Találatok a helyi katalógusban:

Témakör Cím Szerző Kiadó Kiadás éve Adathordozó
Agyteszt 2 Bánki M. Csaba Biográf 1992 Könyv
Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes Fulghum, Robert Park 1992 Könyv
Pszichológia Mayer Józser szerk. BKE 1992 Könyv
Psychology in foreign language teaching Mcdonough, Steven H. Routledge 1992 Könyv
Improving reading skills Milan, Deanne McGraw-Hill 1992 Könyv
Les institutions de la France sous la monarchie absolue Mousnier, Roland Presses Univ de France 1992 Könyv
The pursuit of happiness Myers, David G. Morrow 1992 Könyv
A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái Pálhegyi Ferenc szerk. Tankönyvkiadó 1992 Könyv
Pszichológiatörténet Pléh Csaba Gondolat 1992 Könyv
Angewandte gruppendynamik Rechtien, Wolfgang Quintessenz 1992 Könyv
Grundlagen der Organisationspsychologie Rosenstiel, Lutz von Schäffer-Poeschel Verl. 1992 Könyv
Alapelvek és méréselmélet. Személyiséglélektani szöveggyüjtemény Tankvk. 1992 Könyv
Basic psychology Gleitman, Henry W. W. Norton&Company 1992 Könyv
Experimental psychology Myers, Anne Brooks&Cole 1992 Könyv
Oktatáspolitika és iskolarendszer Kozma Tamás- Lukács Péter Educatio 1992 Könyv
Tanulók, iskolák, különbségek Báthory Zoltán Nemzeti Tankönyvkiadó 1992 Könyv
Budapest térbeli-társadalmi szerkezetének változásai Csanádi Gábor - Ladányi János Akadémiai Kiadó 1992 Egyéb
Diktatúra és vezérkultusz : A magyarországi kommunista diktatúra létrejöttének tudásszociológiai előzményei Hammer Ferenc OI 1992 Egyéb
Település, közgazdaság, kultúra Nyitray Réka Közgazd. és Jogi Kvk. 1992 Egyéb
Bevezetés a szociológiába ANDORKA Rudolf Aula 1992 Egyéb
A keresztény bölcselet alapjai Bolberitz Pál Jel Kiadó 1992 Egyéb
A magyar oktatás második államosítása Nagy Péter Tibor Educatio 1992 Könyv
Életrajz, Oktatás- és neveléstörténet, Pedagógia Lubrich Ágost Németh András OPKM 1992 Könyv
Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága Pukánszky Béla - Gácser J. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1992 Könyv
Kisparti János Oláh János OPKM 1992 Könyv
Karácsony Sándor Kontra György OPKM 1992 Könyv
Lukács Sándor Mezei Károly OPKM 1992 Könyv
Stolmár László Franyó István OPKM 1992 Könyv
A siker lélektana Váriné Szilágyi Ibolya Hatodik Síp Alapítvány Új Mandátum 1992 Könyv
Social capital in the knowledge economy Westlund, Hans Springer 1992 Könyv
Why the american century? Zunz, Olivier The University of Chicago Press 1992 Könyv
Valóság '70 Scientia Humana 1992 Könyv
Understanding utterances Blakemore, Diane Blackwell 1992 Könyv
A nagy közösségi iskolakoncepciók kialakulása Németh András 1992 Folyóiratcikk
A nevelés "kopernikuszi fordulata" Németh András 1992 Folyóiratcikk
Abbotsholme-tól az "École active"-ig Németh András 1992 Folyóiratcikk
Abnormal psychology and modern life Carson, Robert C. HarperCollins 1992 Könyv
Állam, egyház, oktatás, 1848-1945 Nagy Péter Tibor 1992 Folyóiratcikk
Középiskola, Pszichológia Anxiety discorders in youth Kendall, Philip C. Allyn and Bacon 1992 Könyv
Pszichológiai szöveggyűjtemény Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK Tankvk. 1992 Könyv
Psychoanalyse und Prosa im 20. Jahrhundert Kyora, Sabine Metzler 1992 Könyv
Pszichológia Psychologie der Emotionen Ulich, Dieter Kohlhammer 1992 Könyv
Pszichológia Az álomról Varjas Sándor Hatágú Síp Alapítvány 1992 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Making sense of English grammar exercises Allsop, Jake Cassell 1991 Könyv
Életrajz, Pedagógia Adolf Reichwein Amlung, Ullrich Dipa Verl. 1991 Könyv
Pedagógia Building strategies Abbs, Brian Téka 1991 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia The Grasshopper and the Ant Aesop Oxford Univ. Pr. 1991 Könyv
Felsőoktatás, Pedagógia The lecturer's guide to quality and standards in colleges and universities Ashcroft, Kate The Falmer Press 1991 Könyv
Pedagógia English visa Blundell, Jon Oxford Univ. Pr. 1991 Könyv
Idegen nyelv, Pedagógia Task listening Blundell, Lesley Cambridge Univ. Press 1991 Könyv

Az első 20 találat az egyetemi könyvtár adatbázisában:

Az alábbi táblázatban csak a szerző és a cím szerinti szűrés biztosított.

Témakör Cím Szerző
Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai [Kozma Tamás, Perjes István szerk.] Kozma Tamás szerk. 1951-; Perjés István 1965- szerk.
Environment and school initiative lessons from the ENSI Network - Past, Present and Future eds. Christine Affolter, Attila Varga Affolter, Christine szerk.; Varga Attila szerk.
"Tudós tanárok - tanár tudósok" konferencia a minőségi tanárképzésről és "Ember a természetben és a társadalomban" diszcipliákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival ...2014. november 10-11., ...Budapest [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ
A maratoni sereg Trencsényi László Trencsényi László 1947-
A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Fizel Natasa Fizel Natasa
A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével 2008. április 24-25. között megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication 24-25 April 2008, Dunaújváros [szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea] Kukorelli Sándorné szerk.; Tóth Andrea szerk.
A komprehenzív iskoláról írások, előadások Loránd Ferenc [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.] Loránd Ferenc 1930-
The insider's guide to the colleges, 1988-1989 Compiled and edited by the Staff of the Yale Daily News
VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia Dunaújváros, 2005.április 28-30. [főszerk. Kukorelli Katalin] Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által megrendezett Kukorelli Katalin szerk. 1956- főiskolai tanár
A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban Kovács Klára Kovács Klára
Szolgálva, nem tündökölve Trencsényi 70 szerk. Nagy Ádám Nagy Ádám szerk. 1972-
Irodalomtanítás az általános és középiskolában Vörös József Vörös József
Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance ed. by Gabriella Pusztai Pusztai Gabriella szerk. 1966-
Validáció a hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András, Tót Éva [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András; Tót Éva 1955-
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt 1944-
Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. német nyelv szerk. Einhorn Ágnes [írták Dávid Ágnes et al.] Einhorn Ágnes írta és szerkesztette; Dávid Ágnes szerző; Morvai Edit szerző; Petneki Katalin szerző; Szablyár Anna szerző; Vándor Judit szerző
Hálózati tanulással az integrációért Kazáron Közread. az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november [szerk. Buda András, Kiss Endre] Buda András szerk.; Kiss Endre szerk.
Integrált szemléletű feladatbank a természettudományos tehetséggondozáshoz középiskolábam Baranyai József [et al.] szerk. Iker János [et al.] [kötetet gond. a] Media Oktatási és Szolgáltató Kkt. Baranyai József; Iker János szerk.

Találatok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban:

Az alábbi táblázatban csak a szerző, a cím és a kiadás éve szerinti szűrés biztosított.

Cím Szerző Kiadás éve
Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai Szerk.: Virágh K, Kun A 2000
Fekete Gábor és a hazai növényökológia Tuba Z 2000
Az ökológia-szünbiológia oktatása hazai agráregyetemi szempontból Bakonyi G, Tuba Z 1999
Dr. Kiss László egyetemi tanár köszöntése 70. születésnapja alkalmából Inzelt G 1998
Teória és tanítás. Egy angolszász irodalomoktatási szimpozion mérlege Dávidházi Péter 1983
"Ekkor lettem magyarrá". Toldy ceglédi taníttatása mint befogadási rítus Dávidházi Péter 2000
A határmenti régiók megújítási lehetőségeinek néhány forrása Rechnitzer J 1992
Einige Möglichkeiten zur Erneuerung der grenznahen Gebiete Rechnitzer J 1992
A répcelaki törés hatása a Miskolci Egyetem kutatási és oktatási tevékenységére. Egy súlyos ipari katasztrófa és hatása a műszaki fejlődésre. Répcelak 1969 Tóth L 1994
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete tevékenységi területei, oktatási stratégiája Tóth L 2003
A hulladékgazdálkodás oktatása Ligetvári F 1999
Tessedik pedagógiai munkája az agrárképzésben Farkas M, Ligetvári F 1999
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása Kelemen János, Bernát István 1969
"Pedagógiai robinzonád" vagy szocializációs elmélet? Rousseau Emiljéről Kelemen János 1976
Egy valláskutató tanítása - Széljegyzetek Lukács József könyvéhez Kelemen János 1987
A filozófia és a szemiotika lehtséges hozzájárulása anyanelvi oktatásunk korszerűsítéséhez Kelemen János 1976
Wittgensteint azért mindig tanítottuk Kelemen János 2003
Technikai javaslatok pszichológiai tesztek oktatására és a vizsgálatok lefolytatására Pethő B 1974
Pszichológiai tanulmányok XVI. kötet Szerk.: Hunyadi Gy 1985
A pszichiátriai betegek gondolkodásának vizsgálatáról (A klinikai Gondolkodásvizsgálati Séma értékeléséről) Pethő B 1985
Pszichológiai tesztek alkalmazása az elmeszakértői vélemény kialakításában Pethő B 1970
Tanítvány és mestere (Szabó Lőrinc és Babits) Kabdebó Lóránt 1966
In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 Szerk.: Tóth Károly 2002
A dél-szláv háború és a Nemzetközi Bíróság Lamm Vanda 2002
Teach neuroanatomy Réthelyi M 1997
Az “Egészségügyi intézmények vezetése” című tantárgy oktatása esettanulmányok segítségével Réthelyi M 1999
Az anatómia oktatása - múlt és jelen Réthelyi M 2003
50 év az oktatásban és a kutatásban Kövesné Gilicze Éva 2001
Mezőgazdasági kutatás és oktatás az Egyesült Államokban Debreczeni B, Kádár I 1991
Tenyészállat-nevelés és -értékesítés az elmúlt évek támogatási rendszerének tükrében és további lehetőségek az uniós csatlakozásig Fésüs László, Hajduk Péter, Mezőszentgyörgyi Dávid, Sáfár László 2000
Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Szerk.: Juhász Béla 1997
Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból Imre László 1997
Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről Szerk.: Brezsnyánszky László, Juhász Judit 2002
A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé Imre László 2002
A szerves kémiai technológia laboratóriumi oktatása Keglevich Gy, Sallay P, Ernyei L 1993
A pedagógiai irányítás tanulmányozásának módszertani kérdéseiről Báthory Zoltán 1968
Beszámoló a neveléstudományi kutatók részére rendezett nemzetközi UNESCO-szeminárium munkájáról Báthory Zoltán 1968
Tanulás és nevelés - Nemzetközi Szeminárium Svédországban Báthory Zoltán 1969
Tankönyvíró tudósok. Jerome S. Bruner: Az oktatás folyamata Báthory Zoltán 1969
Vizsgálatok a tanítás-tanulás eredményeinek körében Báthory Zoltán 1970
Egy nemzetközi pedagógiai kutatóprogramról Báthory Zoltán 1970
Egy tanári attitűd vizsgálata Báthory Zoltán 1971
Postlethwaite, T.N.: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok Báthory Zoltán 1971
Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Báthory Zoltán 1972
Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák Báthory Zoltán 1972
A középiskolai biológia és a felsőoktatás. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok Báthory Zoltán 1972
Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében Báthory Zoltán 1975
Pedagógiai céljaink és az általános iskola Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai kutatások főbb irányai Báthory Zoltán 1976
A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása Báthory Zoltán 1978
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…