2015. október 19., hétfő 13:11

A digitális pedagógia világa

 

Albert Enikő: Digitális pedagógia eszközök használata  Letöltés 
"A mai, sok területen digitalizált világban az oktatásban is szükséges van az infokommunikációs eszközökre. Nem csak bemutatásra és hatékonyabb információátadásra lehet alkalmazni őket, hanem fontos, hogy ezeket az eszközöket a diákok is használni tudják."
Csete Ildikó: A számítógéppel segített tanulással kapcsolatos tapasztalataim Letöltés

"Manapság a technika fejlődésével a pedagógusoknak is készen kell állni a változásokra, és a gyerekek igényeinek megfelelően fejlődést mutatni a tanítás terén. gok megjelenésével. Mivel az általunk tanított korosztály már a digitális világba születik bele, nekünk is lépést kell tartani az újdonságok megjelenésével" 

Dobos Ildikó: Hogyan viszonyulok a mindennapi munkámban a digitális pedagógiához? Letöltés
"Mindenki beszélt és használta ezeket az eszközöket, melyeket én nem ismertem és nem használtam, így egy párhuzamos ismeretlen világ érzése alakult ki körülöttem, amelyben én nem vettem részt. Felmerült bennem a kérdés: miért nem használjuk? Tényleg káros-e a lelki életre és kívül kell-e tartani?" 
Elekné Csepe Krisztina: Hogyan használom a digitális eszközöket?  Letöltés
 "Egy budapesti szakközépiskola igazgatóhelyetteseként dolgozom. Kizárólag érettségi utáni szakképzéssel foglalkozunk nappali és esti tagozaton. A számítástechnikai eszközök használata megkerülhetetlen a munkám során. Felhasználása rendkívül sokrétű."
Erős Anita: Hogyan viszonyulok a digitális pedagógiához a mindennapi munkámban? Letöltés
"Manapság életünket átszövi a digitális világ, lehetetlenség megkerülni. Az egyre gyorsuló ütemű fejlődéssel valamelyest mindenkinek meg kell próbálnia lépést tartani. Az egyes generációk azonban különbözőképpen viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz."
Ferenczi Gábor: Viszonyom az információs társadalomhoz a mindennapi életemben Letöltés 
"Nagyon nehéz úgy élni, mai szemmel, hogy ne vennék tudomást a világ infokommunikációs jellegéről, sőt inkább létéről. Nincs is erre szükség, hisz a létező valóság adott. Ezen nem kell gondolkozni. A problémát inkább az jelenti, ha csak egy nap erejéig is bármi akadályozza az elektronikus információáramlást" 
Galambos Zsuzsanna: Hogyan használom az IKT eszközöket a tanítás folyamatában Letöltés

"2007 óta nem pedagógusként, hanem fenntartói feladatok ellátójaként dolgozom a magyar közoktatásban. Ezen munkám során igen fontosnak tartottam az innovatív szemlélet elsajátíttatását, amelynek érdekében több uniós pályázat eredményes elkészítője és megvalósítója voltam. A pályázatok eredménye volt a digitális eszközök megjelenése és használatának elterjesztése köznevelési intézményeinkben: digitális táblák, tanári laptopok, tanulói laptopok kerültek be eszközként, tudásként pedig az ezek használatát segítő képzések. Miért tartom fontosnak a digitális pedagógia eszközrendszerének és tartalmának ismeretét, használatát?"

Hajdúné Medgyesi Andrea: A digitális pedagógia megjelenése a tanóráimon Letöltés
"Kapcsolatom a digitális pedagógiával már általános iskolás koromban kezdődött, amikor számítástechnikai fakultáció keretében Commodore 64-es számítógépeken dolgoztunk. Felsőfokú tanulmányaimat műszaki szakterületen végeztem, így a tanulmányok során nélkülözhetetlen volt a számítástechnikai ismeretek megléte, azok alkalmazása."
Hauberné Görögh Borbála: Én és a digitális pedagógia Letöltés
"A nevem: Hauberné Görögh Borbála 1978-ban végeztem a (Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen) biológia –kémia szakon, középiskolai tanárként. Ebben az időben a digitális technika nem volt elterjedt. Megcsodáltuk az egyetem szobányi lyukkártyás számítógépét, tanultunk valami rövid ideig programozást, amelyet sem a tanáraink sem mi nem vettünk elég komolyan. Legfantasztikusabb álmainkban sem tudtuk volna elképzelni, (akkor, amikor ritka volt a színes tv és különleges kegynek számított a vonalas telefon beszerelése) hogy 37 évvel később az általános és középiskolai diákok „okos maroktelefonokkal” szaladgálnak."
Herold József: Hogyan (nem)használom a digitális pedagógia adta lehetőségeit munkám során? Letöltés

Herold József vagyok  Zalaegerszegen a Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és "Módszertani Intézmény vezetőjeként dolgozom. Tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket tanítunk, oktatunk.  2012 januárjában  az önkormányzat  TIOP- pályázatának köszönhetően intézményünk 6 interaktív táblával és 11 iskolai PC csomaggal gyarapodott a hozzátartozó laptopokkal és projektorokkal együtt."

Horváth Viktória Ágnes: Én és a digitális pedagógia Letöltés
"Az oktatásban, tanításban nagyon sok változás következett be az utóbbi időkben. Régebben elképzelhetetlennek tartották a tanárok, hogy akárki is beleszóljon az előre megtervezett tanítási stratégiákba. Az utóbbi években az internet mindenhova behatolt, köztük az oktatásba is. Az internetes közösségi szerveződések teljes mértékben elérték az oktatást, egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektronikus tanulás."  
Huszár Ágnes: Digitális pedagógia a munkámban Letöltés
"Egy 1992-ben alakult üzleti kommunikációs cégnél dolgozom. Az intézmény az első magyarországi nyelvi-kommunikációs tanácsadó szervezet, amely kifejezetten a vállalati és üzleti világ számára dolgozott ki üzleti kommunikációs képzési programokat, elsősorban angolul. A cég multinacionális vállalatok beszállítója 23 éve, a Magyarországon jelen lévő nagyvállalatok közül 70 cég folyamatosan a megrendelője."
Jugovits Tamás: Hogyan használom, ill. hogyan nem használom a digitális pedagógia eszközeit a munkám során Letöltés
"Az 1990-es évek második felében kerültem mérnökként a középiskolai oktatás szakképzési területére. Akkor már fontos szerepet töltött be iskolánkban a számítástechnika, majd később informatika tantárgyak oktatása. Az ott alkalmazott eszközöket akkoriban csak a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés feladataira használták tanulóink informatika órákon. 
Kiszlingstein Éva: Hogyan használom a digitális pedagógiát a munkám során? Letöltés
 "A mai gyerekek többségéhez nagyon közel áll a digitális világ és ha úgy tetszik, akkor nekem, mint történelmet tanító tanárnak ezt ki is kell használni. Egyrészt az IKT eszközök segítségével közelebb tudom hozni a régi világot, így megismerhetőbbé, sok esetben elfogadhatóbbá válik az. Meg tudom tanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan kell keresni az adott témához anyagot, hogyan kell azt feldolgozni, bemutatót készíteni, kiselőadást tartani."
Kulcsárné Böröcz Andrea: Digitális pedagógia Letöltés
"Az IKT eszközök szinte váratlanul jelentek meg az iskolákban. Nem volt sem az iskola, sem én olyan felkészült, amelyre a számítógép adta lehetőségek biztosították volna. Korosztálytól függően kevesen várták, ma is megoszlik azok aránya, akik megfelelő szakértelemmel kezelik, s használják az eszközt."
Lászlóné Szabó Veronika: Hogy viszonyulok a digitális pedagógiához a mindennapi munkámban? Letöltés
"Mára már természetessé vált, hogy a munkájához az ember, légyen akár irodában, de akár óvodában dolgozó is, de nem kerülheti meg a digitális technikával való találkozást. Ennek persze a mértéke az adott foglalkozástól függően igen eltérő lehet. Ha közvetlenül az ember munkavégzése közben nem is használja a digitális technikát, például óvónő, vagy gyári, soron dolgozó munkás, adminisztrációs, vagy információszerzési célból mégis szüksége lehet rövidebb-hosszabb ideig a digitális ’kütyükre’."
Nagyné Csapó Marianna: Én és a digitális pedagógia Letöltés 
"1984-ben kezdtem tanítani egy általános iskolában. Azóta 30 év telt el és nem kell mondani, hogy milyen hatalmas fejlődés tapasztalható a tanításban. Amikor megjelentek a számítógépek és a tantárgyak sorát gazdagította az informatika tantárgy, nagy kihívás volt számomra, hogy miként tudok lépést tartani a változásokkal."

Nagyné Skultéti Szilvia:

Az IKT eszközök alkalmazása a mindennapi munkám során, avagy milyen kapcsolat van a drámapedagógia és IKT eszközök alkalmazása között
Letöltés
"A munkám során igyekszem nem alkalmazni az IKT eszközöket, mert éppen annak a megvalósítására törekszem, hogy a saját tekintetünkkel, testünkkel, ritmusainkkal, hangszereinkkel, jeleneteinkkel kommunikáljunk. Egyébként ennek ellenére mint lehetőség gyakran élek vele. A kettő csak látszólag mond egymásnak ellent és akulcs elsősorban a drámás munkaformák közötti eltérésban rejlik."
Pintér-Vincze Gabriella: Digitális pedagógia Letöltés
"Korunk tanítási-tanulási folyamatában egyre jelentősebb szerepet kap. Elképzelhetetlen az az óra, különösen a nyelvtanítás tekintetében, amikor legalább egy IKT eszköz nem szerepelne. Ha véletlenül nem viszek órára magammal laptopot, akkor gyerekek rögtön megjegyzik. „Ma nem csinálunk semmit?” –kérdezik. Az ő felfogásuk alapján, én az iskolában sosem csináltam volna semmit."
Rácz Hajnalka: A digitális pedagógia lehetőségei, felhasználtsága Letöltés
"A digitális eszközök előnye, hogy felgyorsítja, hatékonnyá teszi a tanulást, esetenként (pl. kvíz) az értékelést is, ugyanakkor színesebb, változatosabb tanulást biztosít a tanulók és tanárok számára egyaránt. A pedagógusoknak folyamatos készülést jelent, hisz már nem elegendőek az eddig elkészített papíralapú feladatok használata, az interaktív táblához újabb anyagokat kell készíteniük mindaddig, míg repertoárjuk nem kész minden évfolyam minden csoportjára és órájára, amelyekben tanítanak."
Stelczné Kurucz Éva: Digitális pedagógia adta lehetőségek kihasználása a tanítási-tanulási folyamatban  Letöltés
"A mai információs társadalmunkban egyre jelentősebb szerepe van, és elengedhetetlenül fontos az informatika alkalmazása, korszerű eszközeinek használata a közoktatásban. Az informatikai alkalmazások használata kiemelt követelményként jelenik meg a magyar oktatás egészének számára. Ezzel elősegíthetjük az ismeretszerzést, a képességfejlesztést. Tanulóink az informatikai eszközök segítségével elsajátíthatják a modern információszerzés és átadás képességét, és ezáltal fejleszthetik képességeiket, tudásukat"
Varga Zsolt: A digitális eszközök alkalmazása napi munkám során Letöltés
"Mielőtt a munkám során előforduló, használatban lévő IKT eszközöket felsorolnám, szükségessé válik értelmezni az IKT fogalmát. Saját bevallásom és belátásom szerint ugyanis nem csak és kizárólag az tekintendő IKT használatnak, amikor a gyermek, tanuló saját kezűleg nyúl hozzá eszközökhöz, mint ahogyan azt több helyen javasolják."
Zámbó Tibor: Kapcsolatom a digitális pedagógiával Letöltés
"A számítógép használatra jellemző, hogy minden olyan pedagógiai feladatot megoldhatunk vele, amit hagyományos módszerrel is. Azonban fontos kihangsúlyozni, hogy nem lehet minden feladatot kizárólag számítógépek alkalmazásával megoldani. Csak az az oktatási folyamat lehet megfelelően hatékony, ahol ötvözve vannak a hagyományos eszközök a komputer felhasználásával, a taneszközök széles skálájával dolgoznak"

 

Utoljára frissítve: 2015. december 07., hétfő 14:46
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…