, Lesley Cambridge Univ. Press 1991 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Kapd össze magad! radikálisan új módszer, hogy megváltoztasd az életed Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Paranormalitás miért látjuk azt, ami nincs is ott? Richard Wiseman [ford. Kult Katalin] Wiseman, Richard 1966-; Kult Katalin ford.
Pozitív fegyelmezés az iskolában kölcsönös tisztelet, az együttműködés és a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanítás során [Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn] [ill. Takács Mari] [ford. Gyárfás Veronika] Nelsen, Jane; Lott, 700 11 a Lynn 1943-; Glenn, H. Stephen; Takács Mari 1971- ill.; Gyárfás Vera 1975- ford.
Ezeregy nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához Ellen Notbohm, Veronica Zysk [ford. Kepes János] Notbohm, Ellen; Zysk, Veronica; Kepes János ford.
Az elme nyelve társalgás és nyelvfejlődés Schnell Zsuzsanna Schnell Zsuzsanna
Társas intelligencia az emberi kapcsolatok új tudománya Daniel Goleman Goleman, Daniel 1946-
Női beszéd, férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében írta Bóna Judit Bóna Judit 1979-
Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások elmélet és terápia kölcsönhatásai Gerő Zsuzsa [szerk. Gál Nóra] Gerő Zsuzsa 1940-1999; Gál Nóra szerk.
#Felvételi felsőoktatásról mindenkinek szerzők Kiss László, Kopasz Károly, Kurkó Noémi, Szentkirályi-Szász Krisztina, Tóth Mária föszerk. Szentkirályi-Szász Krisztina fel.szerk. Hungler Tímea szerk. Gönye László Kiss László; Kopasz Károly; Kurkó Noémi; Szentkirályi-Szász Krisztina szerző, főszerk.; Tóth Mária; Hungler Tímea fel. szerk.; Gönye László szerk.
Evolúciós pszichológia mesterfokon [szerk. Gyuris Petra, Meskó Norbert] Gyuris Petra szerk. 1978-; Meskó Norbert 1968- szerk.
Gyászidőben a gyászolók lelkigondozásának lehetőségei / Bodó Sára Bodó Sára 1959-
Gyermeklélektan Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes Mérei Ferenc; Binét Ágnes, V.
Kosárfonás Faragó Krisztina, Varga Péter Faragó Krisztina; Varga Péter
Életválságok meséi mesekalauz útkeresőknek Boldizsár Ildikó Boldizsár Ildikó 1963- író, néprajzkutató, kritikus
A Szondi-teszt korszerű értelmezése Lukács Dénes Lukács Dénes
Emlékirataim Apponyi Albert [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila] Apponyi Albert 1846-1933; Kovács Attila Zoltán sajtó alá rend. 1972-; Soós Viktor Attila 1979- sajtó alá rend.
Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton 6-8. század Pierre Riché [ford. Ádám Anikó, Sághy Marianne] ; [a bevezetőt írta Sághy Marianne] ; [a bibliográfiát és az indexeket kész. Andra Jugănaru, Aklán Anna Katalin] Riché, Pierre 1921-; Ádám Anikó ford. 1959-; Sághy Marianne 1961- ford., bev.; Jugănaru, Andra közrem.; Aklan Anna Katalin közrem.
Színes érettségi tételek biológiából középszint - szóbeli [szerzők: Juhász Katalin, Vargáné Lengyel Adrien] [ill. Falcione Sarolta] Juhász Katalin; Vargáné Lengyel Adrien; Falcione Sarolta 1967- ill.
Érettségi témakörök vázlata történelemből közép- és emelt szint [szerző: Boronkai Szabolcs] Boronkai Szabolcs

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…