2015. október 12., hétfő 13:04

"Jó gyakorlatok" tanulmányok

 

 

Ágostonné Ivánczi Barbara: Egészség témahét  Letöltés
"Az iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos helyzetű, ezért kiemelten fontosnak tartjuk kollégákkal az egészséges életmódra nevelést, kezdve az egészséges táplálkozással, hisz ez az egészségmegőrzés alapja. A higiéniai nevelést is erősítjük, ebben segítő társunk a védőnő, aki különböző programok keretében, több ízben folytat nevelő, oktató tevékenységet iskolánkban. Fontosak a szűrővizsgálatok, a problémák, betegségekre való hajlamok időbeni észrevétele, a megfelelő szakorvoshoz való továbbítás. A gyerekek nevelése sajnos nem mindig úgy történik, ahogy elvileg kellene hogy kezdődjön, a családból. Így az iskolának nálunk még nagyobb szerepe van a helyes életmódra nevelésben és fontosnak tartjuk a szülők megnyerését is."
Bán Mihály: Virtuális Ipari Park  Letöltés
"Veszprém Megyei Jogú Város akkori Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2011. december 7-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg a Virtuális Ipari Park (továbbiakban: VIP) nevű oktatási- nevelési kezdeményezésről.  A VIP felépítése egy pályázati rendszer elindításával kezdődött, mely pályázat során a bekapcsolódó iskolák csapatainak technikai eszközök működő modelljeit kell összeállítani és továbbfejleszteni."
Kisantal Tibor: Inkscape - vektorgrafika mindenkinek  Letöltés

"Ez a könyv két részből áll: Az első egy feladatgyűjtemény, amely önálló tanulásra alkalmas, de szakkörök, tanfolyamok anyagaként is megállja a helyét. [...] A második rész a grafikai tervezésről szól. Sok gyakorlati tanáccsal szeretnélek bátorítani arra, hogy rajzolj, alkoss, kommunikálj a grafika nyelvén."

Markóthné Herdics Krisztina: Értekezés a sajátos nevelési igényű tanulók értékeléséről Letöltés

"A hetes jelent, a pedagógus megkezdi a tanítást:

         - Üljetek le! A mai órán a …-ről fogunk tanulni! Vegyétek elő a ceruzátokat! Nyissátok ki a könyveteket a 18-ik oldalon! Keressétek meg a 3. feladatot!

Mi történik közvetlenül a tanár mondatai után? A diákok többsége 32 mp múlva ceruzával a kezében olvassa a kijelölt feladatot. Azonban minden osztályban van néhány gyerek, aki ekkor még valami mást csinál."

Pál Lajosné: Kérdőíves felmérés 8. osztályos tanulóknak az olvasási szokásaikról és a kötelező olvasmányról

Letöltés

"Tanítóként, magyar irodalom tanárként, könyvtáros tanárként mindig fontosnak tartottam, hogy olvasóvá neveljem tanítványaimat. Pedagógiai tevékenységem egyik fő területe a tanulók szövegértésének fejlesztése. Amikor magyar irodalmat tanítottam, sokat gondolkodtam azon, hogy mivel vegyem rá diákjaimat a kötelező olvasmányok elolvasására."

Pintér-Vincze Gabriella: Témahét szervezése. Egészségnevelési hét  Letöltés

"1. Korcsoport. Gimnázium, 9-13. osztályok, ez 5 osztályt jelent, mivel van nyelvi előkészítő osztályunk is. Az egészségnevelési héten kb. 60 tanuló vett részt.

2. Célok. Szemléletformálás: az élhető élet; az egészség iránti felelősség, az egészségtudatos magatartás és életmód, pozitív, szilárd társas kapcsolatok kialakítása élményszerű, tapasztalatszerző kooperatív munkával."

Stelczné Kurucz Éva: Az egész napos iskola elméleti és gyakorlati kérdései Letöltés

"Miről szól ez az előadás? 

1. Miért van szükség az egész napos iskolára?
2. Az egész napos iskola koncepciójának fejlesztése
3. Az egész napos iskola fejlesztéshez kapcsolható további fejlesztések a
köznevelési rendszerben
4. Az ENI- fejlesztés intézményi szintje"

Tóth Zsuzsánna: A fogyatékossággal rendelkező embereknek is joguk van az információszerzésre Letöltés
"Iskolánk levelet kapott az LSI-től, melyben 60 órás tanfolyamot indít „Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák” címmel. Azonnal felfigyeltünk rá, ugyanis egyikünk sem tudta mit takar a cím. Mindannyian úgy gondoltuk, az internetet mindenki ugyanazokkal az esélyekkel használhatja. Azonban már az első alkalommal nyilvánvalóvá vált, hogy tévedtünk. Rögtön világossá vált az, ami mindig is ott volt a szemünk előtt, de nem vettünk róla tudomást."
Utoljára frissítve: 2015. október 19., hétfő 12:54
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…